Yuan Yuan Zhang

Summary

Country: China

Publications

 1. doi request reprint [Predictive value of placenta-derived RASSF1A sequence expression in maternal plasma for pre-eclampsia]
  Jian Wang
  Institute of Immunology, Shanxi Datong University, Datong, Shanxi 037009, P R China
  Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi 31:25-8. 2014
 2. ncbi request reprint Effect of blockage of costimulatory signal on murine abortion-prone model
  Fu xi Zhao
  Laboratory of Pathogenic Organism and Immunology, Medical College of Shanxi Datong University, Datong 037008, China
  Chin Med J (Engl) 120:1247-50. 2007
 3. doi request reprint Quantification and application of the placental epigenetic signature of the RASSF1A gene in maternal plasma
  Fuxi Zhao
  Institute of Immunology, Medical College of Shanxi Datong University, Datong, China
  Prenat Diagn 30:778-82. 2010
 4. ncbi request reprint [Therapeutic effect of low-dose thyroxin in elderly patients with refractory heart failure and euthyroid sick syndrome]
  Ze Liu
  Department of Gerontology, Guangzhou General Hospital of Guangzhou Command, Guangzhou, China
  Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 29:1848-50. 2009
 5. ncbi request reprint [Efficacy and safety evaluation of two insulin treatment protocols using a continuous glucose monitoring system]
  Ying Cao
  Department of Endocrinology, Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou 510515, China
  Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 31:151-4. 2011

Collaborators

 • Jing Yang
 • Jian Wang
 • Fuxi Zhao
 • Ke Cui
 • Yaqin Mu
 • Xiying Wang
 • Ying Cao
 • Ze Liu
 • Fu xi Zhao
 • Xiaohong Wu
 • Shuanming Li
 • Cui Hua Xie
 • Hui yan Zeng
 • Yao Ming Xue
 • Bo Zhu
 • Xiang rong Luo
 • Juncheng Guo
 • Yongming Wu
 • Runhua Liu
 • Jie Sun
 • Yan Peng
 • Ling Liu
 • Zhen Hui Guo
 • De Guang Feng
 • Jun Wu
 • Shuan Ming Li
 • Run Hua Liu

Detail Information

Publications5

 1. doi request reprint [Predictive value of placenta-derived RASSF1A sequence expression in maternal plasma for pre-eclampsia]
  Jian Wang
  Institute of Immunology, Shanxi Datong University, Datong, Shanxi 037009, P R China
  Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi 31:25-8. 2014
  ..To investigate the expression of placenta-derived RASSF1A gene in maternal plasma during first and second trimesters, and to explore its value for the prediction of pre-eclampsia...
 2. ncbi request reprint Effect of blockage of costimulatory signal on murine abortion-prone model
  Fu xi Zhao
  Laboratory of Pathogenic Organism and Immunology, Medical College of Shanxi Datong University, Datong 037008, China
  Chin Med J (Engl) 120:1247-50. 2007
  ..In this study, the effect of blockage of costimulatory signal CD(86) on murine abortion-prone model was studied...
 3. doi request reprint Quantification and application of the placental epigenetic signature of the RASSF1A gene in maternal plasma
  Fuxi Zhao
  Institute of Immunology, Medical College of Shanxi Datong University, Datong, China
  Prenat Diagn 30:778-82. 2010
  ..This study also aimed at investigating of its application value in pre-eclampsia compared with third trimester...
 4. ncbi request reprint [Therapeutic effect of low-dose thyroxin in elderly patients with refractory heart failure and euthyroid sick syndrome]
  Ze Liu
  Department of Gerontology, Guangzhou General Hospital of Guangzhou Command, Guangzhou, China
  Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 29:1848-50. 2009
  ..To investigate the therapeutic effect of low-dose thyroxin in elderly patients with refractory heart failure (RHF) and euthyroid sick syndrome (ESS)...
 5. ncbi request reprint [Efficacy and safety evaluation of two insulin treatment protocols using a continuous glucose monitoring system]
  Ying Cao
  Department of Endocrinology, Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou 510515, China
  Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 31:151-4. 2011
  ..To evaluate the efficacy and safety of two insulin treatment protocols using a continuous glucose monitoring system...