Kenji Hibi

Summary

Affiliation: University of Tokyo
Country: Japan

Publications

 1. ncbi request reprint FBN2 methylation is detected in the serum of colorectal cancer patients with hepatic metastasis
  Kenji Hibi
  Gastroenterological Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 32:4371-4. 2012
 2. ncbi request reprint Methylation of TFPI2 no longer detected in the serum DNA of colorectal cancer patients after curative surgery
  Kenji Hibi
  Gastroenterological Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 32:787-90. 2012
 3. ncbi request reprint Demethylation of the CD133 gene is frequently detected in advanced colorectal cancer
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 29:2235-7. 2009
 4. ncbi request reprint CD133 gene overexpression is frequently observed in early colorectal carcinoma
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Hepatogastroenterology 56:995-7. 2009
 5. ncbi request reprint Methylation of the TFPI2 gene is frequently detected in advanced gastric carcinoma
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, Aoba ku, Yokohama, Japan
  Anticancer Res 30:4131-3. 2010
 6. ncbi request reprint WNT5A gene is aberrantly methylated from the early stages of colorectal cancers
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Hepatogastroenterology 56:1007-9. 2009
 7. ncbi request reprint Frequent CDH3 demethylation in advanced gastric carcinoma
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 29:3945-7. 2009
 8. ncbi request reprint Methylation of TFPI2 gene is frequently detected in advanced well-differentiated colorectal cancer
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, Aoba ku, Yokohama, Japan
  Anticancer Res 30:1205-7. 2010
 9. ncbi request reprint Demethylation of the CD133 gene is frequently detected in early gastric carcinoma
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 30:1201-3. 2010
 10. ncbi request reprint MGMT gene is aberrantly methylated from the early stages of colorectal cancers
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Hepatogastroenterology 56:1642-4. 2009

Collaborators

 • A Nakao
 • Y Kodera
 • K Ito
 • Masahiko Koike
 • Genshu Tate
 • Goro Nakayama
 • Takumi Sakakibara
 • Shin Takeda
 • Tomohiro Ito
 • Wasaburo Koizumi
 • Toru Sasaki
 • Takashi Yasuda
 • Masae Tatematsu
 • Seiji Ito
 • Koji Kishimoto
 • Takafumi Ando
 • Hayao Nakanishi
 • Atsushi Shirahata
 • Tetsuhiro Goto
 • Hiroshi Nemoto
 • Gaku Kigawa
 • Mitsuo Saito
 • Kazuma Sakuraba
 • Kazuyoshi Ishibashi
 • Yutaka Sanada
 • Hiroki Mizukami
 • Makiko Sakata
 • Kazuaki Yokomizo
 • Seiji Akiyama
 • Youhei Kitamura
 • Fan Wu
 • Yohei Kitamura
 • Kazuki Shinmura
 • Mitsuru Sakai
 • Yo Hei Kitamura
 • Michitaka Fujiwara
 • Osamu Okochi
 • Hiroshi Nakayama
 • Soichiro Inoue
 • Yoshikuni Harada
 • Yuki Morioka
 • Tetsuya Kaneko
 • Yasushi Kasai
 • Taiji Yamazaki
 • Tamotsu Inoue
 • Yoshinao Komatsu
 • Tomoki Fukuoka
 • Kazuhiro Kijima
 • Taketo Matsubara
 • Tetsuro Nagasaka
 • Takanori Uemura
 • Hirohi Mizukami
 • Tsunenobu Takase
 • Mizunobu Kinoshita
 • Akiharu Ishiyama
 • Jun Kawai
 • Yasuhiro Imamura
 • Masahiko Imazawa
 • Tsuyoshi Nishiwaki
 • Shinichi Fujitake
 • Yoshinari Mochizuki
 • Yasuaki Kanyama
 • Takehiro Umemoto
 • Tetsurou Gotou
 • Mitsuo Saitou
 • Toshiyuki Mitsuya
 • Hitoshi Soda
 • Wu Fan
 • Yasuo Yoshizawa
 • Norifumi Ohashi
 • Yuichi Ito
 • Shingo Kawasaki
 • Sawako Kato
 • Shin ichi Fujitake
 • Tomoyuki Tsuzuki
 • Osamu Watanabe
 • Ryuichi Furuta
 • Hidemi Goto
 • Kazuo Kusugami
 • Naohito Kanazumi
 • Kenji Ina
 • Shuji Nomoto
 • Katsumi Koshikawa
 • Tomoyuki Kato
 • Yoshitaka Yamamura
 • Ekmel Tezel
 • Masumi Taguchi

Detail Information

Publications91

 1. ncbi request reprint FBN2 methylation is detected in the serum of colorectal cancer patients with hepatic metastasis
  Kenji Hibi
  Gastroenterological Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 32:4371-4. 2012
  ..For the purpose of colorectal cancer detection, we investigated fibrillin-2 (FBN2) methylation in the serum of colorectal cancer patients using quantitative methylation-specific polymerase chain reaction (qMSP)...
 2. ncbi request reprint Methylation of TFPI2 no longer detected in the serum DNA of colorectal cancer patients after curative surgery
  Kenji Hibi
  Gastroenterological Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 32:787-90. 2012
  ..Taken together, our results confirm that detection of methylated TFPI2 in serum DNA was derived from colorectal cancer and could serve as a marker of surgical outcome...
 3. ncbi request reprint Demethylation of the CD133 gene is frequently detected in advanced colorectal cancer
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 29:2235-7. 2009
  ..Furthermore, it has been reported that CD133 expression is directly regulated by epigenetic modifications. Therefore, it is possible that CD133 expression by gene demethylation is related to colorectal carcinogenesis...
 4. ncbi request reprint CD133 gene overexpression is frequently observed in early colorectal carcinoma
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Hepatogastroenterology 56:995-7. 2009
  ..The present study examined the CD133 gene expression in colorectal carcinomas we surgically removed...
 5. ncbi request reprint Methylation of the TFPI2 gene is frequently detected in advanced gastric carcinoma
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, Aoba ku, Yokohama, Japan
  Anticancer Res 30:4131-3. 2010
  ..Recently, Glockner et al. identified the methylation of TFPI2 as a frequent event in human colorectal cancer using a gene expression array-based strategy...
 6. ncbi request reprint WNT5A gene is aberrantly methylated from the early stages of colorectal cancers
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Hepatogastroenterology 56:1007-9. 2009
  ..Recently, it has been reported that WNT5A methylation was frequently detected in colorectal cancers. However, the relationship between the WNT5A methylation and the characteristics of these cancers remains unknown...
 7. ncbi request reprint Frequent CDH3 demethylation in advanced gastric carcinoma
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 29:3945-7. 2009
  ..We recently found that CDH3 was frequently demethylated in advanced colorectal carcinomas. This prompted us to examine the demethylation status of the CDH3 gene in gastric carcinomas...
 8. ncbi request reprint Methylation of TFPI2 gene is frequently detected in advanced well-differentiated colorectal cancer
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, Aoba ku, Yokohama, Japan
  Anticancer Res 30:1205-7. 2010
  ..The aim of this study therefore was to examine whether the TFPI2 methylation in surgically removed colorectal cancers was correlated to the clinicopathological features...
 9. ncbi request reprint Demethylation of the CD133 gene is frequently detected in early gastric carcinoma
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 30:1201-3. 2010
  ..Furthermore, it has been reported that CD133 expression is directly regulated by epigenetic modifications. Therefore, it is possible that CD133 expression by gene demethylation is related to colorectal and gastric carcinogenesis...
 10. ncbi request reprint MGMT gene is aberrantly methylated from the early stages of colorectal cancers
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Hepatogastroenterology 56:1642-4. 2009
  ..Recently, Herfarth et al. reported that a subset of colorectal cancers was characterized by a specific methylation pattern in the MGMT promoter associated with reduced MGMT expression...
 11. ncbi request reprint Changes in UNC5C gene methylation during human gastric carcinogenesis
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 29:4397-9. 2009
  ..Recently, aberrant methylation of the UNC5C gene was found in 34 out of 49 (69%) primary colon carcinomas...
 12. ncbi request reprint Aberrant methylation of the UNC5C gene is frequently detected in advanced colorectal cancer
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 29:271-3. 2009
  ..Recently, two reports indicated that UNC5C methylation was closely associated with loss of gene expression in colorectal cancer...
 13. ncbi request reprint Highly-methylated colorectal cancers show poorly-differentiated phenotype
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 26:4263-6. 2006
  ..0041) was observed when the number of methylated genes of poorly-differentiated colorectal cancers was compared to that of other differentiated ones. Poorly-differentiated colorectal cancers preferentially exhibited gene methylation...
 14. doi request reprint Aberrant methylation of the netrin-1 receptor genes UNC5C and DCC detected in advanced colorectal cancer
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  World J Surg 33:1053-7. 2009
  ..These results prompted us to examine the methylation status of the UNC5C and DCC genes in the colorectal carcinomas we surgically removed...
 15. ncbi request reprint Mucinous cystadenoma of the appendix associated with muscular and neuromatous hyperplasia: report of a case
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, Yokohama 227 8501, Japan
  Nagoya J Med Sci 70:35-40. 2008
  ..In this study, we presented for the first time a mucinous cystadenoma of the appendix associated with muscular and neuromatous hyperplasia...
 16. ncbi request reprint Aberrant methylation of the HACE1 gene is frequently detected in advanced colorectal cancer
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 28:1581-4. 2008
  ..It has been recently reported that HACE1, the E3 ubiquitin ligase, is epigenetically inactivated in human Wilms' tumors and HACE1 expression was also down-regulated in colon carcinomas...
 17. ncbi request reprint Methylation of the DCC gene is lost in advanced gastric cancer
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 30:107-9. 2010
  ..This result prompted us to examine the methylation status of the DCC gene in gastric carcinoma...
 18. ncbi request reprint Detection of TFPI2 methylation in the serum of gastric cancer patients
  Kenji Hibi
  Gastroenterological Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 31:3835-8. 2011
  ....
 19. ncbi request reprint Methylation of OSMR gene is frequently observed in non-invasive colorectal cancer
  Kenji Hibi
  Showa University Fujigaoka Hospital, Aoba ku, Yokohama, Japan
  Anticancer Res 31:1293-5. 2011
  ..We examined the methylation status of the OSMR gene in primary carcinomas and the corresponding normal tissues derived from 56 patients with colorectal cancer...
 20. ncbi request reprint Demethylation of the CDH3 gene is frequently detected in advanced colorectal cancer
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 29:2215-7. 2009
  ..These results indicated that epigenetic demethylation of the CDH3 promoter in the human intestine permits its ectopic expression in colorectal cancer...
 21. ncbi request reprint Methylation of the MGMT gene is frequently detected in advanced gastric carcinoma
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 29:5053-5. 2009
  ..Recently, Herfarth et al. reported that a subset of colorectal tumors was characterized by a specific methylation pattern in the MGMT promoter associated with reduced MGMT expression...
 22. ncbi request reprint Frequent methylation of Vimentin in well-differentiated gastric carcinoma
  Yo Hei Kitamura
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 29:2227-9. 2009
  ..Recently, it was shown that the vimentin gene, usually activated in mesenchymal cells, was highly methylated in colorectal carcinoma...
 23. ncbi request reprint Methylation of HACE1 in gastric carcinoma
  Makiko Sakata
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 29:2231-3. 2009
  ..0612), suggesting that HACE1 might present a malignant potential in colorectal cancer. These results prompted us to examine the methylation status of the HACE1 gene in gastric carcinomas...
 24. ncbi request reprint MACC1 as a marker for advanced colorectal carcinoma
  Atsushi Shirahata
  Department of Gastroenterological Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 30:2689-92. 2010
  ..Recently, Stein et al. identified the metastasis-associated in colon cancer 1 (MACC1) gene by genome-wide search for differentially expressed genes in human colon cancer tissues and metastases...
 25. ncbi request reprint MACC 1 as a marker for peritoneal-disseminated gastric carcinoma
  Atsushi Shirahata
  Gastroenterological Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 30:3441-4. 2010
  ..Previously, the MACC1 expression levels were examined in colorectal carcinomas and it was found that MACC1 expression showed significant correlation with peritoneal dissemination and higher stage of TNM classification...
 26. doi request reprint Methylation of the WNT5A gene is frequently detected in early gastric carcinoma
  Kenji Hibi
  Showa University, Yokohama, Japan
  Hepatogastroenterology 59:2661-3. 2012
  ..Recently, it has been reported that WNT5A methylation was frequently detected in colorectal cancers. However, the relationship between the WNT5A methylation and the characteristics of gastric cancer remains unknown...
 27. doi request reprint Methylation of the UNC5C gene is frequently detected in hepatocellular carcinoma
  Kenji Hibi
  Showa University, Yokohama, Japan
  Hepatogastroenterology 59:2573-5. 2012
  ..Recently, we detected that UNC5C expression was downregulated in colon and gastric cancer...
 28. ncbi request reprint Methylation of the p16 gene is frequently detected in lymphatic-invasive gastric cancer
  Tetsuhiro Goto
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 30:2701-3. 2010
  ..A tumor suppressor gene, p16, was found to harbor promoter methylation associated with the loss of protein expression in cancer cells, suggesting that p16 inactivation due to promoter methylation may be important for gastric tumorigenesis...
 29. ncbi request reprint Detection of p16 promoter hypermethylation in serum of gastric cancer patients
  Yasuaki Kanyama
  Gastroenterological Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine, Showa Ku, Nagoya 466 8560, Japan
  Cancer Sci 94:418-20. 2003
  ..No methylation was found in serum DNA of these control groups. Our results suggest that p16 methylation would be a good marker for the detection of tumor DNA in the serum of primary gastric cancer patients...
 30. ncbi request reprint S100A2 overexpression is frequently observed in esophageal squamous cell carcinoma
  Masahiko Imazawa
  Gastroenterological Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine, Showa Ku, Nagoya 466 8550, Japan
  Anticancer Res 25:1247-50. 2005
  ..We identified S100A2, a Ca2+-binding protein, as a novel downstream mediator of deltaNp63...
 31. ncbi request reprint TIP60 as a potential marker for the malignancy of gastric cancer
  Kazuma Sakuraba
  Department of Gastroenterological Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, Yokohama, Japan
  Anticancer Res 31:77-9. 2011
  ..Recently, it has been shown that the loss of the human histone acetyl transferase, TIP60, led to an accumulation of double-strand DNA breaks and has been linked to a growing number of cancer types...
 32. ncbi request reprint Aberrant methylation of the p16 gene is frequently detected in advanced colorectal cancer
  Tetsuhiro Goto
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 29:275-7. 2009
  ....
 33. ncbi request reprint Aberrant methylation is frequently observed in advanced esophageal squamous cell carcinoma
  Tomoki Fukuoka
  Gastroenterological Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine, 65 Tsurumai Cho, Showa Ku, Nagoya 466 8560, Japan
  Anticancer Res 26:3333-5. 2006
  ..ESCC with methylation-positive genes showed a trend towards larger tumor size and deeper invasion (p = 0.139 and p = 0.0664, respectively). Thus, the methylation of the p16, HLTF and CDH13 genes is a high malignancy factor in ESCC...
 34. ncbi request reprint Vimentin methylation as a marker for advanced colorectal carcinoma
  Atsushi Shirahata
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 29:279-81. 2009
  ..Moreover, Vimentin methylation can be applied for the screening or as a diagnostic tool of colorectal carcinomas in the fecal DNA test...
 35. doi request reprint Methylation of the HACE1 gene is frequently detected in hepatocellular carcinoma
  Makiko Sakata
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, Yokohama, Japan
  Hepatogastroenterology 60:781-3. 2013
  ..Recently, it has been reported that HACE1, the E3 ubiquitin ligase, is epigenetically inactivated in human Wilms' tumors and HACE 1 expression was also down-regulated in colorectal and gastric carcinomas...
 36. ncbi request reprint Expression levels of thymidylate synthase, dihydropyrimidine dehydrogenase, and thymidine phosphorylase in patients with colorectal cancer
  Tetsuhiro Goto
  Gastroenterological Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 32:1757-62. 2012
  ..Predictors of the response of colorectal cancer to chemotherapy remain poorly understood. We analyzed the mRNA expression levels of enzymes related to sensitivity to 5-fluorouracil derivatives in patients with colorectal cancer...
 37. ncbi request reprint Aberrant methylation of the CHFR gene is frequently detected in non-invasive colorectal cancer
  Yuki Morioka
  Gastroenterological Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine, Showa Ku, Nagoya 466 8560, Japan
  Anticancer Res 26:4267-70. 2006
  ..In order to define the role of CHFR in the tumorigenic pathway of the colorectum, the methylation of CHFR was examined in tumors from colorectal cancer patients...
 38. ncbi request reprint Aberrant methylation of the Vimentin gene in hepatocellular carcinoma
  Yohei Kitamura
  Gastroenterological Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, Yokohama, Japan
  Anticancer Res 31:1289-91. 2011
  ..Recently, it was shown that the Vimentin gene, usually activated in mesenchymal cells, was highly methylated in colorectal carcinoma...
 39. ncbi request reprint PGP9.5 was less frequently methylated in advanced gastric carcinoma
  Hirohi Mizukami
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Hepatogastroenterology 56:1576-9. 2009
  ..029), suggesting that PGP9.5 was less frequently methylated in metastatic colorectal cancer. This result prompted us to examine the methylation status of the PGP9.5 gene in gastric cancers...
 40. ncbi request reprint Plasminogen activator inhibitor-1 is a downstream mediator of the PGP9.5-related oncogenic pathway in esophageal squamous cell carcinoma
  Kenji Hibi
  Gastroenterological Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine, 65 Tsurumai Cho, Showa Ku, Nagoya 466 8560, Japan
  Anticancer Res 24:3731-4. 2004
  ..To examine the PGP9.5-related oncogenic pathway, we tested for global patterns of gene expression in cancer cells following PGP9.5 gene introduction using an oligonucleotide microarray approach...
 41. ncbi request reprint Aberrant methylation of the CHFR gene in digestive tract cancer
  Yuki Morioka
  Gastroenterological Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya 466 8560, Japan
  Anticancer Res 26:1791-5. 2006
  ..Recently, aberrant methylation of the CHFR gene associated with gene silencing has been reported in several cancers. The methylation status of the CHFR gene was examined in primary esophageal and gastric carcinomas...
 42. ncbi request reprint PGP9.5 methylation as a marker for metastatic colorectal cancer
  Hiroki Mizukami
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 28:2697-700. 2008
  ..5 expression is related to tumor progression and may be useful as a marker for invasive colorectal cancer. These results prompted us to examine the methylation status of the PGP9.5 gene in colorectal cancer...
 43. ncbi request reprint Plasminogen activator inhibitor-1 as a potential marker for the malignancy of gastric cancer
  Takumi Sakakibara
  Gastroenterological Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya 466 8560, Japan
  Cancer Sci 97:395-9. 2006
  ..0450). These results suggested that PAI-1 might serve as a new and promising parameter for the prediction of prognosis in gastric cancer...
 44. ncbi request reprint P16 methylation in serum as a potential marker for the malignancy of colorectal carcinoma
  Goro Nakayama
  Gastroenterological Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya, Japan
  Anticancer Res 27:3367-70. 2007
  ....
 45. ncbi request reprint Detection of vimentin (VIM) methylation in the serum of colorectal cancer patients
  Atsushi Shirahata
  Gastroenterological Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 30:5015-8. 2010
  ..Detection of colorectal cancer using serum assay of vimentin methylation...
 46. ncbi request reprint MACC 1 as a marker for vascular invasive hepatocellular carcinoma
  Atsushi Shirahata
  Gastroenterological Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 31:777-80. 2011
  ..Previously, MACC1 expression was examined in colorectal carcinomas and gastric carcinomas and was found to show significant correlation with peritoneal dissemination...
 47. ncbi request reprint Methylation of the DFNA5 gene is frequently detected in colorectal cancer
  Kazuaki Yokomizo
  Gastroenterological Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, Aoba ku, Yokohama, Japan
  Anticancer Res 32:1319-22. 2012
  ..Recently, the human deafness, autosomal dominant 5 gene, DFNA5, has frequently been detected in cancer tissues. The methylation status of the DFNA5 gene in colorectal cancer was examined and was compared to the clinocopathological findings...
 48. ncbi request reprint Methylation of the homeobox gene, HOPX, is frequently detected in poorly differentiated colorectal cancer
  Yoshikuni Harada
  Gastroenterological Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 31:2889-92. 2011
  ..Homeodomein only protein x (HOPX) gene methylation has frequently been detected in cancer tissues. The methylation status of the HOPX gene in colorectal cancer was examined and compared to the clinocopathological findings...
 49. ncbi request reprint Detection of vimentin methylation in the serum of patients with gastric cancer
  Atsushi Shirahata
  Gastroenterological Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 32:791-4. 2012
  ..Detection of gastric cancer using serum assay of vimentin methylation...
 50. doi request reprint Detection of TFPI2 methylation in the serum of colorectal cancer patients
  Kenji Hibi
  Gastroenterological Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Cancer Lett 311:96-100. 2011
  ..In principle, the methylation status of a primary tumor is not required in advance to detect circulating tumor DNA, suggesting the potential of qMSP as a cancer screening method...
 51. ncbi request reprint A highly sensitive method for the detection of p16 methylation in the serum of colorectal cancer patients
  Goro Nakayama
  Gastroenterological Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine, Showa Ku, Nagoya 466 8560, Japan
  Anticancer Res 27:1459-63. 2007
  ..An attempt to increase the sensitivity of this assay is reported for colorectal cancer...
 52. ncbi request reprint TAOS1, a novel marker for advanced esophageal squamous cell carcinoma
  Yoshinao Komatsu
  Gastroenterological Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya 466 8560, Japan
  Anticancer Res 26:2029-32. 2006
  ..TAOS1 (tumor amplified and overexpressed sequence 1) was recently cloned and found to be possibly important in driving the amplification of 11q13 in oral squamous cell carcinoma (SCC)...
 53. ncbi request reprint Aberrant methylation of HLTF, SOCS-1, and CDH13 genes is shown in colorectal cancers without lymph node metastasis
  Kenji Hibi
  Gastroenterological Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine, Showa Ku, Nagoya, Japan
  Dis Colon Rectum 48:1282-6. 2005
  ....
 54. doi request reprint Heterozygous loss of NF2 is an early molecular alteration in well-differentiated papillary mesothelioma of the peritoneum
  Hiroshi Nemoto
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, Yokohama, Japan
  Cancer Genet 205:594-8. 2012
  ....
 55. ncbi request reprint RUNX3 promoter region is specifically methylated in poorly-differentiated colorectal cancer
  Yasuhiro Imamura
  Gastroenterological Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine, 65 Tsurumai Cho, Showa Ku, Nagoya 466 8560, Japan
  Anticancer Res 25:2627-30. 2005
  ..In this study, we investigated the methylation status of the RUNX3 gene in 92 resected primary colorectal cancers using methylation-specific PCR (MSP) and correlated the results with the clinicopathological features of affected patients...
 56. ncbi request reprint Down-regulation of Tip60 gene as a potential marker for the malignancy of colorectal cancer
  Kazuma Sakuraba
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, 1 30 Fujigaoka, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Anticancer Res 29:3953-5. 2009
  ..Recently, it was shown that the loss of human Tip60 leads to an accumulation of double-strand DNA breaks and is linked to a growing number of cancer types...
 57. ncbi request reprint PTCH gene expression as a potential marker for esophageal squamous cell carcinoma
  Akiharu Ishiyama
  Gastroenterological Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya 466 8560, Japan
  Anticancer Res 26:195-8. 2006
  ..The PTCH expression level in esophageal squamous cell carcinoma (SCC) was examined...
 58. ncbi request reprint [Complete response to S-1/CDDP combination in a patient with obstructive jaundice secondary to lymph node metastasis by gastric cancer - a case report]
  Tetsuhiro Goto
  Dept of Gastroenterological Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, Japan
  Gan To Kagaku Ryoho 38:1197-200. 2011
  ..We report this case in which improvement of activity of daily living (ADL) was achieved relatively safely by treatment with S-1/CDDP, together with a brief discussion based on the literature...
 59. ncbi request reprint Molecular detection of p16 promoter methylation in the serum of recurrent colorectal cancer patients
  Hiroshi Nakayama
  Gastroenterological Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine, Showa Ku, Nagoya, Japan
  Int J Cancer 105:491-3. 2003
  ..These results suggested that MSP might be a sensitive and useful method to detect recurrent colorectal cancer in serum...
 60. ncbi request reprint Plasminogen activator inhibitor-1 as a potential marker for the malignancy of esophageal squamous cell carcinoma
  Takumi Sakakibara
  Gastroenterological Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya, Japan
  Clin Cancer Res 10:1375-8. 2004
  ....
 61. ncbi request reprint Lymph node metastasis is infrequent in patients with highly-methylated colorectal cancer
  Kenji Hibi
  Department of Surgery, Seirei Hospital, 56 Kawanayama machi, Showa Ku, Nagoya 466 8633, Japan
  Anticancer Res 26:55-8. 2006
  ..There was also a significant gender difference (p = 0.0248) when the methylation status was compared. Colorectal cancer without lymph node metastasis frequently exhibited aberrant methylation of the p16, p14, HLTF, CDH13 and RUNX3 genes...
 62. ncbi request reprint Expression level of thymidylate synthase is a good predictor of chemosensitivity to 5-fluorouracil in colorectal cancer
  Tamotsu Inoue
  Gastroenterological Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine, 65 Tsurumai Cho, Showa Ku, Nagoya, 466 8560, Japan
  J Gastroenterol 40:143-7. 2005
  ..To avoid unnecessary medication and uncomfortable side effects, it is important to estimate the chemosensitivity of cancers to 5-fluorouracil (5-FU) before chemotherapy...
 63. ncbi request reprint Identification of S100A2 as a target of the DeltaNp63 oncogenic pathway
  Kenji Hibi
  Gastroenterological Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine, 65 Tsurumai Cho, Showa Ku, Nagoya 466 8560, Japan
  Clin Cancer Res 9:4282-5. 2003
  ..To gain additional insight into this pathway, we examined global patterns of gene expression in cancer cells after DeltaNp63 gene introduction using the oligonucleotide microarray approach...
 64. ncbi request reprint A new method of thermo-chemotherapy using a stent for patients with esophageal cancer
  Seiji Akiyama
  Department of Surgery, Ichinomiya Municipal Hospital, 2 2 22 Bunkyo, Ichinomiya, Aichi 491 8558, Japan
  Surg Today 36:19-24. 2006
  ..To our knowledge, there are no other reports of thermotherapy using metallic stents. We report our clinical results of treating patients with this new technique...
 65. pmc Strangulation caused by a small bowel epiploic appendage: report of a case
  Hiroshi Nemoto
  Department of Surgery, Showa University Fujigaoka Hospital, Yokohama, Japan
  Case Rep Gastroenterol 2:214-8. 2008
  ..This band was released, and approximately 80 cm of gangrenous bowel was resected. Four epiploic appendages 5-6 cm in length were attached to the ileum at the mesenteric border, beginning at a point 70 cm proximal to the terminal ileum...
 66. ncbi request reprint Down-regulation of Mus81 as a potential marker for the malignancy of gastric cancer
  Fan Wu
  Department of General Surgery, Guangzhou Red Cross Hospital, Fourth Affiliated Hospital of Jinan University, Guangzhou, China
  Anticancer Res 30:5011-4. 2010
  ..The Mus81 gene encodes a critical endonuclease involved in DNA repair and tumor suppression. In the present study, the role of Mus81 in gastric cancer was explored...
 67. ncbi request reprint Down-regulation of EGFL8: a novel biomarker for advanced gastric cancer
  Fan Wu
  Department of General Surgery, Guangzhou Red Cross Hospital Fourth Affiliated Hospital of Jinan University, Guangzhou, China
  Anticancer Res 31:3377-80. 2011
  ..However, the function of EGFL8 in the other human gastroenterological malignancies such as gastric cancer remains largely unknown...
 68. ncbi request reprint Down-regulation of EGFL8: a novel prognostic biomarker for patients with colorectal cancer
  Fan Wu
  Department of General Surgery, Guangzhou Red Cross Hospital, Jinan University, Guangzhou, PR China
  Anticancer Res 31:2249-54. 2011
  ..However, the role of EGFL8, the only known paralog of EGFL7, in human malignancies is currently unclear...
 69. ncbi request reprint Methylation pattern of HLTF gene in digestive tract cancers
  Kenji Hibi
  Gastroenterological Surgery, Graduate School of Medicine, Nagoya University, Nagoya, Japan
  Int J Cancer 104:433-6. 2003
  ..These results suggested that HLTF might play a variety of roles depending on the tissue type and could be inactivated at an early stage in the tumorigenic pathway...
 70. ncbi request reprint PAI-1 expression levels in gastric cancers are closely correlated to those in corresponding normal tissues
  Takumi Sakakibara
  Department of Gastroenterological Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine, 65 Tusrumai cho, Showa Ku, Nagoya 466 8560, Japan
  Hepatogastroenterology 55:1480-3. 2008
  ..To investigate the mechanism of PAI-1 overexpression in gastric cancers, the PAI-1 expression levels in gastric cancers were compared to those in the corresponding normal tissues...
 71. ncbi request reprint Detection of K-ras mutations in the plasma DNA of pancreatic cancer patients
  Takanori Uemura
  Gastroenterological Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine, 65 Tsurumai Cho, Showa Ku, Nagoya 466 8550, Japan
  J Gastroenterol 39:56-60. 2004
  ..To diagnose pancreatic cancer correctly at an early stage, we attempted to detect tumor DNA in the plasma of pancreatic cancer patients using a more sensitive and specific method...
 72. doi request reprint Allelic loss of the PTEN gene and mutation of the TP53 gene in choriocarcinoma arising from gastric adenocarcinoma: analysis of loss of heterozygosity in two male patients with extragonadal choriocarcinoma
  Genshu Tate
  Department of Pathology, Showa University Fujigaoka Hospital, Fujigaoka 1 30, Aoba ku, Yokohama 227 8501, Japan
  Cancer Genet Cytogenet 193:104-8. 2009
  ..In addition, it was found that expression of PTEN is significantly decreased in the nuclei of syncytiotrophoblast-like cancer cells, compared with those of cytotrophoblast-like cancer cells in choriocarcinoma...
 73. ncbi request reprint TNF-alpha promotes progression of peritoneal metastasis as demonstrated using a green fluorescence protein (GFP)-tagged human gastric cancer cell line
  Yoshinari Mochizuki
  Department of Gastroenterological Surgery, Aichi Cancer Center Hospital, Nagoya, Japan
  Clin Exp Metastasis 21:39-47. 2004
  ....
 74. doi request reprint Downregulation of Mus81 as a novel prognostic biomarker for patients with colorectal carcinoma
  Fan Wu
  Department of General Surgery, Guangzhou Red Cross Hospital Fourth Affiliated Hospital of Jinan University, Guangzhou, China
  Cancer Sci 102:472-7. 2011
  ..678; P = 0.040). In conclusion, the reduced expression of Mus81 is closely related to hepatic metastasis and poor prognosis of colorectal carcinoma, indicating Mus81 as a novel prognostic marker for colorectal carcinoma...
 75. ncbi request reprint Prolonged cytostatic tumor dormancy induced by serial exchange of chemotherapy in colorectal carcinoma
  Katsuki Ito
  Department of Gastroenterological Surgery, Nagoya University School of Medicine, Japan
  Nagoya J Med Sci 67:9-15. 2004
  ..To improve quality of life cytostatic effect of serially changed chemotherapy was investigated...
 76. ncbi request reprint Colorectal cancers with both p16 and p14 methylation show invasive characteristics
  Kenji Hibi
  Second Department of Surgery, Nagoya University School of Medicine, Showa Ku, Nagoya 466 8550, Japan
  Jpn J Cancer Res 93:883-7. 2002
  ..Inactivation of both p16 and p14 genes may result in a malignant change in colorectal cancer cells, leading to advanced cancers with a smaller size than those with p16 or p14 activity...
 77. ncbi request reprint Molecular detection of p16 promoter methylation in the serum of colorectal cancer patients
  Hiroshi Nakayama
  Second Department of Surgery, Nagoya University School of Medicine, 65 Tsurumai Cho, Showa Ku, 466 8550, Nagoya, Japan
  Cancer Lett 188:115-9. 2002
  ..Moreover, abnormal methylation was found in the serum of patients in all clinical stages, suggesting that early colorectal cancer could be detected using the MSP method...
 78. ncbi request reprint Detection of mitochondrial DNA alterations in the serum of hepatocellular carcinoma patients
  Osamu Okochi
  Second Department of Surgery, Nagoya University School of Medicine, Nagoya 466 8550, Japan
  Clin Cancer Res 8:2875-8. 2002
  ..These mutations could possibly be detected in serum because mtDNA has a higher copy number than nuclear DNA. Thus, we examined genetic alterations in the D-loop region of mtDNA in hepatocellular carcinoma (HCC) patients...
 79. ncbi request reprint Aberrant methylation of the CHFR gene in advanced hepatocellular carcinoma
  Mitsuru Sakai
  Department of Surgery II, Graduate School of Medicine, Nagoya University, Japan
  Hepatogastroenterology 52:1854-7. 2005
  ..We examined the methylation status of the CHFR gene in primary hepatocellular carcinomas (HCCs) and evaluated the correlation between the methylation status and the malignancy of HCC...
 80. ncbi request reprint Gene expression profile of 5-fluorouracil metabolic enzymes in primary colorectal cancer: potential as predictive parameters for response to fluorouracil-based chemotherapy
  Mizunobu Kinoshita
  Department of Surgery II, Nagoya University Graduate School of Medicine, 65, Tsurumai cho, Showa Ku, Nagoya, Aichi 466 8550, Japan
  Anticancer Res 27:851-6. 2007
  ..Therapy guided by chemotherapy sensitivity and resistance assays may lead to rational treatment decisions...
 81. ncbi request reprint Telomerase activity as prognostic factor in gastrointestinal stromal tumors of the stomach
  Jun Kawai
  Department of Surgery II, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya University Hospital, Nagoya, Japan
  Hepatogastroenterology 52:959-64. 2005
  ..Telomerase activity, often detected in malignant tumors, may have a role as a marker for high-grade malignancy...
 82. ncbi request reprint PGP9.5 as a marker for invasive colorectal cancer
  Taiji Yamazaki
  Second Department of Surgery, Japan
  Clin Cancer Res 8:192-5. 2002
  ..In this study, we examined the expression of PGP9.5 in primary colorectal cancers using immunohistochemistry and correlated the result with the clinicopathological features...
 83. ncbi request reprint A cancer-prone case with a background of methylation of p16 tumor suppressor gene
  Kenji Hibi
  Second Department of Surgery, Nagoya University School of Medicine, 65 Tsurumai Cho, Showa Ku, Nagoya 466 8550, Japan
  Clin Cancer Res 9:1053-6. 2003
  ..In this study, we tested for the methylation status of p16 promoter in normal tissue specimens using the methylation-specific PCR technique to examine whether p16 methylation already existed in the background of tumors...
 84. ncbi request reprint Possible involvement of the interleukin-15 and interleukin-15 receptor system in a heightened state of lamina propria B cell activation and differentiation in patients with inflammatory bowel disease
  Tsuyoshi Nishiwaki
  Department of Therapeutic Medicine, Nagoya University Graduate School of Medicine, 65 Tsurumai Cho, Showa Ku, Nagoya, 466 8550, Japan
  J Gastroenterol 40:128-36. 2005
  ..We investigated the possible roles of the interleukin (IL)-15 and IL-15 receptor (IL-15R) system in a heightened state of B-cell activation and differentiation in intestinal mucosa with inflammatory bowel disease (IBD)...
 85. ncbi request reprint Methylation-mediated silencing of SOCS-1 gene in hepatocellular carcinoma derived from cirrhosis
  Osamu Okochi
  Second Department of Surgery, Nagoya University School of Medicine, Nagoya, Japan
  Clin Cancer Res 9:5295-8. 2003
  ..Recently, it was demonstrated that SOCS-1 gene was silenced frequently by methylation of CpG island in human hepatocellular carcinoma (HCC). We examined the methylation-mediated silencing of SOCS-1 in tumors of HCC patients...
 86. ncbi request reprint [Molecular detection of tumor DNA in the serum of colorectal cancer patients]
  Kenji Hibi
  Department of Gastroenterological Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine
  Nihon Rinsho 61:197-200. 2003
 87. ncbi request reprint Aberrant methylation of SOCS-1 was observed in younger colorectal cancer patients
  Shinichi Fujitake
  Gastrointestinal Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya, Japan
  J Gastroenterol 39:120-4. 2004
  ..To define the role of SOCS-1 in the tumorigenic pathway of the colorectum, we examined the methylation of SOCS-1 in tumors of colorectal cancer patients...
 88. ncbi request reprint Frequent promoter methylation and gene silencing of CDH13 in pancreatic cancer
  Mitsuru Sakai
  Department of Surgery II, Nagoya University School of Medicine, Showa Ku, Nagoya 466 8560, Japan
  Cancer Sci 95:588-91. 2004
  ..Our results suggest that the aberrant methylation of CDH13 occurs frequently in pancreatic cancer, even at a relatively early stage...
 89. ncbi request reprint [Genetic changes in colorectal cancer]
  Kenji Hibi
  Department of Gastroenterological Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine
  Nihon Rinsho 61:77-80. 2003
 90. ncbi request reprint [Colorectal cancers with both p16 and p14 methylation showing invasive characteristics]
  Kenji Hibi
  Department of Gastroenterological Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine
  Nihon Rinsho 61:225-8. 2003
 91. ncbi request reprint Detection of tumor DNA in serum of colorectal cancer patients
  Seiji Ito
  Second Department of Surgery, Nagoya University School of Medicine, Showa Ku, Nagoya 466 8550, Japan
  Jpn J Cancer Res 93:1266-9. 2002
  ..K-ras mutation was found even in serum DNA of patients with Dukes A cancer, suggesting that colorectal cancer might be detected even in patients without symptoms by using this ligation assay...