Zhongfeng Shi

Summary

Publications

 1. ncbi [Study on sugarcane alkane alcohol to quail hyperlipidemia and atherosclerosis model]
  Zhongfeng Shi
  Guangdong Pharmaceutical University, Center Laboratory, Guangzhou 510006, China
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 34:2092-6. 2009

Detail Information

Publications1

 1. ncbi [Study on sugarcane alkane alcohol to quail hyperlipidemia and atherosclerosis model]
  Zhongfeng Shi
  Guangdong Pharmaceutical University, Center Laboratory, Guangzhou 510006, China
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 34:2092-6. 2009
  ..To study on pharmacologic actions on quail hyperlipidemia and atherosclerosis model...