Wen Li

Summary

Country: China

Publications

 1. ncbi request reprint Expression profiling in tuberous sclerosis complex (TSC) knockout mouse astrocytes to characterize human TSC brain pathology
  Kevin C Ess
  Department of Neurology, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri 63110, USA
  Glia 46:28-40. 2004
 2. ncbi request reprint [Development of an animal model of blood stasis syndrome and thrombosis]
  Ai Hua Liang
  Institute of Chinese Materia Medica, China Academy of Traditional Chinese Medicine, Beijing 100700, China
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 30:1613-6. 2005
 3. ncbi request reprint Effect of cigarette smoke extract on lipopolysaccha-ride-activated mitogen-activated protein kinase signal transduction pathway in cultured cells
  Wen Li
  Department of Respiratory Medicine, Second Affiliated Hospital, College of Medicine and Institute of Respiratory Diseases, Zhejiang University, Hangzhou 310009, China
  Chin Med J (Engl) 120:1075-81. 2007
 4. ncbi request reprint [Cloning of compaction-related gene Crg1 of mouse preimplantation embryos]
  Wen Li
  Institude of Reproduction and Stem Cell Engineering, Central South University, Changsha 410078, China
  Yi Chuan Xue Bao 31:246-50. 2004
 5. ncbi request reprint [Identification of ESTs of genes related to compaction in preimplantation embryos of mouse]
  Wen Li
  The Human Reproductive Engineering Lab of Xiangya College of Southern Centre University, Changsha 410 078, China
  Yi Chuan 26:177-81. 2004
 6. ncbi request reprint [Difference of gene expression between 8-cell early embryos and 8-cell compacted embryos in mice]
  Wen Li
  Insitute of Reproductive and Stem Cell Engineering, Central South University, Changsha, China
  Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 32:252-8. 2007
 7. doi request reprint Association of 5'-CpG island hypermethylation of the FHIT gene with lung cancer in southern-central Chinese population
  Wen Li
  Central South University, Changsha, Hunan Province, China
  Cancer Biol Ther 10:997-1000. 2010
 8. ncbi request reprint Stent implantation through rendezvous technique of PTBD and ERCP: the treatment of obstructive jaundice
  Ying Di Liu
  Department of Gastroenterology of PLA General Hospital, Beijing, China
  J Dig Dis 8:198-202. 2007
 9. ncbi request reprint [Prokaryotic expression of DnaJ-homologous chaperon PBP and preparation of rabbit antibody against PBP]
  Cheng gang Liu
  Center of Clinical Molecular Biology, General Hospital of Air Force, Beijing 100036, China
  Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi 21:456-8. 2005
 10. ncbi request reprint [Ganciclovir therapy for congenital cytomegalovirus infection in newborn infants: a meta analysis]
  Jin Tao Hu
  Department of Neonatology, Second Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410011, China
  Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi 12:35-9. 2010

Collaborators

 • Ai Hua Liang
 • Mei Cai Zhu
 • Tao Yang
 • Jian Huang
 • Ying Liu
 • Guangxiu Lu
 • Tao Wang
 • Yi Ren
 • Yucheng Wang
 • Tao Bo
 • David Gutmann
 • P B Crino
 • CHANGYI J CHEN
 • H Du
 • Qianjun Zhang
 • Weilin Tang
 • Lingli Huang
 • Houping Wang
 • Jin Tao Hu
 • Pei Jiang
 • Xinhui Fu
 • Fugui Yan
 • Zhao Wang
 • Qian Wang
 • Long Juan Zhang
 • Mao Chuan Zhen
 • Wei Dong
 • Xiu yun Ren
 • Yi Sun
 • Hong Wei Zhang
 • Zhengmin Wang
 • Cheng gang Liu
 • Rui Xing Wen
 • Guang Hui Wang
 • Kevin C Ess
 • Robert Lu
 • Zhe Liang
 • En Qiang Linghu
 • Li Ku
 • Yue Feng
 • Luyun Li
 • Shuangfei Li
 • Jianxin Liu
 • Xiaoxi Zeng
 • Ping Yang Chen
 • Zong De Xie
 • Jianxin Tang
 • Xi Qiang Dang
 • Xiao Ri He
 • Jin Ping Ma
 • Bao He Zhu
 • Qiao Su
 • Jiong Bi
 • Qingmei Li
 • Zheng Xuan Chen
 • Longjuan Zhang
 • Xiaohui Huang
 • Yu Long He
 • Jian dong Li
 • Huahao Shen
 • Wen Hua Zhan
 • Liangqi Cao
 • Xilin Chen
 • Zeng Rong Li
 • Haoxiang Tan
 • Lianzhou Chen
 • Shi Rong Cai
 • Shuangmei Zhang
 • Hirofumi Jono
 • Liang qi Cao
 • Xi Ling Chen
 • Kai Sun
 • Xiao Hui Huang
 • Lu Chen
 • Li jun He
 • Feng shui Wang
 • Xin Guo Chen
 • Yipeng Qi
 • Zhengxue Liu
 • Huazhong Xiao
 • Hui Zhuang
 • Yongbing Yan
 • Tingting Zou
 • Li Tian
 • Qiu ye Yan
 • Yue Hu Pei
 • Yun pu Su
 • Yiwen Bu
 • Huawei Li
 • Yunzheng Shen

Detail Information

Publications36

 1. ncbi request reprint Expression profiling in tuberous sclerosis complex (TSC) knockout mouse astrocytes to characterize human TSC brain pathology
  Kevin C Ess
  Department of Neurology, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri 63110, USA
  Glia 46:28-40. 2004
  ....
 2. ncbi request reprint [Development of an animal model of blood stasis syndrome and thrombosis]
  Ai Hua Liang
  Institute of Chinese Materia Medica, China Academy of Traditional Chinese Medicine, Beijing 100700, China
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 30:1613-6. 2005
  ..To develop an animal model of thrombosis and blood stasis syndrome in rats by using lipopolysaccharide (LPS) in combination with carrageenan (Ca)...
 3. ncbi request reprint Effect of cigarette smoke extract on lipopolysaccha-ride-activated mitogen-activated protein kinase signal transduction pathway in cultured cells
  Wen Li
  Department of Respiratory Medicine, Second Affiliated Hospital, College of Medicine and Institute of Respiratory Diseases, Zhejiang University, Hangzhou 310009, China
  Chin Med J (Engl) 120:1075-81. 2007
  ..This study was designed to examine the effects of cigarette smoke extract (CSE) and LPS on MAPK signal transduction pathway in order to further understand the roles CSE and LPS play in chronic lung inflammation...
 4. ncbi request reprint [Cloning of compaction-related gene Crg1 of mouse preimplantation embryos]
  Wen Li
  Institude of Reproduction and Stem Cell Engineering, Central South University, Changsha 410078, China
  Yi Chuan Xue Bao 31:246-50. 2004
  ..So, Crg1 may related to compaction in compacted embryos and maintaining cell's pluripotentiality...
 5. ncbi request reprint [Identification of ESTs of genes related to compaction in preimplantation embryos of mouse]
  Wen Li
  The Human Reproductive Engineering Lab of Xiangya College of Southern Centre University, Changsha 410 078, China
  Yi Chuan 26:177-81. 2004
  ..And they were banked into GenBank with accession numbers. All 17 ESTs might be for novel genes related to compaction in compacted embryos. And longer ESTs may be obtained by cloning according to the size...
 6. ncbi request reprint [Difference of gene expression between 8-cell early embryos and 8-cell compacted embryos in mice]
  Wen Li
  Insitute of Reproductive and Stem Cell Engineering, Central South University, Changsha, China
  Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 32:252-8. 2007
  ..To investigate the differences of gene expression before and after the compaction to search for the control mechanism of compaction...
 7. doi request reprint Association of 5'-CpG island hypermethylation of the FHIT gene with lung cancer in southern-central Chinese population
  Wen Li
  Central South University, Changsha, Hunan Province, China
  Cancer Biol Ther 10:997-1000. 2010
  ....
 8. ncbi request reprint Stent implantation through rendezvous technique of PTBD and ERCP: the treatment of obstructive jaundice
  Ying Di Liu
  Department of Gastroenterology of PLA General Hospital, Beijing, China
  J Dig Dis 8:198-202. 2007
  ....
 9. ncbi request reprint [Prokaryotic expression of DnaJ-homologous chaperon PBP and preparation of rabbit antibody against PBP]
  Cheng gang Liu
  Center of Clinical Molecular Biology, General Hospital of Air Force, Beijing 100036, China
  Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi 21:456-8. 2005
  ..To express DnaJ-homologous chaperon peripherin-binding protein(PBP) gene in E.coli and prepare the rabbit antibody against PBP...
 10. ncbi request reprint [Ganciclovir therapy for congenital cytomegalovirus infection in newborn infants: a meta analysis]
  Jin Tao Hu
  Department of Neonatology, Second Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410011, China
  Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi 12:35-9. 2010
  ..To evaluate the efficacy and safety of ganciclovir therapy for congenital cytomegalovirus (CMV) infection in newborn infants...
 11. ncbi request reprint [Monitoring portal vein complications following liver transplantation by color Doppler flow imaging]
  Xiu yun Ren
  Organ Transplantation Center, General Hospital of Chinese Peopleos Armed Police Forces, Beijing 100039, China
  Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi 14:258-60. 2006
  ..To explore the diagnostic value of color Doppler flow imaging (CDFI) in monitoring portal vein complications (PVC) following orthotopic liver transplantation (OLT)...
 12. ncbi request reprint [Relationship between plasma homocysteine and chronic complications in type 2 diabetes mellitus]
  Wei Ping Li
  Department of Endocrinology, First Peoples Hospital of Zhaoqing, Zhaoqing 526021, China
  Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao 25:349-50. 2005
  ..To assess the relationship between plasma homocysteine with chronic complications in type 2 diabetes mellitus...
 13. ncbi request reprint [Common mutations of congenital adrenal hyperplasia are also the hotspots for new mutations]
  Qianjun Zhang
  Insistitute of Reproduction and Stem Cell Engineering, Central South University, Changsha, China
  Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 32:669-72. 2012
  ..To discuss the genetic diagnosis of congenital adrenal hyperplasia (CAH) and investigate the resource of gene mutations in CAH...
 14. ncbi request reprint [Principle, method and application of preimplantation genetic diagnosis]
  Wen Li
  The Human Reproductive Engineering Lab of Xiangya Medical School of Central Southern University, Changsha 410078, China
  Yi Chuan 24:315-9. 2002
  ..In this review, we introduce the history of development and statues in quo, principle, method and application of PGD...
 15. doi request reprint Role of p53 and p21 polymorphisms in the risk of cervical cancer among Chinese women
  Pei Jiang
  Central South University, Changsha, China
  Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai) 42:671-6. 2010
  ....
 16. ncbi request reprint A novel AVPR2 missense mutation in a Chinese boy with severe inherited nephrogenic diabetes insipidus
  Lingli Huang
  Institute of Reproductive and Stem Cell Engineering, Central South University, Changsha, China
  J Pediatr Endocrinol Metab 24:807-9. 2011
  ..Also, molecular analysis will provide a rapid and definitive diagnosis and facilitate genetic counseling for family planning...
 17. doi request reprint Expression patterns and polymorphisms of PTCH in Chinese hepatocellular carcinoma patients
  Xinhui Fu
  Department of Hepatobiliary Surgery, The First Affiliate Hospital, Sun Yat Sen Zhongshan University, Guangzhou 510089, Guangdong, People s Republic of China
  Exp Mol Pathol 84:195-9. 2008
  ..In conclusion, our data suggest that PTCH is involved in early stage tumor development and the Hh pathway in Chinese HCC is activated by ligand expression but not by mutation...
 18. ncbi request reprint Green tea polyphenol epigallocatechin-3-gallate inhibits oxidative damage and preventive effects on carbon tetrachloride-induced hepatic fibrosis
  Mao Chuan Zhen
  Department of Hepatobiliary Surgery, the First Affiliated Hospital of Sun Yat Sen University, Guangzhou 510080, China
  J Nutr Biochem 18:795-805. 2007
  ..These results demonstrate that administration of EGCG may be useful in the treatment and prevention of hepatic fibrosis...
 19. ncbi request reprint Apoptotic cells protect mice against lipopolysaccharide-induced shock
  Yi Ren
  Department of Surgery, University of Hong Kong, Hong Kong, China
  J Immunol 180:4978-85. 2008
  ..Apoptotic cells may therefore have therapeutic potential for the treatment of septic shock...
 20. doi request reprint Expression and prognostic impact of PRL-3 in lymph node metastasis of gastric cancer: its molecular mechanism was investigated using artificial microRNA interference
  Zhao Wang
  Department of Gastroenterology Surgery, the First Affiliated Hospital of Sun Yat Sen University, Gastric Cancer Centre, Sun Yat Sen University, Guangzhou, China
  Int J Cancer 123:1439-47. 2008
  ....
 21. ncbi request reprint Reactive oxygen species regulate Pseudomonas aeruginosa lipopolysaccharide-induced MUC5AC mucin expression via PKC-NADPH oxidase-ROS-TGF-alpha signaling pathways in human airway epithelial cells
  Fugui Yan
  Department of Respiratory Medicine, Second Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Zhejiang University Institute of Respiratory Diseases, Hangzhou 310009, China
  Biochem Biophys Res Commun 366:513-9. 2008
  ..These findings may bring new insights into the molecular pathogenesis of P. aeruginosa infections and lead to novel therapeutic intervention for inhibiting mucin overproduction in patients with P. aeruginosa infections...
 22. pmc Rab23 is a potential biological target for treating hepatocellular carcinoma
  Yun Jian Liu
  Department of Hepatobiliary Surgery, First Affiliated Hospital of Sun Yat sen University, Guangzhou 510080, Guangdong Province, China
  World J Gastroenterol 13:1010-7. 2007
  ..To elucidate the role of Rab23 in hepatocellular carcinoma (HCC) by assessing the expression of Rab23 in HCC tissue and in HCC cell lines...
 23. ncbi request reprint [Impact of blastocystis hominis infection on ultrastructure of intestinal mucosa in mice]
  Hong Wei Zhang
  Department of Occupational Health, College of Public Health, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052, China
  Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi 24:187-91. 2006
  ..To observe the ultrastructural change ot intestinal mucosa in mice infected with Blastocystis hominis, and to study the pathogenic mechanism of B. hominis infection...
 24. ncbi request reprint The IRAK-1-BCL10-MALT1-TRAF6-TAK1 cascade mediates signaling to NF-kappaB from Toll-like receptor 4
  Wei Dong
  State Key Laboratory of Virology, College of Life Sciences, Wuhan University, Wuhan, Hubei 430072, China
  J Biol Chem 281:26029-40. 2006
  ..We show that BCL10 oligomerization is a prerequisite for BCL10 function in LPS signaling to NF-kappaB and that IRAK-1 dimerization is an important event in this process...
 25. ncbi request reprint Superoxide and nitric oxide production by Kupffer cells in rats with obstructive jaundice: effect of internal and external drainage
  Wen Li
  Department of Gastroenterology, the General Hospital of the Chinese People s Liberation Army, Beijing, China
  J Gastroenterol Hepatol 19:160-5. 2004
  ..The aims of the present study were to measure superoxide and nitric oxide (NO) production by Kupffer cells in experimental OJ in rats and to investigate the response to internal and external biliary drainage...
 26. ncbi request reprint Intraductal ultrasonography and endoscopic retrograde cholangiography in diagnosis of extrahepatic bile duct stones: a comparative study
  En Qiang Linghu
  Department of Digestive Medicine, 301 Hospital, Beijing 100853, China lh_
  Hepatobiliary Pancreat Dis Int 3:129-32. 2004
  ..This study was to compare the accuracy of IDUS and endoscopic retrograde cholangiography (ERC) in the diagnosis of extrahepatic bile duct stones...
 27. ncbi request reprint Reversibility of leukocyte dysfunction in rats with obstructive jaundice
  Wen Li
  Department of Medicine and Therapeutics, The Chinese University of Hong Kong, Prince of Wales Hospital, Hong Kong SAR, People s Republic of China
  J Surg Res 116:314-21. 2004
  ..We postulated that cholestasis affects systemic polymorphonuclear leukocyte function by deranging phagocytosis and hydrogen peroxide release and the leukocyte dysfunction is reversible by internal and external biliary drainage...
 28. ncbi request reprint [Detection of the mRNA level of the subunits of amiloride-sensitive Na+ channel in human bronchial epithelium cells from patients with chronic obstructive pulmonary disease]
  Wen Li
  Department of Respiratory Medicine, Tongji Hospital of Tongji Medical College, Huazhong Science and Technology University, Wuhan 430030, China
  Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi 27:533-6. 2004
  ..To investigate the role of epithelial amiloride-sensitive Na(+) channel (ENaC) in the pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and the effect of interleukin-4 (IL-4) and IL-6...
 29. pmc The fragile X protein controls microtubule-associated protein 1B translation and microtubule stability in brain neuron development
  Robert Lu
  Department of Pharmacology, Emory University School of Medicine, Atlanta, GA 30322, USA
  Proc Natl Acad Sci U S A 101:15201-6. 2004
  ....
 30. ncbi request reprint [Recent pharmacological study on sanshengwan decoction]
  Rui Xing Wen
  Life sciences and biomedical engineering college, Beijing University of polytechniques, Beijing 100022, China
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 30:923-5. 2005
  ..To investigate the pharmacological function of Sanshengwan decoction with modern medical and rheological techniques, and also to discuss the differences between injury blood stasis syndrome and yang deficiency blood stasis syndrome...
 31. ncbi request reprint Human protein tau represses DNA replication in vitro
  Wen Li
  The State Key Laboratory of Brain and Cognitive Science, Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences, Chaoyang District, Beijing 100101, China
  Biochim Biophys Acta 1726:280-6. 2005
  ..However, tau did not repress the yield of RNA in transcription, suggesting that tau was replaced or ejected from the template by the elongating T7 RNA polymerase...
 32. ncbi request reprint [Experimental study of cartilage reconstruction using directed inducing MSCs-alginate complex]
  Guang Hui Wang
  Department of Otolaryngology, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China
  Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 36:830-3. 2005
  ..To evaluate the practicability of cartilage reconstruction using directed inducing bone marrow stem cells(MSCs)- alginate complex...
 33. ncbi request reprint [Study on mRNA expression of the human novel gene NM23-H1B in ovarian tumor]
  Wen Li
  Department of Obstetrics and Gynecology, Changzheng Hospital, Second Military Medical University, Shanghai 200003, China
  Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 41:48-51. 2006
  ..To study the expression of the human novel gene NM23-H1B in ovarian cancer...
 34. ncbi request reprint Cytotoxic sterols from marine-derived fungus Pennicillium sp
  Yi Sun
  School of Traditional Chinese Materia Medica, Shenyang Pharmaceutical University, Shenyang 110016, China
  Nat Prod Res 20:381-4. 2006
  ..Compounds 1-5 were evaluated for cytotoxicity against human liver cancer cell (Hep G), and most of them exhibited potent activity. Compound 1 display the highest potency with IC50 values 10.4 microg mL-1...
 35. ncbi request reprint Characterization of proliferating cells from newborn mouse cochleae
  Zhengmin Wang
  Otology Skull Base Surgery Department, Hearing Research Institute, Eye and ENT Hospital of Shanghai Medical School, Fudan University, Shanghai, PR China
  Neuroreport 17:767-71. 2006
  ..The sphere-forming cells being capable of differentiating into hair cell-like cells implies the possibility of using these sphere-forming cells for reconstructing the damaged cochlear hair cells...
 36. ncbi request reprint Developmentally-programmed FMRP expression in oligodendrocytes: a potential role of FMRP in regulating translation in oligodendroglia progenitors
  Houping Wang
  Department of Pharmacology, Emory University School of Medicine, 1510 Clifton Road, Atlanta, GA 30322, USA
  Hum Mol Genet 13:79-89. 2004
  ..These results support the hypothesis that FMRP may participate in regulating translation of its bound mRNAs in oligodendroglia during early brain development...