Zan Liu

Summary

Country: China

Publications

 1. ncbi request reprint [Determination of kirenol in Herba Siegesbeckiae Preparata by high performance liquid chromatography]
  Zan Liu
  China Pharmaceutical University, Nanjing 210038, China
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 35:729-31. 2010

Detail Information

Publications1

 1. ncbi request reprint [Determination of kirenol in Herba Siegesbeckiae Preparata by high performance liquid chromatography]
  Zan Liu
  China Pharmaceutical University, Nanjing 210038, China
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 35:729-31. 2010
  ..To establish a high performance liquid chromatographic method for the determination of kirenol in Herba Siegesbeckiae Praeparata...