Jun Hui Yi

Summary

Publications

 1. ncbi request reprint [Influence of near-work and outdoor activities on myopia progression in school children]
  Jun Hui Yi
  Department of Ophthalmology, Third Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410013, China
  Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi 13:32-5. 2011
 2. ncbi request reprint [A retrospective study on the progression of myopia in school-age children]
  Yan na Cao
  Department of Ophthalmology, Central South University, Changsha, China
  Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi 14:693-6. 2012

Collaborators

 • Yan na Cao
 • Rong Rong Li
 • Reng Hong Tang
 • Qiao Lian Li
 • Yan Xie

Detail Information

Publications2

 1. ncbi request reprint [Influence of near-work and outdoor activities on myopia progression in school children]
  Jun Hui Yi
  Department of Ophthalmology, Third Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410013, China
  Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi 13:32-5. 2011
  ..To study the influence of near-work and outdoor activities on myopia progression in school children...
 2. ncbi request reprint [A retrospective study on the progression of myopia in school-age children]
  Yan na Cao
  Department of Ophthalmology, Central South University, Changsha, China
  Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi 14:693-6. 2012
  ..To study the progression of myopia in school-age children over the past 12 years and factors influencing myopia progression...