Bing Liu

Summary

Country: China

Publications

 1. ncbi request reprint Cell cycle and apoptosis alteration of human hepatocarcinoma cells by subclinical-dose 12C6+-beam irradiation
  Bing Liu
  Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100039, China
  Eur J Gastroenterol Hepatol 19:749-54. 2007
 2. ncbi request reprint Enhanced cell death by AdCMV-p53 after irradiation of HeLa cells with 12C 6+ ions
  Bing Liu
  Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou, China
  Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 138:226-31. 2008
 3. doi request reprint High-efficiency transfer and expression of AdCMV-p53 in human hepatocellular carcinoma cells induced by low-dose carbon-ion radiation
  Bing Liu
  Department of Medical Physics, Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou, China
  Eur J Gastroenterol Hepatol 20:860-4. 2008
 4. doi request reprint High-efficiency transfer and expression of AdCMV-p53 in human cervix adenocarcinoma cells induced by subclinical-dose carbon beam radiation
  Bing Liu
  Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, 509 Nanchang Rd, 730000, Lanzhou, China
  J Cancer Res Clin Oncol 135:925-32. 2009
 5. ncbi request reprint Adenovirus-mediated p53 gene transfer sensitizes hepatocellular carcinoma cells to heavy-ion radiation
  Bing Liu
  Department of Medical Physics, Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou, Gansu Province, PR China
  J Gastroenterol 42:140-5. 2007
 6. ncbi request reprint Alleviation of pre-exposure of mouse brain with low-dose 12C6+ ion or 60Co gamma-ray on male reproductive endocrine damages induced by subsequent high-dose irradiation
  Hong Zhang
  Department of Medical Physics, Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou, China
  Int J Androl 29:592-6. 2006
 7. doi request reprint Adenovirus-mediated wild-type p53 transfer radiosensitizes H1299 cells to subclinical-dose carbon-ion irradiation through the restoration of p53 function
  Bing Liu
  Key Laboratory of Heavy Ion Radiation Medicine of Gansu Province, Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, 509 Nanchang Road, Lanzhou, China
  Cancer Biother Radiopharm 24:57-66. 2009
 8. doi request reprint Apoptosis of murine melanoma cells induced by heavy-ion radiation combined with Tp53 gene transfer
  Xin Duan
  Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou, Gansu Province, China
  Int J Radiat Biol 84:211-7. 2008
 9. ncbi request reprint Germ cell loss induced by 12C6+ ion irradiation in young female mice
  Hong Zhang
  Department of Medical Physics, Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, China
  J Radiat Res 47:131-4. 2006
 10. ncbi request reprint Two new triterpenoids from Gelsemium elegans and Aglaia odorata
  Bing Liu
  Key Laboratory of Tropical Forest Ecology, Chinese Academy of Sciences, Mengla 666303, Yunnan, China
  Nat Prod Commun 8:1373-6. 2013

Collaborators

 • Hong Zhang
 • Feng Liu
 • Wei Li
 • Lu Wang
 • - Zhang Hong
 • Yan Li
 • Lin Yang
 • Tao Wang
 • Xu Zhang
 • Zheng hua Wu
 • Baohong Jiang
 • Yi Zhang
 • Jie Feng
 • Rui Xin Zhang
 • Panpan Zhang
 • Qiuping He
 • Mao Juan Zhang
 • Xinyan Lu
 • Xin Duan
 • Jian Tian Qiao
 • Lixing Lao
 • Brian M Berman
 • Ke Ren
 • Tara Heitner
 • Fu Yi
 • Xiao Yan Wang
 • Jing Shen
 • Ning Mao
 • Hui Yu Yao
 • Weixiao Liu
 • Chunxia Zhang
 • Dongyuan Ma
 • Dongbo Chen
 • You Kai Xu
 • Shang Gao Liao
 • Ya Gao
 • Jiao Gao
 • De Qiang Feng
 • Xiajuan Li
 • Kai Long Ji
 • Xiao Da Li
 • Qing Xiang Gao
 • Jiajia Xin
 • Aihui Li
 • Guo Liang Jia
 • Kirk McLean
 • Hu Li
 • Noboru Satozawa
 • Hai chang Wang
 • Silke Finster
 • Atsuko Mizuno
 • Nobuo Kubo
 • Beate Muller-Tiemann
 • Hongxing Zhou
 • Fei Li
 • Brent Larsen
 • David Vogel
 • David R Light
 • Wen Yi Guo
 • He xiang Cheng
 • Xiao Yan Zhao
 • Zhi jing Zhao
 • Toshio Yamashita
 • Feng Gao
 • Tao Qin
 • Felipe Monteclaro
 • Ronald R Cobb
 • An Lin Lü
 • Makoto Suzuki
 • Narinobu Harada
 • Dian xin Zhang
 • Ying Zhu
 • Mithra Mahmoudi
 • Rong hua Luan
 • Ye Yuan

Detail Information

Publications33

 1. ncbi request reprint Cell cycle and apoptosis alteration of human hepatocarcinoma cells by subclinical-dose 12C6+-beam irradiation
  Bing Liu
  Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100039, China
  Eur J Gastroenterol Hepatol 19:749-54. 2007
  ..The purpose of this study is to investigate the effect of subclinical-dose C-beam irradiation on cell cycle and cell apoptosis in hepatocarcinoma cells...
 2. ncbi request reprint Enhanced cell death by AdCMV-p53 after irradiation of HeLa cells with 12C 6+ ions
  Bing Liu
  Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou, China
  Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 138:226-31. 2008
  ..To investigate whether the adenovirus-mediated p53 transfer could enhance the suppression of cervix adenocarcinoma by low-dose (< or =2.0Gy) heavy-ion irradiation...
 3. doi request reprint High-efficiency transfer and expression of AdCMV-p53 in human hepatocellular carcinoma cells induced by low-dose carbon-ion radiation
  Bing Liu
  Department of Medical Physics, Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou, China
  Eur J Gastroenterol Hepatol 20:860-4. 2008
  ..To investigate whether the irradiation with C-beam could enhance adenovirus-mediated transfer and expression of p53 in human hepatocellular carcinoma...
 4. doi request reprint High-efficiency transfer and expression of AdCMV-p53 in human cervix adenocarcinoma cells induced by subclinical-dose carbon beam radiation
  Bing Liu
  Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, 509 Nanchang Rd, 730000, Lanzhou, China
  J Cancer Res Clin Oncol 135:925-32. 2009
  ..The aim of this study is to evaluate the effect of carbon-beam irradiation on adenovirus-mediated p53 transfer in human cervix adenocarcinoma...
 5. ncbi request reprint Adenovirus-mediated p53 gene transfer sensitizes hepatocellular carcinoma cells to heavy-ion radiation
  Bing Liu
  Department of Medical Physics, Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou, Gansu Province, PR China
  J Gastroenterol 42:140-5. 2007
  ..The purpose of this study was to investigate whether adenovirus-mediated p53 transfer could sensitize hepatocellular carcinoma to heavy-ion irradiation...
 6. ncbi request reprint Alleviation of pre-exposure of mouse brain with low-dose 12C6+ ion or 60Co gamma-ray on male reproductive endocrine damages induced by subsequent high-dose irradiation
  Hong Zhang
  Department of Medical Physics, Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou, China
  Int J Androl 29:592-6. 2006
  ..Pre-exposure with low-dose (12)C6+ ion or 60Co gamma-ray significantly alleviated the harmful effects induced by a subsequent high-dose irradiation...
 7. doi request reprint Adenovirus-mediated wild-type p53 transfer radiosensitizes H1299 cells to subclinical-dose carbon-ion irradiation through the restoration of p53 function
  Bing Liu
  Key Laboratory of Heavy Ion Radiation Medicine of Gansu Province, Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, 509 Nanchang Road, Lanzhou, China
  Cancer Biother Radiopharm 24:57-66. 2009
  ..05). The data suggested that AdCMV-p53 transfer could more efficiently radiosensitize H1299 cells to subclinical-dose C-beam irradiation through the restoration of p53 function...
 8. doi request reprint Apoptosis of murine melanoma cells induced by heavy-ion radiation combined with Tp53 gene transfer
  Xin Duan
  Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou, Gansu Province, China
  Int J Radiat Biol 84:211-7. 2008
  ..To investigate the effect of exogenous wild type p53 (Tp53) on murine melanoma B16 cell apoptosis induced by carbon-ion beam (C-beam) irradiation...
 9. ncbi request reprint Germ cell loss induced by 12C6+ ion irradiation in young female mice
  Hong Zhang
  Department of Medical Physics, Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, China
  J Radiat Res 47:131-4. 2006
  ....
 10. ncbi request reprint Two new triterpenoids from Gelsemium elegans and Aglaia odorata
  Bing Liu
  Key Laboratory of Tropical Forest Ecology, Chinese Academy of Sciences, Mengla 666303, Yunnan, China
  Nat Prod Commun 8:1373-6. 2013
  ....
 11. pmc G protein-coupled receptor 183 facilitates endothelial-to-hematopoietic transition via Notch1 inhibition
  Panpan Zhang
  State Key Laboratory of Membrane Biology, Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100101, China
  Cell Res 25:1093-107. 2015
  ..Importantly, 7α-25-OHC stimulation promotes HSPC emergence in vivo and in vitro, providing an attractive strategy for enhancing the in vitro generation of functional HSPCs. ..
 12. ncbi request reprint Ginsenoside R(e) increases fertile and asthenozoospermic infertile human sperm motility by induction of nitric oxide synthase
  Hong Zhang
  Department of Medical Physics, Institute of Modern Physics, The Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China
  Arch Pharm Res 29:145-51. 2006
  ..Data suggested that Ginsenoside R(e) is beneficial to sperm motility, and that induction of NOS to increase NO production may be involved in this benefit...
 13. doi request reprint Cytotoxicity and Synergistic Effect of the Constituents from Roots of Aglaia odorata (Meliaceae)
  Bing Liu
  a Key Laboratory of Tropical Plant Resources and Sustainable Use, Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Mengla 666303, Yunnan, China
  Nat Prod Res 30:433-7. 2016
  ..87 to >40 μM) and its epmier 7 was completely inactivite (IC50>40 μM) in the assay. However, potent synergistic effect was observed when the molar ratio of 6 to 7 is between 4:1 and 1:1...
 14. pmc miR-142-3p regulates the formation and differentiation of hematopoietic stem cells in vertebrates
  Xinyan Lu
  State Key Laboratory of Biomembrane and Membrane Biotechnology, Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China
  Cell Res 23:1356-68. 2013
  ..Together, these findings unveil the pivotal roles that miR-142a-3p plays in the formation and differentiation of HSCs by repressing irf7 signaling...
 15. doi request reprint Uncarilic acid and secouncarilic acid, two new triterpenoids from Uucaria sessilifructus
  Mao Juan Zhang
  Key Laboratory of Tropical Plant Resource Science, Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Mengla 666303, Yunnan, China
  Molecules 18:9727-34. 2013
  ..A plausible biosynthetic pathway from uncarilic acid to secouncarilic acid was also postulated. The inhibitory activities of all the nine compounds against LPS-induced nitric oxide production in RAW264.7 macrophages were evaluated. ..
 16. ncbi request reprint Suppression of cell proliferation with induction of p21 by Cl(-) channel blockers in human leukemic cells
  Baohong Jiang
  Department of Pharmacology, Kansai Medical University, 10 15 Fumizono cho, Moriguchi Osaka 570 8506, Japan
  Eur J Pharmacol 488:27-34. 2004
  ..These findings suggest that NPPB-sensitive and stilbene-insensitive Cl(-) channels other than ClC-2 play important roles in cell cycles and cell proliferation of human leukemic cells...
 17. pmc Electroacupuncture attenuates bone-cancer-induced hyperalgesia and inhibits spinal preprodynorphin expression in a rat model
  Rui Xin Zhang
  Center for Integrative Medicine, School of Medicine, University of Maryland, HSF 2, Room S209, 20 Penn Street, Baltimore, MD 21201, USA
  Eur J Pain 12:870-8. 2008
  ..These results suggest that EA alleviates bone cancer pain at least in part by suppressing dynorphin expression, and they support the clinical use of EA in the treatment of cancer pain...
 18. ncbi request reprint Expression and roles of Cl- channel ClC-5 in cell cycles of myeloid cells
  Baohong Jiang
  Department of Pharmacology, Kansai Medical University, Osaka 570 8506, Japan
  Biochem Biophys Res Commun 317:192-7. 2004
  ..These results suggest that cell cycle-dependent expression of ClC-5 has a role in cell cycle progression in myeloid cells...
 19. ncbi request reprint [Generation of high proliferative potential hematopoietic progenitor cells from embryonic stem cell-derived BL-CFC]
  Hui Yu Yao
  Department of Cell Biology, Institute of Basic Medical Sciences, Academy of Military Medical Sciences, Beijing 100850, China
  Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi 11:345-9. 2003
  ..However, the whether BL-CFC can reconstitute the adult bone marrow hematopoiesis in long-term remains to be further determined...
 20. ncbi request reprint Interaction of human salivary mucin MG2, its recombinant N-terminal region and a synthetic peptide with Actinobacillus actinomycetemcomitans
  Bing Liu
  Department of Biochemistry, Boston University School of Medicine, Boston, MA 02118, USA
  J Periodontal Res 37:416-24. 2002
  ..actinomycetemcomitans and that a 20 kDa fragment of MG2 occurs in whole saliva. This suggests that cleavage of MG2 in vivo may produce fragments with microbicidal properties and that this may represent a novel mechanism of host defense...
 21. ncbi request reprint Disruption of Smad5 gene leads to enhanced proliferation of high-proliferative potential precursors during embryonic hematopoiesis
  Bing Liu
  Department of Cell Biology, Institute of Basic Medical Sciences, Beijing, Peoples Republic of China
  Blood 101:124-33. 2003
  ..Together, these data define an important function of SMAD5 in negative regulation of high-proliferative potential precursors during embryonic hematopoiesis...
 22. ncbi request reprint Celecoxib, a cyclooxygenase-2 inhibitor, induces apoptosis in human osteosarcoma cell line MG-63 via down-regulation of PI3K/Akt
  Bing Liu
  Department of Orthopedics, 2nd Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, 88 Jie Fang Road, Hangzhou, 310009, Zhejiang, PR China
  Cell Biol Int 32:494-501. 2008
  ..PI3K may be at the center of the celecoxib effects, which play an essential role in the regulation of survivin and Bcl-2...
 23. ncbi request reprint Human placenta-derived mesenchymal progenitor cells support culture expansion of long-term culture-initiating cells from cord blood CD34+ cells
  Yi Zhang
  Department of Cell Biology, Institute of Basic Medical Sciences, Beijing, People s Republic of China
  Exp Hematol 32:657-64. 2004
  ..To overcome this shortcoming, human placenta as a novel source of human mesenchymal progenitor cell (MPC) was incorporated in an attempt to expand CD34+ cells from UCB in vitro...
 24. ncbi request reprint An efficient semi-unsupervised gene selection method via spectral biclustering
  Bing Liu
  School of Electrical and Electronic Engineering, Nanyang Technology University, Singapore 639798
  IEEE Trans Nanobioscience 5:110-4. 2006
  ..e., the lymphoma and the liver cancer data sets, where our method is able to identify a single gene or a two-gene combinations which can lead to predictions with very high accuracy...
 25. ncbi request reprint Functional expression of transient receptor potential vanilloid 4 in the mouse cochlea
  Jing Shen
  Hearing Research Laboratory, Department of Otolaryngology, Kansai Medical University, Moriguchi, Japan
  Neuroreport 17:135-9. 2006
  ..In conclusion, transient receptor potential vanilloid 4 may function as an osmosensory and a mechanosensory receptor in the cochlea...
 26. ncbi request reprint Vascular endothelial growth factor expressing mesenchymal stem cells improves cardiac function in chronic myocardial infarction in pigs
  Fu Yi
  Department of Cardiology, Xijing Hospital, Fourth Military Medical University, Xi an 710032, China
  Chin Med J (Engl) 119:1664-8. 2006
 27. ncbi request reprint Obligate multivalent recognition of cell surface tomoregulin following selection from a multivalent phage antibody library
  Tara Heitner
  Berlex Biosciences, Richmond, California 94806, USA
  J Biomol Screen 11:985-95. 2006
  ....
 28. ncbi request reprint Mu opioid receptor-containing neurons mediate electroacupuncture-produced anti-hyperalgesia in rats with hind paw inflammation
  Rui Xin Zhang
  Center for Integrative Medicine, School of Medicine, University of Maryland, 3rd Floor, James Kernan Hospital Mansion, 2200 Kernan Drive, Baltimore, MD 21207, USA
  Brain Res 1048:235-40. 2005
  ..These data suggest that spinal MOR-containing neurons are involved in the processes by which EA produces anti-hyperalgesia...
 29. ncbi request reprint [Signaling pathways regulating self-renewal of mouse embryonic stem cells--review]
  Xiao Yan Wang
  Institute of Basic Medical Science, Acadecy of Military Medical Sciences, Beijing 100850, China
  Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi 14:1248-52. 2006
  ....
 30. pmc Antidiabetic effects of chitooligosaccharides on pancreatic islet cells in streptozotocin-induced diabetic rats
  Bing Liu
  College of Marine Life Science, Ocean University of China, Qingdao 266003, Shandong Province, China
  World J Gastroenterol 13:725-31. 2007
  ..To investigate the effect of chitooligosaccharides on proliferation of pancreatic islet cells, release of insulin and 2 h plasma glucose in streptozotocin-induced diabetic rats...
 31. ncbi request reprint Anxiolytic agent, dihydrohonokiol-B, recovers amyloid beta protein-induced neurotoxicity in cultured rat hippocampal neurons
  Bing Liu
  Department of Pharmacology, Kansai Medical University, 10 15 Fumizono cho, Moriguchi City, Osaka 570 8506, Japan
  Neurosci Lett 384:44-7. 2005
  ..These data suggest that DHH-B exerts the neuroprotective action against Abeta through GABA(C) receptor stimulation...
 32. ncbi request reprint [Sorting of packaging cells for retroviral vector carrying green fluorescent gene and viral titer determination]
  Yin Gang Zhang
  Institute of Endemic Disease, Education Ministry Key Laboratory of Environment and Disease Related Genes, Xi an Jiaotong University, Xi an 710061, China
  Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao 25:30-2, 36. 2005
  ..To develop a method for acquisition of efficient and stable retroviral packaging cells on the basis of fluorescence-activated cell sorting (FACS) technique...
 33. ncbi request reprint Expression of membrane-associated mucins MUC1 and MUC4 in major human salivary glands
  Bing Liu
  Department of Periodontology, Boston University Medical Center, Boston, Massachusetts 02118, USA
  J Histochem Cytochem 50:811-20. 2002
  ....