Li Na Guo

Summary

Affiliation: Peking Union Medical College Hospital
Country: China

Publications

 1. ncbi [Ovarian tumors with endocrine function]
  Li Na Guo
  Department of Pathology, Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing 100730, China
  Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi 33:217-20. 2004
 2. ncbi [Prognostic factors and reproductive outcomes of borderline ovarian tumors: a review of 186 patients]
  Tao Tao
  Department of Obstetrics and Gynecology, Peking Union Medical College Hospital, Peking Union Medical College and Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100730, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 90:1304-8. 2010
 3. ncbi [Clinicopathologic features and prognostic factors of endometrial stromal sarcoma: a study of 55 cases]
  Jing li Shi
  Department of Pathology, Chinese Academy of Medical Science, Beijing, China
  Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi 40:517-22. 2011
 4. ncbi [Clinical and pathological analysis of rare nonepithelial vulvar tumors]
  Hui Mei Zhou
  Department of Obstetrics and Gynecology, Peking Union Medical College Hospital, Peking Union Medical College, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100730, China
  Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 43:490-2. 2008
 5. doi [Prognostic factors and fertility outcomes of borderline ovarian tumors after conservative surgery]
  Tao Tao
  Department of Obstetrics and Gynecology, PUMC Hospital, CAMS and PUMC, Beijing 100730, China
  Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao 32:488-92. 2010
 6. ncbi [K-ras mutation analysis in ovarian serous borderline and malignant tumors]
  Li Ma
  Department of Pathology, Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing 100730, China
  Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi 35:714-8. 2006
 7. ncbi [Role of HPV DNA detection and p16(INK4A) protein expression in diagnosis of endocervical adenocarcinoma]
  Zhi Lan Meng
  Department of Pathology, Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing, China
  Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi 36:810-3. 2007
 8. ncbi [Mullerian adenosarcoma of the uterus: A clinicopathologic analysis of 9 cases]
  Xiao Yan Han
  Department of Obstetrics and Gynecology, PUMC Hospital, CAMS and PUMC, Beijing 100730, China
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 32:44-7. 2010
 9. ncbi Seven cases of epithelial ovarian carcinoma with brain metastasis
  Jia Xin Yang
  Department of Obstetrics and Gynecology, Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences, and Peking Union Medical College, Beijing 100730
  Chin Med Sci J 23:19-22. 2008
 10. ncbi [Several focus on gynecological and obstetrical pathology in China]
  Li Na Guo
  Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi 34:622-4. 2005

Collaborators

 • Shen Keng
 • Ling ya Pan
 • Ming Wu
 • Xi Run Wan
 • Yang Xiang
 • Tao Tao
 • Jia Xin Yang
 • Jing He Lang
 • Li Ma
 • Hui fang Huang
 • Keng Shen
 • Jing li Shi
 • Xiao Yan Han
 • Dong yan Cao
 • Hui Mei Zhou
 • Zhi Lan Meng
 • Tong Hua Liu
 • Li Juan Lian
 • Ning Hai Cheng
 • Keng Sheng
 • Lan Zhu
 • Ying Shan
 • Yu Feng Luo
 • Jin Ling Cao
 • Jian Wei Wan
 • Sha Fei Wu
 • Xin Yu Ren
 • Zhi Yong Liang

Detail Information

Publications11

 1. ncbi [Ovarian tumors with endocrine function]
  Li Na Guo
  Department of Pathology, Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing 100730, China
  Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi 33:217-20. 2004
  ..To analyze the clinicopathological features of ovarian tumors with endocrine function...
 2. ncbi [Prognostic factors and reproductive outcomes of borderline ovarian tumors: a review of 186 patients]
  Tao Tao
  Department of Obstetrics and Gynecology, Peking Union Medical College Hospital, Peking Union Medical College and Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100730, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 90:1304-8. 2010
  ..To determine the clinicopathological characteristics of borderline ovarian tumors and to evaluate their prognostic factors and pregnancy rates/fertility outcomes after conservative surgery...
 3. ncbi [Clinicopathologic features and prognostic factors of endometrial stromal sarcoma: a study of 55 cases]
  Jing li Shi
  Department of Pathology, Chinese Academy of Medical Science, Beijing, China
  Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi 40:517-22. 2011
  ..To investigate the clinicopathologic features and the prognostic factors of endometrial stromal sarcoma (ESS)...
 4. ncbi [Clinical and pathological analysis of rare nonepithelial vulvar tumors]
  Hui Mei Zhou
  Department of Obstetrics and Gynecology, Peking Union Medical College Hospital, Peking Union Medical College, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100730, China
  Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 43:490-2. 2008
  ..To study the clinical presentation and pathological features of rare nonepithelial vulvar tumors...
 5. doi [Prognostic factors and fertility outcomes of borderline ovarian tumors after conservative surgery]
  Tao Tao
  Department of Obstetrics and Gynecology, PUMC Hospital, CAMS and PUMC, Beijing 100730, China
  Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao 32:488-92. 2010
  ..To evaluate the prognostic factors and fertility outcomes of borderline ovarian tumors (BOT) after conservative surgery...
 6. ncbi [K-ras mutation analysis in ovarian serous borderline and malignant tumors]
  Li Ma
  Department of Pathology, Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing 100730, China
  Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi 35:714-8. 2006
  ..To investigate the roles of K-ras gene in the tumorigenesis of ovarian serous borderline and malignant tumors...
 7. ncbi [Role of HPV DNA detection and p16(INK4A) protein expression in diagnosis of endocervical adenocarcinoma]
  Zhi Lan Meng
  Department of Pathology, Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing, China
  Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi 36:810-3. 2007
  ..To evaluate the significance of p16(INK4A) protein expression and positivity for HPV DNA in distinguishing between endocervical and endometrial adenocarcinoma...
 8. ncbi [Mullerian adenosarcoma of the uterus: A clinicopathologic analysis of 9 cases]
  Xiao Yan Han
  Department of Obstetrics and Gynecology, PUMC Hospital, CAMS and PUMC, Beijing 100730, China
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 32:44-7. 2010
  ..To investigate the clinicopathologic features, diagnosis, treatment and prognosis of uterine mullerian adenosarcoma...
 9. ncbi Seven cases of epithelial ovarian carcinoma with brain metastasis
  Jia Xin Yang
  Department of Obstetrics and Gynecology, Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences, and Peking Union Medical College, Beijing 100730
  Chin Med Sci J 23:19-22. 2008
  ..To summarize the clinical characteristics, treatment, and prognosis of brain metastasis in patients with epithelial ovarian carcinoma...
 10. ncbi [Several focus on gynecological and obstetrical pathology in China]
  Li Na Guo
  Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi 34:622-4. 2005
 11. ncbi [Ovarian endometrial adneocarcinoma with choriocarcinomatous differentiation: a case report]
  Li Ma
  Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi 34:442-3. 2005