Lai bao Sun

Summary

Country: China

Publications

 1. ncbi request reprint [Construction and identification of eukaryotic expression vector for sense and antisense human telomerase reverse transcriptase]
  Lai bao Sun
  Shenzhen Children s Hospital, Shenzhen 518026, China
  Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao 23:899-902. 2003
 2. ncbi request reprint [Antisense human telomerase reverse transcriptase inhibits leukemia cell proliferation in vitro]
  Lai bao Sun
  Shenzhen Children s Hospital, Shenzhen 518026, China
  Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao 24:521-4. 2004
 3. ncbi request reprint [Antisense hTERT inhibits gene expression and functional activity of telomerase in leukemia cell lines]
  Lai bao Sun
  Department of Pathology, Shenzhen Children s Hospital, Shenzhen 518026, China
  Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi 33:454-7. 2004
 4. ncbi request reprint [The correlation between Kawasaki disease and polymorphisms of Tumor necrosis factor alpha and interleukin-10 gene promoter]
  Jun Yang
  Shenzhen Children s Hospital, Shenzhen 518026, China
  Zhonghua Er Ke Za Zhi 41:598-602. 2003
 5. ncbi request reprint [Analysis of factors leading to prescheduled analgesic withdrawal in patients with postoperative epidural analgesia]
  Shi qing Lin
  Department of Anesthesiology, First Affiliated Hospital of Sun Yat sen University, Guangzhou 510080, China
  Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 27:1086-8. 2007
 6. ncbi request reprint [Effects of antisense human telomerase reverse-transcript protein subunit (hTERT) gene on biological characteristics of hepatoblastoma cell line in vitro]
  Lei Liu
  Department of Surgery, Shenzhen Children s Hospital, Shenzhen, 518026 China
  Zhonghua Er Ke Za Zhi 42:481-5. 2004

Collaborators

 • Shi qing Lin
 • Lei Liu
 • Guo Bing Wang
 • Jun Yang
 • Fan Yang
 • Ding xiu He
 • Wen Qi Huang
 • Jian Hong Ye
 • Bing Wang
 • Chen Rong Li
 • Ruo xin Li
 • Hui jun Huang
 • Cheng rong Li
 • Yong bai Li

Detail Information

Publications6

 1. ncbi request reprint [Construction and identification of eukaryotic expression vector for sense and antisense human telomerase reverse transcriptase]
  Lai bao Sun
  Shenzhen Children s Hospital, Shenzhen 518026, China
  Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao 23:899-902. 2003
  ..To construct eukaryotic expression vectors for sense and antisense human telomerase reverse transcriptase (hTERT), to facilitate further study of the regulation of telomerase activity and gene therapy of malignant tumors...
 2. ncbi request reprint [Antisense human telomerase reverse transcriptase inhibits leukemia cell proliferation in vitro]
  Lai bao Sun
  Shenzhen Children s Hospital, Shenzhen 518026, China
  Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao 24:521-4. 2004
  ..To study the inhibitory effect of antisense human telomerase reverse transcriptase (hTERT) on leukemia cell proliferation in vitro...
 3. ncbi request reprint [Antisense hTERT inhibits gene expression and functional activity of telomerase in leukemia cell lines]
  Lai bao Sun
  Department of Pathology, Shenzhen Children s Hospital, Shenzhen 518026, China
  Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi 33:454-7. 2004
  ..To explore the inhibitory effects of gene expression and functional activity of telomerase in leukemia cell lines by in vitro antisense hTERT treatment...
 4. ncbi request reprint [The correlation between Kawasaki disease and polymorphisms of Tumor necrosis factor alpha and interleukin-10 gene promoter]
  Jun Yang
  Shenzhen Children s Hospital, Shenzhen 518026, China
  Zhonghua Er Ke Za Zhi 41:598-602. 2003
  ....
 5. ncbi request reprint [Analysis of factors leading to prescheduled analgesic withdrawal in patients with postoperative epidural analgesia]
  Shi qing Lin
  Department of Anesthesiology, First Affiliated Hospital of Sun Yat sen University, Guangzhou 510080, China
  Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 27:1086-8. 2007
  ..To analyze the factors leading to prescheduled analgesic withdrawal in patients with postoperative epidural analgesia...
 6. ncbi request reprint [Effects of antisense human telomerase reverse-transcript protein subunit (hTERT) gene on biological characteristics of hepatoblastoma cell line in vitro]
  Lei Liu
  Department of Surgery, Shenzhen Children s Hospital, Shenzhen, 518026 China
  Zhonghua Er Ke Za Zhi 42:481-5. 2004
  ..Our study was to investigate the effects of antisense hTERT gene on biological characteristics of hepatoblastoma cell line in vitro...