Ping Hu

Summary

Country: China

Publications

 1. ncbi [Kinetics and mechanism in bleomycin-induced murine pulmonary fibrosis model]
  Ping Hu
  Department of Respiratory Medicine, People s Hospital, Peking University, Beijing 100044, China
  Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 18:474-8. 2006

Detail Information

Publications1

 1. ncbi [Kinetics and mechanism in bleomycin-induced murine pulmonary fibrosis model]
  Ping Hu
  Department of Respiratory Medicine, People s Hospital, Peking University, Beijing 100044, China
  Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 18:474-8. 2006
  ..To investigate the kinetics of pathogenesis of bleomycin induced pulmonary fibrosis and its mechanism in mice...