Wei Tian

Summary

Country: China

Publications

 1. ncbi request reprint [The comparison of computer assisted minimally invasive spine surgery and traditional open treatment for thoracolumbar fractures]
  Wei Tian
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Fourth Clinical Medical College of Peking University, Beijing 100035, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 49:1061-6. 2011
 2. ncbi request reprint Clinical and radiographic results of cervical artificial disc arthroplasty: over three years follow-up cohort study
  Wei Tian
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Fourth Clinical Medical College of Peking University, Beijing 100035, China
  Chin Med J (Engl) 123:2969-73. 2010
 3. pmc Placement of pedicle screws using three-dimensional fluoroscopy-based navigation in lumbar vertebrae with axial rotation
  Wei Tian
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, 31 Xinjiekou East Street, Xicheng District, 100035 Beijing, China
  Eur Spine J 19:1928-35. 2010
 4. ncbi request reprint [Study of pedicle screw placement assisted by intraoperative three-dimensional navigation in lumbar vertebrae with axial rotation]
  Wei Tian
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 48:838-41. 2010
 5. ncbi request reprint [Posterior C1-C2 transarticular screw fixation for atlantoaxial instability assisted by intraoperative 3-dimensional fluoroscopy-based navigation]
  Zhao Lang
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 93:2296-300. 2013
 6. ncbi request reprint [Accuracy of CT-based navigation of pedicle screws implantation in the cervical spine compared with X-ray fluoroscopy technique]
  Ya Jun Liu
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 43:1328-30. 2005
 7. ncbi request reprint [Comparison between CT-discography and magnetic resonance imaging in lumbar disc diseases]
  Qiang Yuan
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Peking University, Beijing 100035, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 86:2166-70. 2006
 8. doi request reprint Intraoperative 3-dimensional navigation and ultrasonography during posterior decompression with instrumented fusion for ossification of the posterior longitudinal ligament in the thoracic spine
  Wei Tian
  Department of Spine Surgery, Peking University Fourth Clinical Medical College, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing, PR China
  J Spinal Disord Tech 26:E227-34. 2013
 9. ncbi request reprint [Percutaneous pedicle screw fixation in thoracic-lumbar fracture using mini-invasive pedicle screw system guided by navigation]
  Qin Li
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 87:1339-41. 2007
 10. ncbi request reprint Comparison of the clinical accuracy of cervical (C2-C7) pedicle screw insertion assisted by fluoroscopy, computed tomography-based navigation, and intraoperative three-dimensional C-arm navigation
  Ya Jun Liu
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Chin Med J (Engl) 123:2995-8. 2010

Collaborators

 • Qin Li
 • Bo Liu
 • Ning Zhang
 • Wei Chen
 • Chi Zhang
 • Jing Zhang
 • Jing Sun
 • Gui lin Zhang
 • Yi Wei
 • Jing Sen Shi
 • Hui Zhang
 • Jing Yang
 • Yan Xu
 • Han Wang
 • Fu Ling Zhou
 • Bo Zhang
 • Yan Lei
 • Xiao Han
 • Jingjun Zhao
 • F Wu
 • Qiang Yuan
 • Zhi Yu Li
 • Zhao Lang
 • Da He
 • Yonggang Xing
 • Yong Gang Xing
 • Bin Xiao
 • Lin Hu
 • Ya Jun Liu
 • Yong Qing Wang
 • Nan Li
 • Jian ping Mao
 • Yu Zhen Sun
 • Yuqing Sun
 • Shan Zheng
 • Kai Yan
 • Yu Qing Sun
 • Xiao Guang Cheng
 • Na Wang
 • Yuzhen Sun
 • Jie Yu
 • Xiaohui Tao
 • Dong Yan
 • Na Li
 • Chong Weng
 • Ning Yuan
 • Yan Wei Lü
 • Shi de Zhang
 • Yifang Mei
 • Dan hui Zhao
 • Cheng ai Wu
 • Jing yu Nan
 • Zhen ju Chen
 • Yu Sun
 • Hong Ren
 • Zhenju Chen
 • Yajun Liu
 • Jingye Wu
 • Dafu Chen
 • Jianping Mao
 • Rui Shi
 • Renxian Wang
 • Yanwei Lv
 • Zhihong Wu
 • Aikeremujiang Muheremu
 • Jun Kang
 • Yan An
 • Li Xu
 • Sai Ma
 • Wei Jie Sun
 • Xin Min Li
 • Wei Liang
 • Pei Hao Jin
 • Xiao Bin Xing
 • Zheng juan Zhao
 • Zhiyi Zhang
 • Jing jing Liu
 • Hong Jin
 • Yanping Zhao
 • Fanchao Meng
 • Jian Wen Hu
 • Li na Ma
 • Yan Zhuo Zhang
 • Tie Hong Liu
 • Xing Yuan He
 • Yin Dong Fu
 • Heng Tong Hu
 • Tiehong Liu
 • Xuemei Shao
 • Zhi ping Deng

Detail Information

Publications66

 1. ncbi request reprint [The comparison of computer assisted minimally invasive spine surgery and traditional open treatment for thoracolumbar fractures]
  Wei Tian
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Fourth Clinical Medical College of Peking University, Beijing 100035, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 49:1061-6. 2011
  ..To compare the clinical results between computer assisted minimally invasive spine surgery (CAMISS) and traditional open fixation surgery which used in thoracolumbar fractures...
 2. ncbi request reprint Clinical and radiographic results of cervical artificial disc arthroplasty: over three years follow-up cohort study
  Wei Tian
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Fourth Clinical Medical College of Peking University, Beijing 100035, China
  Chin Med J (Engl) 123:2969-73. 2010
  ..The clinical and radiographic effects of cervical disc arthroplasty in short term have been ascertained. The aim of this study is to research the data of mid-term results...
 3. pmc Placement of pedicle screws using three-dimensional fluoroscopy-based navigation in lumbar vertebrae with axial rotation
  Wei Tian
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, 31 Xinjiekou East Street, Xicheng District, 100035 Beijing, China
  Eur Spine J 19:1928-35. 2010
  ..01). In qualitative evaluation, the accuracy of the two methods had statistical difference when the degree was 20°, and in quantitative evaluation, statistical difference existed in 5°, 10°, and 20° of vertebral axial rotation...
 4. ncbi request reprint [Study of pedicle screw placement assisted by intraoperative three-dimensional navigation in lumbar vertebrae with axial rotation]
  Wei Tian
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 48:838-41. 2010
  ....
 5. ncbi request reprint [Posterior C1-C2 transarticular screw fixation for atlantoaxial instability assisted by intraoperative 3-dimensional fluoroscopy-based navigation]
  Zhao Lang
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 93:2296-300. 2013
  ..To assess the feasibility, efficacy and indication of posterior C1-C2 transarticular screw fixation for atlantoaxial instability assisted by intraoperative 3-dimensional fluoroscopy-based navigation...
 6. ncbi request reprint [Accuracy of CT-based navigation of pedicle screws implantation in the cervical spine compared with X-ray fluoroscopy technique]
  Ya Jun Liu
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 43:1328-30. 2005
  ..To evaluate the feasibility and accuracy of cervical spine pedicle screw fixation assisted by X-ray fluoroscopy and CT-based navigation system...
 7. ncbi request reprint [Comparison between CT-discography and magnetic resonance imaging in lumbar disc diseases]
  Qiang Yuan
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Peking University, Beijing 100035, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 86:2166-70. 2006
  ..To investigate the clinical importance of discography and CT after discography (CTD) in the lumbar disc diseases, and make a comparison between CTD and magnetic resonance imaging (MRI)...
 8. doi request reprint Intraoperative 3-dimensional navigation and ultrasonography during posterior decompression with instrumented fusion for ossification of the posterior longitudinal ligament in the thoracic spine
  Wei Tian
  Department of Spine Surgery, Peking University Fourth Clinical Medical College, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing, PR China
  J Spinal Disord Tech 26:E227-34. 2013
  ..A retrospective clinical study was conducted...
 9. ncbi request reprint [Percutaneous pedicle screw fixation in thoracic-lumbar fracture using mini-invasive pedicle screw system guided by navigation]
  Qin Li
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 87:1339-41. 2007
  ..To assess the therapeutic effects of thoracic-lumbar fracture fixation with percutaneous mini-invasive pedicle screw system guided by computer navigation...
 10. ncbi request reprint Comparison of the clinical accuracy of cervical (C2-C7) pedicle screw insertion assisted by fluoroscopy, computed tomography-based navigation, and intraoperative three-dimensional C-arm navigation
  Ya Jun Liu
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Chin Med J (Engl) 123:2995-8. 2010
  ..In this study, we compared the accuracy of cervical (C2-C7) pedicle screw fixation assisted by X-ray fluoroscopy, computed tomography (CT)-based navigation, or intraoperative three-dimensional (3D) C-arm navigation...
 11. ncbi request reprint Surgical management of symptomatic os odontoideum with posterior screw fixation performed using the magerl and harms techniques with intraoperative 3-dimensional fluoroscopy-based navigation
  Chong Weng
  Department of Spine Surgery, Peking University Fourth Clinical Medical College, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing, PR China
  Spine (Phila Pa 1976) 37:1839-46. 2012
  ..Retrospective case series...
 12. ncbi request reprint [One-stage posterior approach spinal reconstruction for severe lumbar burst fracture]
  Jian ping Mao
  Department of Spinal Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 91:2163-6. 2011
  ..To evaluate the clinical therapeutic outcomes for severe burst fracture of lumbar vertebrae via a posterior approach for one-stage spinal "three-column" reconstruction...
 13. ncbi request reprint [Adjacent segment mobility after anterior cervical discectomy and fusion]
  Yong Gang Xing
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 90:2458-60. 2010
  ..To investigate the mobility changes of adjacent segments after fusion retrospectively...
 14. pmc Posterior fixation and fusion of unstable Hangman's fracture by using intraoperative three-dimensional fluoroscopy-based navigation
  Wei Tian
  Department of Spine Surgery, Peking University Fourth Clinical Medical College, Beijing Jishuitan Hospital, No 31, Xinjiekou East Street, Xicheng District, Beijing, People s Republic of China
  Eur Spine J 21:863-71. 2012
  ..The purpose of this study was to assess the efficacy and accuracy of posterior screw fixation for unstable Hangman's fracture using intraoperative 3D fluoroscopy-based navigation...
 15. ncbi request reprint [C(1-2) posterior transarticular screw fixation (Magerl's technique) for patients with incompletely-reduced atlantoaxial dislocation]
  Yong Qing Wang
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 84:649-52. 2004
  ..To assess the feasibility of performing the C(1-2) transarticular screw fixation (Magerl's technique) for patients whose C(1-2) dislocation could not be reduced completely...
 16. ncbi request reprint [Clinical contrast of cervical pedicle screw fixation assisted by C-arm fluoroscopy or 3D navigation system]
  Wei Tian
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 44:1399-402. 2006
  ..To evaluate the feasibility and accuracy of cervical (C(2)-C(7)) pedicle screw fixation assisted by C-arm fluoroscopy or 3D navigation system (CT-based navigation system or Iso-C 3D navigation system)...
 17. ncbi request reprint [The effect of preoperative factors on the function of the cervical spine after cervical artificial disc replacement: a minimal 3 years follow-up]
  Wei Tian
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 48:108-11. 2010
  ..To evaluate the effect of preoperative factors on the function of the cervical spine after Bryan artificial disc replacement...
 18. ncbi request reprint [Short-term clinical outcome of modified expansive open-door cervical laminoplasty preserving posterior extensor musculature inserted into C2 and C7 spinous process]
  Jian ping Mao
  Department of Spine, Ji Shui Tan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 90:337-41. 2010
  ....
 19. ncbi request reprint [Clinical outcomes of multi-level cervical Bryan disc replacement]
  Qin Li
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 87:1173-6. 2007
  ..To evaluate the clinical outcomes of multi-level cervical Bryan disc replacement...
 20. doi request reprint Occipital-C2 transarticular fixation for occipitocervical instability associated with occipitalization of the atlas in patients with klippel-feil syndrome, using intraoperative 3-dimensional navigation system
  Wei Tian
  Department of Spine Surgery, Peking University Fourth Clinical Medical College, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing, China
  Spine (Phila Pa 1976) 38:642-9. 2013
  ..Retrospective case series...
 21. ncbi request reprint [The long-term evaluation of treatment for the lumbar disc herniation with the modified Love operation]
  Nan Li
  Department of Spinal Surgery, the Fourth Teaching Hospital of Peking University Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 46:813-5. 2008
  ..To explore the long-term outcome of lumbar disc herniation (LDH) after the treatment with modified mini-invasive Love operation...
 22. ncbi request reprint [Transforaminal lumbar interbody fusion by minimally invasive approach in the treatment of simple foraminal stenosis]
  Yong Gang Xing
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 89:2342-5. 2009
  ..To study the short-term clinical outcome of transforaminal lumbar interbody fusion (TLIF) by minimally invasive approach in the treatment of simple foraminal stenosis (SFS)...
 23. ncbi request reprint Lumbar spine superior-level facet joint violations: percutaneous versus open pedicle screw insertion using intraoperative 3-dimensional computer-assisted navigation
  Wei Tian
  Medical Center, Tsinghua University, Beijing 100084, China Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China Email
  Chin Med J (Engl) 127:3852-6. 2014
  ....
 24. ncbi request reprint [Longitudinal spinous splitting laminoplasty with coral bone for cervical stenosis]
  Bo Liu
  Department of Spinal Surgery, Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 92:292-5. 2012
  ..To explore the outcomes of longitudinal spinous splitting laminoplasty with coral bone (abbreviated as SLAC) for cervical stenosis...
 25. ncbi request reprint [Early clinical outcome of cervical artificial disc replacement]
  Wei Tian
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Fourth Clinical Medical College of Peking University, Beijing 100035, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 85:37-40. 2005
  ..To summarize the experience of cervical artificial disc replacement...
 26. ncbi request reprint [Necessity of intraoperative three-dimensional navigation for low lumbar spine: a randomized controlled study]
  Xiao Han
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 95:1796-800. 2015
  ..To compare the accuracy of lower lumbar pedicle screw placement at different levels with or without navigation system...
 27. pmc Posterior reduction and monosegmental fusion with intraoperative three-dimensional navigation system in the treatment of high-grade developmental spondylolisthesis
  Wei Tian
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Chin Med J (Engl) 128:865-70. 2015
  ..In this study, we investigated the efficacy of the posterior reduction and monosegmental fusion assisted by intraoperative three-dimensional (3D) navigation system in managing the HGDS...
 28. ncbi request reprint Effect of total lumbar disc replacement on the treatment of discogenic low lumbar pain: preliminary outcomes
  Zhi Yu Li
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Chin Med J (Engl) 126:1504-8. 2013
  ..However, due to its advantages of preserving the segmental motion and biomechanical simulation, artificial total lumbar disc replacement (TDR) is increasingly popular...
 29. ncbi request reprint [Cervical posterior laminoplasty operation using T-saw and coralline hydroxyapatite spacer]
  Qin Li
  Spine Department, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 83:1062-5. 2003
  ..To assess the efficacy of using T-saw and coralline hydroxyapatite (CHA) spacer in the cervical spinous process-splitting laminoplasty...
 30. ncbi request reprint [Accurate nerve orientation before micro endoscopic discectomy for lumber disc prolapse]
  Qin Li
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 87:1013-6. 2007
  ..To assess the safety and efficiency of using computerized tomography myelography (CTM) and computerized tomography discography (CTD) to accurately orientate the nerve before micro endoscopic discectomy (MED)...
 31. doi request reprint Minimally Invasive Pedicle Screw Fixation Using Intraoperative 3-dimensional Fluoroscopy-based Navigation (CAMISS Technique) for Hangman Fracture
  Zhao Lang
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing, China
  Spine (Phila Pa 1976) 41:39-45. 2016
  ..Retrospective comparative cohort series...
 32. doi request reprint Krag versus Caudad trajectory technique for pedicle screw insertion in osteoporotic vertebrae: biomechanical comparison and analysis
  Qiang Yuan
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Fourth Clinical Medical College of Peking University, Beijing 10035, China
  Spine (Phila Pa 1976) 39:B27-35. 2014
  ..To compare in detail the effects of pedicle screw insertion in osteoporotic vertebrae via Krag and Caudad trajectory techniques...
 33. pmc Effect of total disc replacement on atypical symptoms associated with cervical spondylosis
  Yu Qing Sun
  Department of Spine, Beijing Ji Shui Tan Hospital, 31 Xinjiekou East Street, Xicheng District, Beijing 100035, People s Republic of China
  Eur Spine J 22:1553-7. 2013
  ..To determine the efficacy of total disc replacement (TDR) for the treatment of cervical spondylosis associated with atypical symptoms...
 34. doi request reprint Intrathecal epigallocatechin gallate treatment improves functional recovery after spinal cord injury by upregulating the expression of BDNF and GDNF
  Wei Tian
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, No 31, Xinjiekou East Street, Xicheng District, Beijing, People s Republic of China
  Neurochem Res 38:772-9. 2013
  ..Therefore, EGCG may be a promising therapeutic agent for SCI...
 35. ncbi request reprint [Relationship between 666C > T polymorphism of TIMP-1 and lumbar intervertebral disc degeneration]
  Bin Xiao
  Department of Spinal Surgery, Fourth Clinical College of Peking University, Beijing 100035, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 90:2939-42. 2010
  ....
 36. pmc Effect of different surgical methods on headache associated with cervical spondylotic myelopathy and/or radiculopathy
  Yuqing Sun
  Department of Spine Surgery, Beijing Ji Shui Tan Hospital, 31 Xinjiekou East Street, Xicheng District, Beijing, 100035, China
  BMC Surg 15:105. 2015
  ..Considering that there is no literature concerning this extra benefit of surgical manipulation on cervical spondylosis, we have carried out this retrospective study...
 37. ncbi request reprint [Percutaneous minimally invasive pedicle screw fixation for cervical fracture using intraoperative three-dimensional fluoroscopy-based navigation]
  Zhao Lang
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 53:752-6. 2015
  ..To retrospectively assess the feasibility and safety of percutaneous minimally invasive pedicle screw fixation for cervical fracture using intraoperative three-dimensional fluoroscopy-based navigation...
 38. pmc The high prevalence of symptomatic degenerative lumbar osteoarthritis in Chinese adults: a population-based study
  Wei Tian
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing, China and Clinical Epidemiology and Biostatistics Research Office, Beijing Research Institute of Traumatology and Orthopaedics, Beijing, China
  Spine (Phila Pa 1976) 39:1301-10. 2014
  ..A population-based study...
 39. doi request reprint The role of C2-C7 and O-C2 angle in the development of dysphagia after cervical spine surgery
  Wei Tian
  Department of Spinal Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, 4th Clinical Medical College of Peking University, No 31 XinJieKou East Street, Xicheng District, Beijing, People s Republic of China
  Dysphagia 28:131-8. 2013
  ..Intraoperative measurement of the dC2-C7 angle is practical and essential in avoiding inadvertent postoperative dysphagia...
 40. ncbi request reprint [Impact of short-time treatment of prophylactic antibiotics for surgical site infection in cervical spinal surgery]
  Bin Xiao
  Department of Spine, Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 92:2764-7. 2012
  ..This study is designed to determine the impact of the short-time usage of prophylactic antibiotics to prevent postoperative wound infection in spinal surgery...
 41. pmc Accuracy of lower cervical pedicle screw placement with assistance of distinct navigation systems: a human cadaveric study
  Wei Tian
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital 4th Clinical Medical College of Peking University, No 31, Xinjiekou East Street, Xicheng District, 100035 Beijing, People s Republic of China
  Eur Spine J 22:148-55. 2013
  ..Evaluate the accuracy of five different techniques for lower cervical pedicle screw placement...
 42. ncbi request reprint [Responses of Chinese pine tree ring in Shenyang suburb (Fu Mausoleum) to global temperature fluctuation]
  Zhen ju Chen
  Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, China
  Ying Yong Sheng Tai Xue Bao 18:1945-52. 2007
  ....
 43. ncbi request reprint [Tree-ring width chronology of ancient Chinese pine in Shenyang City]
  Zhenju Chen
  Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, China
  Ying Yong Sheng Tai Xue Bao 17:2241-7. 2006
  ..There were 11 yr, 23 yr and 50 yr common periodical band between solar activity and Chinese pine chronologies, and 10. 5 yr, 20 yr and 45 yr common periodical band between geomagnetic sudden commencement and Chinese pine chronologies...
 44. ncbi request reprint The changes of oxidative stress and human 8-hydroxyguanine glycosylase1 gene expression in depressive patients with acute leukemia
  Fuling Zhou
  The Department of Clinical Hematology, The Affiliated No 2 Hospital, Xi an Jiaotong University, The West Five Road, No 157, Xi an 710004, PR China
  Leuk Res 31:387-93. 2007
  ..Based on these results, we conclude that the antioxidant system is impaired in leukemic patients with affective disorders. Therefore, oxidative stress may play an important role in the pathophysiology of depression...
 45. doi request reprint Jadassohn-Pellizzari anetoderma: study of multiphoton microscopy based on two-photon excited fluorescence and second harmonic generation
  Jingjun Zhao
  Department of Dermatology, Affiliated Union Hospital Fujian Medical University, Fuzhou 350001, China
  Eur J Dermatol 19:570-5. 2009
  ....
 46. pmc Analysis of variabilities of serum proteomic spectra in patients with gastric cancer before and after operation
  Hong Ren
  Department of Oncosurgery, First Hospital of Xi an Jiaotong University, Xi an 710061, Shaanxi Province, China
  World J Gastroenterol 12:2789-92. 2006
  ..To study the variabilities of serum proteomic spectra in patients with gastric cancer before and after operation in order to detect the specific protein markers that can be used for quick diagnosis of gastric cancer...
 47. doi request reprint Enhanced nanoflow behaviors of polymer melts using dispersed nanoparticles and ultrasonic vibration
  Wei Tian
  Department of Industrial and Systems Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong, P R China
  Nanoscale 3:4094-100. 2011
  ..These new findings will help the preparation of polymer-based functional nanocomposites, ultrasonic vibration-assisted nanofluidics, and micro/nano injection molding etc...
 48. doi request reprint Urantide alleviates monocrotaline induced pulmonary arterial hypertension in Wistar rats
  Yifang Mei
  The First Affiliated Hospital of Harbin Medical University, 23 You Zheng St, Nan Gang District, Harbin 150001, China
  Pulm Pharmacol Ther 24:386-93. 2011
  ..NO pathway might be one of the mechanisms in urantide induced pulmonary artery dilation. Thus, it is expected that urantide may be a novel therapy for PAH...
 49. pmc Involvement of oxidative stress in the relapse of acute myeloid leukemia
  Fu Ling Zhou
  Department of Clinical Hematology, Affiliated No 2 Hospital, Xi an Jiaotong University, West Five Road, No 157, Xi an 710004, China
  J Biol Chem 285:15010-5. 2010
  ..These results indicate that oxidative stress is a crucial feature of AML and probably affects the development and relapse of AML...
 50. doi request reprint [Effects of Radix Ginseng and Radix Notoginseng formula on secretion of vascular endothelial growth factor and expression of vascular endothelial growth factor receptor-2 in human umbilical vein endothelial cells]
  Yan Lei
  Department of Cardiovascular Diseases, Xiyuan Hospital, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100091, China
  Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 8:368-72. 2010
  ....
 51. ncbi request reprint [Spectral properties of 2-(2'-hydroxyphenyl) benzimidazole]
  Jing yu Nan
  Institute of Modern Optics, Nankai University, Tianjin 300071, China
  Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi 30:1862-5. 2010
  ....
 52. doi request reprint [Mutation analysis of KRT10 gene in a patient with bullous congenital ichthyosiform erythroderma]
  Shi de Zhang
  Department of Dermatology, Union Hospital, Fujian Medical University, Fuzhou, Fujian 350001, P R China
  Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi 28:421-3. 2011
  ..To investigate the gene mutation in one sporadic case of bullous congenital ichthyosiform erythroderma (BCIE), and to explore the relationship between the genotype and phenotype...
 53. doi request reprint Clinical evaluation of the polymethylmethacrylate-augmented thoracic and lumbar pedicle screw fixation guided by the three-dimensional navigation for the osteoporosis patients
  Qiang Yuan
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Peking University Fourth Clinical Medical College, 31 Xinjiekou East Street, Xicheng District, Beijing, 100035, China
  Eur Spine J 24:1043-50. 2015
  ..To evaluate the safety and efficacy of three-dimensional (3D) navigation-guided polymethylmethacrylate (PMMA)-augmented thoracic and lumbar pedicle screw fixation for the osteoporotic patients...
 54. pmc The effect of lateral wall perforation on screw pull-out strength: a cadaveric study
  Nan Li
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, 31 Xinjiekou Dongjie, Beijing, 100035, China
  J Orthop Surg Res 10:6. 2015
  ..Lateral pedicle wall perforations occur frequently during pedicle screw insertion. Although it is known that such an occurrence decreases the screw pull-out strength, the effect has not been quantified biomechanically...
 55. doi request reprint [Application of intraoperative spinal ultrasonography in cervical laminoplasty]
  Yi Wei
  Department of Spine, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing, China
  Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao 34:601-4. 2012
  ..To investigate the clinical value of intraoperative ultrasonography in cervical laminoplasty...
 56. pmc A robot-assisted surgical system using a force-image control method for pedicle screw insertion
  Wei Tian
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing, China
  PLoS ONE 9:e86346. 2014
  ....
 57. ncbi request reprint [Use sagittal reconstruction CT for making decisions regarding the surgical strategy for cervical ossification of the posterior longitudinal ligament]
  Wei Tian
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 50:590-5. 2012
  ..Use sagittal reconstruction CT to verify the surgical strategy for cervical ossification of the posterior longitudinal ligament (OPLL)...
 58. ncbi request reprint [Characteristics of perioperative lumbar operation for the elderly]
  Qin Li
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 40:448-50. 2002
  ..To study the characteristics of senile patients during perioperative lumbar operation and discuss matched surgical method...
 59. ncbi request reprint [Cause analysis of back pain after vertebroplasty or kyphoplasty]
  Yonggang Xing
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 95:2342-5. 2015
  ..To analyze the causes of back pain after vertebroplasty or kyphoplasty...
 60. ncbi request reprint Accuracy and complications of posterior C2 screw fixation using intraoperative three-dimensional fluoroscopy-based navigation
  Xiaohui Tao
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, Peking University Fourth Clinical Medical College, Beijing 100035, China
  Chin Med J (Engl) 127:2654-8. 2014
  ..The aim of this research was to evaluate the accuracy of posterior C2 screw fixation using intraoperative three-dimensional fluoroscopy-based navigation (ITFN) and assess the perioperative complication rate related to screw placement...
 61. ncbi request reprint Computer-assisted minimally invasive spine surgery for resection of ossification of the ligamentum flavum in the thoracic spine
  Qiang Yuan
  Department of Spine Surgery, Beijing Jishuitan Hospital, the Fourth Clinical Medical College of Peking University, Beijing 100035, China
  Chin Med J (Engl) 127:2043-7. 2014
  ..The purpose of this study was to describe the clinical outcomes of computer-assisted minimally invasive spine surgery (CAMISS) for posterior decompression in patients with thoracic myelopathy caused by OLF...
 62. ncbi request reprint [Shotgun proteomic analysis of intervertebral disc tissues from fetal and adult subjects]
  Na Wang
  Department of Molecular Orthopedics, Beijing Institute of Traumatology and Orthopedics, Beijing 100035, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 90:610-3. 2010
  ....
 63. pmc COX2 is involved in hypoxia-induced TNF-α expression in osteoblast
  Yonggang Xing
  Department of Spine, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing, 100035, China
  Sci Rep 5:10020. 2015
  ..On the other hand, TNF-α didn't lead to the activation of COX2 expression. We conclude that COX2 is involved in hypoxia-induced TNF-α expression in osteoblast. ..
 64. doi request reprint Magnetic resonance imaging and histopathological analysis of experimental muscle injuries in a rabbit
  Dong Yan
  Department of Radiology, Beijing Jishuitan Hospital, Fourth Clinical Hospital of Peking University Health Science Center, Beijing 100035, China
  Biomed Environ Sci 26:841-8. 2013
  ..To investigate the correlation of magnetic resonance imaging (MRI) with histopathological changes, and to evaluate T2 mapping in assessing muscle trauma in a rabbit model of muscle injury...
 65. pmc Comparison of QCT and DXA: Osteoporosis Detection Rates in Postmenopausal Women
  Na Li
  Department of Radiology, Beijing Jishuitan Hospital, No 31 Xinjiekou Street, Xicheng District, Beijing 100035, China
  Int J Endocrinol 2013:895474. 2013
  ..QCT may avoid the overestimation of BMD by DXA associated with spinal degeneration, abdominal aortic calcification, and other sclerotic lesions. It may be more sensitive than DXA for detecting osteoporosis in postmenopausal women...
 66. ncbi request reprint [Isopotential map of somatosensory evoked potential and motor revoked potential in spinal cord: an experimental study]
  Wei Tian
  Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 83:1525-8. 2003
  ..To investigate the distribution of conduction pathways of somtosensory evoked potential (SEP) and motor evoked potential (MEP) in the spinal cord...