De Zhong Zhang

Summary

Country: China

Publications

 1. ncbi [Antimicrobial resistance of Escherichia coli isolated from different samples in children]
  Hai Jiao Zhu
  People s Hospital of Qingtian, Qingtian, Zhejiang, China
  Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi 12:348-50. 2010

Collaborators

 • Hai Jiao Zhu
 • Guan Li Rao

Detail Information

Publications1

 1. ncbi [Antimicrobial resistance of Escherichia coli isolated from different samples in children]
  Hai Jiao Zhu
  People s Hospital of Qingtian, Qingtian, Zhejiang, China
  Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi 12:348-50. 2010
  ..To investigate the possible differences in antimicrobial resistance of Escherichia coli isolated from different samples in children...