Lian hua Li

Summary

Country: China

Publications

 1. ncbi request reprint [Clinical and pathologic features of malignant myoepithelioma of salivary glands]
  Qiu lin Liao
  Department of Pathology, General Hospital of Guangzhou Military Area, Guangzhou 510010, China
  Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi 34:211-4. 2005
 2. ncbi request reprint [Pleuropulmonary blastoma of adults: a clinicopathological analysis]
  Qiu lin Liao
  Department of Pathology, General Hospital of Guangzhou Military Area, Guangzhou 510010, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 90:3203-6. 2010

Collaborators

 • Qiu lin Liao
 • Ye Tian
 • Da yun Peng
 • Jing Wen Chen
 • Yong mei Zhou
 • Ri Quan Lai
 • Xiao Dong Chen

Detail Information

Publications2

 1. ncbi request reprint [Clinical and pathologic features of malignant myoepithelioma of salivary glands]
  Qiu lin Liao
  Department of Pathology, General Hospital of Guangzhou Military Area, Guangzhou 510010, China
  Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi 34:211-4. 2005
  ..To analyze the clinical features, morphology and biologic behavior of primary malignant myoepithelioma (MME) of salivary glands...
 2. ncbi request reprint [Pleuropulmonary blastoma of adults: a clinicopathological analysis]
  Qiu lin Liao
  Department of Pathology, General Hospital of Guangzhou Military Area, Guangzhou 510010, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 90:3203-6. 2010
  ..To report two cases of pleuropulmonary blastoma (PPB) of adults and improving the understanding of this tumor...