Lin Chen

Summary

Country: China

Publications

 1. ncbi request reprint Roles of FGF signaling in skeletal development and human genetic diseases
  Lin Chen
  Trauma Center, Center of Medical Molecular Genetics, Daping Hospital, Third Military Medical University, Daping, Chongqing 400042, China
  Front Biosci 10:1961-76. 2005
 2. doi request reprint [Genetic analysis of a novel mutation resulting in autosomal dominant osteopetrosis II]
  Xiaogang Li
  State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Center of Bone Metabolism and Repair, Trauma Center, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, P R China
  Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi 31:612-4. 2014
 3. doi request reprint Intermittent PTH (1-34) injection rescues the retarded skeletal development and postnatal lethality of mice mimicking human achondroplasia and thanatophoric dysplasia
  Yangli Xie
  State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Center of Bone Metabolism and Repair, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
  Hum Mol Genet 21:3941-55. 2012
 4. pmc Overexpression of H1 calponin in osteoblast lineage cells leads to a decrease in bone mass by disrupting osteoblast function and promoting osteoclast formation
  Nan Su
  Center of Bone Metabolism and Repair, State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, China
  J Bone Miner Res 28:660-71. 2013
 5. pmc A novel FGFR3-binding peptide inhibits FGFR3 signaling and reverses the lethal phenotype of mice mimicking human thanatophoric dysplasia
  Min Jin
  Center of Bone Metabolism and Repair, State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Institute of Surgery Research, Dapital Hospital, Third Military University, Chongqing, China
  Hum Mol Genet 21:5443-55. 2012
 6. pmc Gain-of-function mutation in FGFR3 in mice leads to decreased bone mass by affecting both osteoblastogenesis and osteoclastogenesis
  Nan Su
  State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, China
  Hum Mol Genet 19:1199-210. 2010
 7. doi request reprint Fibroblast growth factor receptor 1 regulates the differentiation and activation of osteoclasts through Erk1/2 pathway
  Xiumin Lu
  State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
  Biochem Biophys Res Commun 390:494-9. 2009
 8. ncbi request reprint [Effect of p21 on the changes in renal tubular epithelial cells after ischemia/reperfusion injury of kidney]
  Kai long Li
  Center of Medical Molecular Genetics, State Key Laboratory of Trauma, Burn and Combined Injury, Trauma Center of PLA, The Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
  Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 17:606-10. 2005
 9. doi request reprint Fibroblast Growth Factor Receptor 3 Inhibits Osteoarthritis Progression in the Knee Joints of Adult Mice
  Junzhou Tang
  Center of Bone Metabolism and Repair, State Key Laboratory of Trauma, Burns, and Combined Injury, Trauma Center, Research Institute of Surgery, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, China
  Arthritis Rheumatol 68:2432-43. 2016
 10. pmc A novel fibroblast growth factor receptor 1 inhibitor protects against cartilage degradation in a murine model of osteoarthritis
  Wei Xu
  Department of Rehabilitation Medicine, Center of Bone Metabolism and Repair, State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Research Institute of Surgery, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
  Sci Rep 6:24042. 2016

Collaborators

 • Jing Yang
 • Ling Zhao
 • Di Chen
 • Quan Wang
 • Wei Xu
 • Ying Zhu
 • Liangjun Yin
 • Siyu Chen
 • Wei Li
 • Li Zhang
 • Jian Huang
 • Xuefeng Wang
 • Chuan Qin
 • Zhi Chen
 • Bo Chen
 • Ying Yu
 • Xiaoling Xu
 • Kai long Li
 • XiaoLan Du
 • Nan Su
 • Yangli Xie
 • Fengtao Luo
 • Siru Zhou
 • Min Jin
 • Xuan Wen
 • Huabing Qi
 • Yingbin Xiao
 • Tujun Weng
 • Yaozong Zhang
 • Junzhou Tang
 • Yue Shen
 • Can Li
 • Qifen He
 • Zhe Zhao
 • Mingwen Li
 • Zuqiang Wang
 • Hangang Chen
 • Xiaogang Li
 • Lingxian Yi
 • Cory J Xian
 • Ying Bin Xiao
 • Shuo Huang
 • Yubin Tang
 • Xiumin Lu
 • Haiyang Huang
 • Chuxia Deng
 • Chu Xia Deng
 • Fu bing Li
 • Jingyuan Guo
 • Wanling Jiang
 • Siyi He
 • Xiao Xian Qian
 • Yong Liu
 • Qiaoyan Tan
 • Yong Li
 • Zhencheng Yan
 • Xia Zhou
 • Guolin Sun
 • Yuan Yu Zhao
 • Juan Xiao
 • Dezhi Zheng
 • Wei Cheng
 • Jia Hao
 • De Zhi Zheng
 • Qiang Gu
 • Qidi Sun
 • Yu Tian
 • Xiu Ling Wu
 • Bo Wei
 • Huicong Kang
 • Lichuan Yang
 • Zi yu Zhao
 • Jing Sun
 • Wenying Gao
 • Rachel T Uren
 • Huibo Ren
 • Ying Liu
 • Qing Zhou
 • Zi Ying Wang
 • Cosma D Dellisanti
 • Ya zhou Lin
 • Ke Sha
 • Wei kang Wu
 • Jin lai Liu
 • Chunzhou Dong
 • Xiao lan Du
 • Bin Zhou
 • Shaoming Zhu
 • Wei Wang
 • Jian Min Wang

Detail Information

Publications93

 1. ncbi request reprint Roles of FGF signaling in skeletal development and human genetic diseases
  Lin Chen
  Trauma Center, Center of Medical Molecular Genetics, Daping Hospital, Third Military Medical University, Daping, Chongqing 400042, China
  Front Biosci 10:1961-76. 2005
  ..In this review, we discuss the results of recent studies on FGF receptors to illustrate mechanisms through which the abnormally activated FGF/FGFR signaling results in these diseases...
 2. doi request reprint [Genetic analysis of a novel mutation resulting in autosomal dominant osteopetrosis II]
  Xiaogang Li
  State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Center of Bone Metabolism and Repair, Trauma Center, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, P R China
  Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi 31:612-4. 2014
  ..To analyze potential mutation of chloride channel 7(CLCN7) gene in a patient with autosomal dominant osteopetrosis II (ADO II)...
 3. doi request reprint Intermittent PTH (1-34) injection rescues the retarded skeletal development and postnatal lethality of mice mimicking human achondroplasia and thanatophoric dysplasia
  Yangli Xie
  State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Center of Bone Metabolism and Repair, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
  Hum Mol Genet 21:3941-55. 2012
  ..The increased expression of PTHrP and down-regulated FGFR3 level may be responsible for the positive effects of PTH on bone phenotype of ACH and TDII mice...
 4. pmc Overexpression of H1 calponin in osteoblast lineage cells leads to a decrease in bone mass by disrupting osteoblast function and promoting osteoclast formation
  Nan Su
  Center of Bone Metabolism and Repair, State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, China
  J Bone Miner Res 28:660-71. 2013
  ..The ratio of RANKL to OPG was significantly increased in Col1a1-Cnn1 osteoblasts. These findings reveal a novel function of CNN1 in maintaining bone homeostasis by coupling bone formation to bone resorption...
 5. pmc A novel FGFR3-binding peptide inhibits FGFR3 signaling and reverses the lethal phenotype of mice mimicking human thanatophoric dysplasia
  Min Jin
  Center of Bone Metabolism and Repair, State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Institute of Surgery Research, Dapital Hospital, Third Military University, Chongqing, China
  Hum Mol Genet 21:5443-55. 2012
  ..Finally, P3 reversed the neonatal lethality of TDII mice. Thus, this study identifies a novel inhibitory peptide for FGFR3 signaling, which may serve as a potential therapeutic agent for the treatment of FGFR3-related skeletal dysplasia...
 6. pmc Gain-of-function mutation in FGFR3 in mice leads to decreased bone mass by affecting both osteoblastogenesis and osteoclastogenesis
  Nan Su
  State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, China
  Hum Mol Genet 19:1199-210. 2010
  ..Our studies provide new insight into the mechanism underlying the development of ACH...
 7. doi request reprint Fibroblast growth factor receptor 1 regulates the differentiation and activation of osteoclasts through Erk1/2 pathway
  Xiumin Lu
  State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
  Biochem Biophys Res Commun 390:494-9. 2009
  ..The phosphorylation of Erk1/2 mitogen-activated protein (MAP) kinase was also decreased. Our results suggest that FGFR1 is indispensable for complete differentiation and activation of osteoclasts in mice...
 8. ncbi request reprint [Effect of p21 on the changes in renal tubular epithelial cells after ischemia/reperfusion injury of kidney]
  Kai long Li
  Center of Medical Molecular Genetics, State Key Laboratory of Trauma, Burn and Combined Injury, Trauma Center of PLA, The Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
  Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 17:606-10. 2005
  ..To investigate the contribution of p21 gene in renal tubular epithelial cells in p21 (+/+) and p21 (-/-) mice of young and old ages at different times after kidney ischemia/reperfusion injury (IRI)...
 9. doi request reprint Fibroblast Growth Factor Receptor 3 Inhibits Osteoarthritis Progression in the Knee Joints of Adult Mice
  Junzhou Tang
  Center of Bone Metabolism and Repair, State Key Laboratory of Trauma, Burns, and Combined Injury, Trauma Center, Research Institute of Surgery, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, China
  Arthritis Rheumatol 68:2432-43. 2016
  ..This study was undertaken to investigate the role and mechanisms of FGF receptor 3 (FGFR-3) in the pathogenesis of osteoarthritis (OA) caused by surgery and aging in mice...
 10. pmc A novel fibroblast growth factor receptor 1 inhibitor protects against cartilage degradation in a murine model of osteoarthritis
  Wei Xu
  Department of Rehabilitation Medicine, Center of Bone Metabolism and Repair, State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Research Institute of Surgery, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
  Sci Rep 6:24042. 2016
  ..Our data suggest that pharmacologically antagonize FGFR1 using G141 protects articular cartilage from osteoarthritic changes, and intra-articular injection of G141 is potentially an effective therapy to alleviate OA progression. ..
 11. pmc FGFR3 induces degradation of BMP type I receptor to regulate skeletal development
  Huabing Qi
  Center of Bone Metabolism and Repair CBMR, Trauma Center, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
  Biochim Biophys Acta 1843:1237-47. 2014
  ..Our findings reveal that FGFR3 promotes the degradation of BMPR1a, which plays an important role in the pathogenesis of FGFR3-related skeletal dysplasia. ..
 12. pmc Chondrocyte FGFR3 Regulates Bone Mass by Inhibiting Osteogenesis
  Xuan Wen
  From the Department of Rehabilitation Medicine, Center of Bone Metabolism and Repair, State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Research Institute of Surgery, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042
  J Biol Chem 291:24912-24921. 2016
  ..This study reveals that chondrocyte FGFR3 is involved in the regulation of bone formation and bone remodeling by a paracrine mechanism...
 13. pmc Fibroblast Growth Factor Receptor 3 Deficiency Does Not Impair the Osteoanabolic Action of Parathyroid Hormone on Mice
  Yangli Xie
  1 Center of Bone Metabolism and Repair, Department of Rehabilitation Medicine, State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Research Institute of Surgery, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
  Int J Biol Sci 12:990-9. 2016
  ..PTH stimulates bone formation in Fgfr3 knockout mice through promotion of proliferation and differentiation in osteoblasts...
 14. doi request reprint Deletion of FGFR3 in Osteoclast Lineage Cells Results in Increased Bone Mass in Mice by Inhibiting Osteoclastic Bone Resorption
  Nan Su
  Department of Rehabilitation Medicine, Center of Bone Metabolism and Repair, State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Research Institute of Surgery, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, China
  J Bone Miner Res 31:1676-87. 2016
  ..Our study for the first time genetically shows the direct positive regulation of FGFR3 on osteoclastic bone resorption. © 2016 American Society for Bone and Mineral Research. ..
 15. pmc Deletion of Fgfr1 in osteoblasts enhances mobilization of EPCs into peripheral blood in a mouse endotoxemia model
  Yaozong Zhang
  1 Department of Rehabilitation Medicine, Center of Bone Metabolism and Repair, State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Research Institute of Surgery, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China 2 The Department of Intensive Care, Chongqing Zhongshan Hospital, Chongqing 400013, China
  Int J Biol Sci 10:1064-71. 2014
  ..This study suggests that targeted deletion of Fgfr1 in osteoblasts enhances mobilization of EPCs into peripheral blood through up-regulating SDF-1α secretion from osteoblasts. ..
 16. pmc Generation of Fgfr3 conditional knockout mice
  Nan Su
  State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Center of Bone Metabolism and Repair, Trauma Center, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
  Int J Biol Sci 6:327-32. 2010
  ..This animal model will be useful to study distinct roles of FGFR3 in different tissues at different ages...
 17. pmc Serum bone alkaline phosphatase in assessing illness severity of infected neonates in the neonatal intensive care unit
  Yaozong Zhang
  State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Center of Bone Metabolism and Repair, Trauma Center, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, China
  Int J Biol Sci 8:30-8. 2012
  ....
 18. pmc Genetic inhibition of fibroblast growth factor receptor 1 in knee cartilage attenuates the degeneration of articular cartilage in adult mice
  Tujun Weng
  Daping Hospital and Research Institute of Surgery of the Third Military Medical University, Chongqing, China
  Arthritis Rheum 64:3982-92. 2012
  ..The aim of this study was to investigate the function of FGF receptor 1 (FGFR-1) in the development of osteoarthritis (OA) and its underlying mechanisms...
 19. pmc Dynamic morphological changes in the skulls of mice mimicking human Apert syndrome resulting from gain-of-function mutation of FGFR2 (P253R)
  XiaoLan Du
  State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Center of Bone Metabolism and Repair, Trauma Center, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, China
  J Anat 217:97-105. 2010
  ..The changes in form characterized in this study will help to elucidate the mechanisms through which the Pro253Arg mutation in fibroblast growth factor receptor 2 affects craniofacial development and causes Apert syndrome...
 20. pmc Deformed Skull Morphology Is Caused by the Combined Effects of the Maldevelopment of Calvarias, Cranial Base and Brain in FGFR2-P253R Mice Mimicking Human Apert Syndrome
  Fengtao Luo
  Department of Rehabilitation Medicine, Center of Bone Metabolism and Repair, State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Research Institute of Surgery, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
  Int J Biol Sci 13:32-45. 2017
  ..These findings further deepen our knowledge about the pathogenesis of the abnormal skull morphology of AS, and provide new clues for the further analyses of skull phenotypes and clinical management of AS...
 21. pmc Conditional Deletion of Fgfr3 in Chondrocytes leads to Osteoarthritis-like Defects in Temporomandibular Joint of Adult Mice
  Siru Zhou
  Center of Bone Metabolism and Repair, Department of Rehabilitation Medicine, State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
  Sci Rep 6:24039. 2016
  ..In conclusion, our study proposes that FGFR3/IHH signaling pathway plays a critical role in maintaining the homeostasis of TMJ articular cartilage during adult stage. ..
 22. doi request reprint The application of on-pump beating-heart surgery for partial atrioventricular septal defect: a report of 87 cases
  Lin Chen
  Department of Cardiovascular Surgery, Xinqiao Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, P R China
  Heart Surg Forum 16:E257-63. 2013
  ....
 23. pmc FGFR3 Deficiency Causes Multiple Chondroma-like Lesions by Upregulating Hedgehog Signaling
  Siru Zhou
  Center of Bone Metabolism and Repair, Department of Rehabilitation Medicine, State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, China
  PLoS Genet 11:e1005214. 2015
  ....
 24. pmc Bipolar radiofrequency ablation is useful for treating atrial fibrillation combined with heart valve diseases
  Lin Chen
  Department of Cardiovascular Surgery, Xinqiao Hospital, Third Military Medical University, 7F, Second in Patient Building, 183 Xinqiao St, Shapingba District, Chongqing 400037, P, R, China
  BMC Surg 14:32. 2014
  ..This study is an observational cohort study aimed to investigate the safety and efficacy of bipolar radiofrequency ablation (BRFA) for treating AF combined with heart valve diseases...
 25. pmc Inactivation of Vhl in osteochondral progenitor cells causes high bone mass phenotype and protects against age-related bone loss in adult mice
  Tujun Weng
  Center of Bone Metabolism and Repair, State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Research Institute of Surgery, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, China
  J Bone Miner Res 29:820-9. 2014
  ..2014 American Society for Bone and Mineral Research. ..
 26. doi request reprint VKORC1-1639G>A, CYP2C9, EPHX1691A>G genotype, body weight, and age are important predictors for warfarin maintenance doses in patients with mechanical heart valve prostheses in southwest China
  Qiang Gu
  Department of Cardiovascular Surgery, Xinqiao Hospital, Third Military Medical University, 183 Xinqiao Street, Chongqing, People s Republic of China
  Eur J Clin Pharmacol 66:1217-27. 2010
  ....
 27. pmc Inhibited Wnt signaling causes age-dependent abnormalities in the bone matrix mineralization in the Apert syndrome FGFR2(S252W/+) mice
  Li Zhang
  Department of Stomatology, Daping Hospital and Research Institute of Surgery, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China Department 4, Daping Hospital and Research Institute of Surgery, Third Military Medical University, State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Chongqing 400042, China
  PLoS ONE 10:e112716. 2015
  ..The present study suggested that the bone abnormalities caused by deregulation of Wnt pathway may underlie the symptoms of AS. ..
 28. doi request reprint A rabbit model to study regression of ventricular hypertrophy
  Zhe Zhao
  Department of Cardiovascular Surgery, Second Affiliated Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400037, China
  Heart Lung Circ 22:373-82. 2013
  ..The purpose of this study is to develop and characterise a reproducible rabbit model of LVH regression following pressure-induced myocardial hypertrophy...
 29. doi request reprint Gain-of-function mutation of FGFR3 results in impaired fracture healing due to inhibition of chondrocyte differentiation
  Nan Su
  State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
  Biochem Biophys Res Commun 376:454-9. 2008
  ..These results indicated that activating mutation of FGFR3 could lead to impaired bone repair due to inhibition of chondrocyte differentiation...
 30. doi request reprint The Fgfr2(S252W/+) mutation in mice retards mandible formation and reduces bone mass as in human Apert syndrome
  Xia Zhou
  Department of Stomatology, Research Institute of Surgery, Daping Hospital, The Third Military Medical University, Chongqing, China
  Am J Med Genet A 161:983-92. 2013
  ..The Fgfr2(S252W/+) mutation may retard mandibular bone formation, decreased bone volume, and compromised skeletal architecture by regulating both osteoblastogenesis and osteoclastogenesis...
 31. ncbi request reprint [Study on Tie2 mRNA level in peripheral blood associated with the severity of sepsis]
  Jing Yang
  State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
  Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 22:361-3. 2010
  ..To investigate the possibility that the level of Tie2 mRNA in peripheral blood could reflect the severity of sepsis...
 32. ncbi request reprint [The change in Toll-like receptor 4 gene expression in skeleton of endotoxemia mice]
  Zi yu Zhao
  State Key Laboratory of Trauma, Burns, and Combined Injury, Trauma Center, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
  Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 21:13-6. 2009
  ..To explore the changes in gene expression of bone in endotoxemia in mice...
 33. ncbi request reprint FGF signaling: its role in bone development and human skeleton diseases
  Nan Su
  State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
  Front Biosci 13:2842-65. 2008
  ..In this review, we are going to give a summary of the role of FGFs/FGFRs in skeleton development and diseases, and pay more attention to those recent progresses...
 34. doi request reprint Primary fibrosarcoma of the mitral valve
  Chuan Qin
  Department of Cardiovascular Surgery, Xingqiao Hospital, Chongqing, China
  J Card Surg 26:288-9. 2011
  ..Adjuvant chemotherapy was admisinistered, and at one year the patient remains symptom free without evidence of recurrent disease. ..
 35. doi request reprint Increased expression of connective tissue growth factor and transforming growth factor-beta-1 in atrial myocardium of patients with chronic atrial fibrillation
  Yong Li
  Department of Cardiovascular Surgery, Xinqiao Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, PR China
  Cardiology 124:233-40. 2013
  ..This study aimed to investigate the roles of connective tissue growth factor (CTGF) and transforming growth factor-β1 (TGF-β1) in atrial fibrosis in patients with chronic atrial fibrillation...
 36. ncbi request reprint eNOS correlates with mitochondrial biogenesis in hearts of congenital heart disease with cyanosis
  Juan Xiao
  Department of Cardiovascular Surgery, Xinqiao Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, PR, China
  Arq Bras Cardiol 99:780-8. 2012
  ..The adaptive mechanisms that protect myocardium metabolism during hypoxia are coordinated in part by nitric oxide (NO)...
 37. ncbi request reprint Efficient multi-site-directed mutagenesis directly from genomic template
  Fengtao Luo
  State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Center of Bone Metabolism and Repair, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042 China
  J Biosci 37:965-9. 2012
  ..This method was effectively applied for multi-site-directed mutagenesis directly from mouse genomic DNA, as well as for combination, deletion or insertion of DNA fragments...
 38. doi request reprint Cross-talk between FGF and other cytokine signalling pathways during endochondral bone development
  Min Jin
  State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Peoples Republic of China
  Cell Biol Int 36:691-6. 2012
  ..In this review, we focus on the interplay between FGF signalling and other pathways, which is tightly regulated both spatially and temporally during endochondral skeletal development...
 39. ncbi request reprint [Generation of bone morphogenetic protein 4 conditional RNA interference mice]
  Fu bing Li
  Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
  Yi Chuan 30:341-6. 2008
  ....
 40. ncbi request reprint [Ligation and resection of the inferior vena cava during surgical removal of the retroperitoneal tumors involving the inferior vena cava: feasibility and safety assessment]
  Bo Wei
  Department of General Surgery, General Hospital of PLA, Beijing 100853, China
  Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 29:922-4, 928. 2009
  ..To assess the feasibility and safety of excising or patching the inferior vena cava (IVC) without replacement in patients with primary retroperitoneal tumors (PRPT) involving the IVC...
 41. ncbi request reprint [Relationship of neuroendocrine differentiation to biological behavior of prostate cancer]
  Xiu Ling Wu
  First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical College, Wenzhou 325003, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 89:472-5. 2009
  ..To investigate the relationship between neuroendocrine differentiation (NED) in prostate cancer and hormone refractory prostate cancer...
 42. ncbi request reprint [Studies on chemical components of Cirsium segestum]
  Qing Zhou
  Guangdong Pharmaceutical University, Guangzhou 510006, China
  Zhong Yao Cai 30:45-7. 2007
  ..They were 5,7-dihydroxyflavone, baicalin, oleanolic acid, cholesterol, methyl ursolate and rutin. The first to the fifth of which were got from Cirsium segestum for the first time...
 43. ncbi request reprint [Effect of sustained increasing fibroblast growth factor signal on development of epiphyseal plate cultured in vitro]
  Liangjun Yin
  Department of Orthopaedics, Second Affiliated Hospital, Chongqing Medical University, Chongqing 400010, PR China
  Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 24:953-7. 2010
  ..The biological effects of fibroblast growth factor (FGF) may be different under different intensities and durations. To investigate the impact of sustained increasing FGF signal upon the development of epiphyseal plate...
 44. ncbi request reprint Simultaneous determination of sorbic and benzoic acids in food dressing by headspace solid-phase microextraction and gas chromatography
  Chunzhou Dong
  Department of Sanitary Technology, Hubei College of Traditional Chinese Medicine, Wuhan 430064, China
  J Chromatogr A 1117:109-14. 2006
  ..Recoveries for the two analytes in all the samples tested ranged from 83.44 to 113.2%. Practical applicability was demonstrated through the simultaneous determination of sorbic and benzoic acids in the three complex samples...
 45. doi request reprint Characterizing the complexity of spontaneous electrical signals in cultured neuronal networks using approximate entropy
  Lin Chen
  BrittonChanceCenter forBiomedical Photonics, HuazhongUniversity of Science and Technology, Wuhan 430074, China
  IEEE Trans Inf Technol Biomed 13:405-10. 2009
  ..This suggests that the proposed method is a valid procedure for tracking the dynamic variation in neuronal signals and can distinguish the different firing patterns of neuronal networks in terms of their complexity...
 46. doi request reprint Clinical characteristics of paroxysmal kinesigenic choreoathetosis: diagnosis, treatment and prognosis
  Huicong Kang
  Department of Neurology, Tongji Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China
  J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci 29:118-21. 2009
  ..3% patients. It was concluded that PKC was a common disease of movement disorder. The therapy by AEDs was very effective. PKC should be differentiated from epilepsy and the relationship between PKC and epilepsy needs further research...
 47. ncbi request reprint [Effects of Sini decoction on vascular stenosis after iliac artery balloon injury and oxidative stress in rabbits]
  Yong Liu
  Department of Cardiology, Third Affiliated Hospital, Sun Yat sun University, Guangzhou 510630, China
  Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 26:1559-62. 2006
  ..To investigate the effect of Sini decoction (SND) in preventing vascular restenosis and protecting against oxidative stress after rabbit iliac artery balloon injury...
 48. doi request reprint Optimization of process conditions with attention to the sludge reduction and stable immobilization in a novel Tubificidae-reactor
  Yu Tian
  State Key Laboratory of Urban Water Resource and Environment, Harbin Institute of Technology SKLUWRE, HIT, Harbin 150090, China
  Bioresour Technol 101:6069-76. 2010
  ..The optimum conditions were found to be DO of 1.0-1.6 mg/L and ISC of 3000-4000 mg/L respectively, while keeping FHIA at 12 times/d and SRT at 2d...
 49. ncbi request reprint [Clinical research of dialyzer reprocessing machine W-F168-B]
  Lichuan Yang
  Department of Nephrology, West China Hospital of Sichuan University, Chengdu 610041, China
  Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi 26:1325-8. 2009
  ..In conclusion, these two dialyzer reprocessing machines are similar in the effect of the dialyzer's performance and the subject's dialysis sufficiency. The reused dialyzers reprocessed by these two machines are safe for use...
 50. doi request reprint Complete preservation of the mitral valve apparatus during mitral valve replacement for rheumatic mitral regurgitation in patients with an enlarged left ventricular chamber
  Lin Chen
  Department of Cardiovascular Surgery, Xinqiao Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, P R China
  Heart Surg Forum 16:E137-43. 2013
  ..This study was to investigate the feasibility of total preservation of the leaflet and subvalvular apparatus at the native anatomic position during MVR in a rheumatic population with enlarged left ventricular chamber...
 51. doi request reprint Gene expression patterns in bone following lipopolysaccharide stimulation
  Jing Yang
  State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Center of Bone Metabolism and Repair, Trauma Center, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, China
  Cell Mol Biol Lett 19:611-22. 2014
  ..The perturbed functions of these two groups of genes may lead to a faint change in osteogenesis at an early stage of LPS stimulation. Suppressed bone formation was found at later stages in response to LPS stimulation. ..
 52. doi request reprint Primary repair of tetralogy of Fallot in infants: transatrial/transpulmonary or transventricular approach
  Guolin Sun
  Department of Cardiovascular Surgery, Xinqiao Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, China
  Asian J Surg 36:137-43. 2013
  ..We performed a pilot prospective randomized controlled trial in infants with TOF undergoing primary repair...
 53. doi request reprint Is there a relationship between bone and critical illness?
  Yaozong Zhang
  State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Center of Bone Metabolism and Repair, Trauma Center, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
  Med Hypotheses 76:615-7. 2011
  ..Published data and our own work have led us to hypothesize that the bone plays an important role in the pathogenesis and outcome of critical illness...
 54. doi request reprint Localized all-cell knock-out (LACKO) strategy is needed for studying adult stage diseases
  XiaoLan Du
  Center of Bone Metabolism and Repair, State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Institute of Surgery Research, Third Military Medical University Daping Hospital, Chongqing 400042, People s Republic of China
  Transgenic Res 21:1159-62. 2012
  ..We describe the concept of this new strategy in detail in this article...
 55. doi request reprint Role of FGFs/FGFRs in skeletal development and bone regeneration
  XiaoLan Du
  State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Center of Bone Metabolism and Repair, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, China
  J Cell Physiol 227:3731-43. 2012
  ..This review has also provided a perspective view on future work for exploring the roles and action mechanisms of FGF signaling in skeletal development, genetic skeletal diseases, and fracture healing...
 56. doi request reprint Multicenter Analysis of Clinical Follow-Ups in Patients with a Star GK Cardiac Valve Replacement for More than One Year
  Mingwen Li
  Department of Cardiovascular Surgery, Xinqiao Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, China
  Heart Surg Forum 19:E104-9. 2016
  ..Star GK valves were widely used in China, and we studied the clinical follow-up results of patients with Star GK valve implants for more than one year. ..
 57. ncbi request reprint [Effect of p53 on the variation of renal tubular epithelial cells after kidney ischemia/reperfusion injury]
  Kai long Li
  Center of Medical Molecular Genetics, State Key Laboratory of Trauma, Burn and Combined Injury, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
  Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi 23:6-10. 2007
  ....
 58. doi request reprint Recent research on the growth plate: Advances in fibroblast growth factor signaling in growth plate development and disorders
  Yangli Xie
  Department of Rehabilitation MedicineCenter of Bone Metabolism and Repair, Trauma Center, State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
  J Mol Endocrinol 53:T11-34. 2014
  ..Finally, we also examine the potential important research in this field in the future. ..
 59. doi request reprint rs10263935 and rs6045676 identified by genome-wide association study were associated with aortic dissection in a Chinese population
  Chuan Qin
  Department of Cardiovascular Surgery, Xinqiao Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, China
  Tissue Antigens 85:10-4. 2015
  ..045; rs6045676: GG vs CC: OR = 3.30, 95% CI: 1.32-8.25, P = 0.011). rs10263935 on chromosome 7 and rs6045676 on chromosome 20 are associated with AD. Further studies are warranted to elucidate the functional role of these two variants. ..
 60. doi request reprint Ventilator-associated pneumonia after cardiac surgery: a meta-analysis and systematic review
  Siyi He
  Department of Cardiovascular Surgery, Xinqiao Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, China Department of Cardiovascular Surgery, Chengdu Military General Hospital, Chengdu, China
  J Thorac Cardiovasc Surg 148:3148-55.e1-5. 2014
  ..This article summarizes its clinical characteristics and provides theoretical evidence for prevention and treatment...
 61. doi request reprint A Pro253Arg mutation in fibroblast growth factor receptor 2 (Fgfr2) causes skeleton malformation mimicking human Apert syndrome by affecting both chondrogenesis and osteogenesis
  Liangjun Yin
  State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, 400042, China
  Bone 42:631-43. 2008
  ..And the Erk1/2 signaling pathway partially mediated the effects of P253R mutation of Fgfr2 on cranial sutures and long bones...
 62. doi request reprint Erythropoietin enhances mitochondrial biogenesis in cardiomyocytes exposed to chronic hypoxia through Akt/eNOS signalling pathway
  Chuan Qin
  Department of Cardiovascular Surgery, Xinqiao Hospital, The Third Military Medical University, Chongqing, China
  Cell Biol Int 38:335-42. 2014
  ....
 63. doi request reprint Giant primary leiomyoma of the right ventricle
  Chuan Qin
  Department of Cardiovascular Surgery, Xinqiao Hospital, The Third Military Medical University, Chongqing, China
  J Card Surg 25:169-71. 2010
  ..The mass extended into the cavity of right ventricle without attachment to adjacent structures. We resected the mass under cardiopulmonary bypass. Histology showed it to be a primary leiomyoma of the right ventricle...
 64. doi request reprint Peroxisome proliferator-activated receptor delta protects against obesity-related glomerulopathy through the P38 MAPK pathway
  Zhencheng Yan
  Center for Hypertension and Metabolic Diseases, Department of Hypertension and Endocrinology, Chongqing Hypertension Institut, Chongqing 400042, China
  Obesity (Silver Spring) 21:538-45. 2013
  ..The aim of this study was to explore the effect of cross-talk between peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR)δ and p38 mitogen-activated protein kinase (p38 MAPK) on obesity-related glomerulopathy...
 65. pmc Systemic Administration of Allogeneic Mesenchymal Stem Cells Does Not Halt Osteoporotic Bone Loss in Ovariectomized Rats
  Shuo Huang
  Department of Rehabilitation Medicine, Center of Bone Metabolism and Repair, State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Research Institute of Surgery, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, PR China
  PLoS ONE 11:e0163131. 2016
  ..These findings indicate that despite allogenic MSCs systemic infusion is safe, their administration alone may not be an effective mean for preventing osteoporotic bone loss...
 66. ncbi request reprint Surgical Management and Postoperative Outcomes of Mechanical Valve Dysfunction: A Six-Year, Single-Center Study
  Mingwen Li
  Department of Cardiovascular Surgery, Xinqiao Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400037, China
  J Heart Valve Dis 25:230-236. 2016
  ..In an attempt to improve the postoperative and surgical management of MVD, the study plan was to investigate a group of patients who had undergone redo mechanical valve replacement to treat MVD at the authors' institution...
 67. doi request reprint Animal model of ascending aortic stenosis in rabbits without endotracheal intubation
  Zhe Zhao
  Department of Cardiovascular Surgery, Second Affiliated Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, China
  J Card Surg 25:253-7. 2010
  ..We developed an animal model of pressure overload hypertrophy caused by constriction of the ascending aorta in rabbits that does not require endotracheal intubation...
 68. ncbi request reprint Tie2 mRNA in peripheral blood: a new marker to assess damage of endothelial cells in a rat model of sepsis
  Jing Yang
  State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Trauma Center, Trauma Laboratory, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
  Chin J Traumatol 13:308-12. 2010
  ..To evaluate the endothelial cell damage by detecting the circulating Tie2 mRNA level in a rat model of sepsis...
 69. doi request reprint Prevalence of low serum vitamin a levels in young children with chalazia in southwest china
  Lin Chen
  Department of Ophthalmology, Children s Hospital, Chongqing Medical University, Chongqing, China
  Am J Ophthalmol 157:1103-1108.e2. 2014
  ..To detect risk factors that may be related to chalazia in children in southwest China...
 70. doi request reprint Enriched environment induces higher CNPase positive cells in aged rat hippocampus
  Yuan Yu Zhao
  Department of Histology and Embryology, Chongqing Medical University, Chongqing, 400016, PR China Laboratory of Stem Cells and Tissue Engineering, Chongqing Medical University, Chongqing, 400016, PR China Department of Histology and Embryology, North Sichuan Medical College, Nanchong 637007, PR China
  Neurosci Lett 555:177-81. 2013
  ..The present study provided the first evidence for the protective effects of enriched environment on the CNPase positive cells in aged hippocampus. ..
 71. doi request reprint Application of lower sternal incision with on-pump, beating heart intracardiac procedures in congenital heart disease
  Wei Cheng
  Cardiovascular Surgery Center, Xinqiao Hospital of the Third Military Medical University, Chongqing, China
  Heart Surg Forum 15:E236-9. 2012
  ..The purpose of this study was to explore the application of lower sternal incision with on-pump, beating heart intracardiac procedures for the treatment of congenital heart disease...
 72. doi request reprint Cardioprotective effect of mangiferin on left ventricular remodeling in rats
  Dezhi Zheng
  Department of Cardiovascular Surgery, Xinqiao Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, China
  Pharmacology 90:78-87. 2012
  ..Based on these results, we conclude that mangiferin has a therapeutic effect on post-MI left ventricular remodeling and improves cardiac function...
 73. ncbi request reprint Anti-inflammatory effect of erythropoietin pretreatment on cardiomyocytes with hypoxia/reoxygenation injury and the possible mechanism
  Chuan Qin
  Department of Cardiovascular Surgery, Xinqiao Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400037, China
  Chin J Traumatol 11:352-8. 2008
  ..To investigate the anti-inflammatory effect of erythropoietin (EPO) pretreatment on cardiomyocytes exposed to hypoxia/reoxygenation injury (H/R) and explore the possible mechanism...
 74. ncbi request reprint Dynamic analysis of ABA accumulation in relation to the rate of ABA catabolism in maize tissues under water deficit
  Huibo Ren
  College of Agronomy and Biotechnology, State Key Laboratory of Plant Physiology and Biochemistry, China Agricultural University, Beijing, China
  J Exp Bot 58:211-9. 2007
  ..The present study suggests that ABA catabolism is rapid enough to play an important role in the regulation of ABA accumulation...
 75. ncbi request reprint Increased metallothionein in light damaged mouse retinas
  Lin Chen
  F M Kirby Center for Molecular Ophthalmology, Scheie Eye Institute, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104, USA
  Exp Eye Res 79:287-93. 2004
  ..Increased expression of the antioxidant MT in the light damaged mouse retina suggests that upregulation of MT is an important acute retinal response to photo-oxidative stress...
 76. ncbi request reprint Light damage induced changes in mouse retinal gene expression
  Lin Chen
  F M Kirby Center for Molecular Ophthalmology Scheie Eye Institute, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104, USA
  Exp Eye Res 79:239-47. 2004
  ..The genes found upregulated by light damage may affect the survival of photoreceptors subjected to photo-oxidative stress...
 77. ncbi request reprint [Expression of proliferating cell nuclear antigen/bcl-2 in gray gingival tissue]
  Lin Chen
  Dept of Prosthodontics, Stomatological Hospital of Zunyi Medical College, Zunyi 563003, China
  Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 22:180-2. 2004
  ..To study the expression of PCNA/bcl-2 protein in gray and normal gingival tissue, and to investigate the biological effect of procelain-fused-to-metals (PFM)...
 78. ncbi request reprint Ultraviolet sealing and poly(dimethylacrylamide) modification for poly(dimethylsiloxane)/glass microchips
  Lin Chen
  College of Chemistry and Chemical Engineering, Shanghai Jiaotong University, 800 Dongchuan Road, Shanghai 200240, P R China
  Electrophoresis 25:914-21. 2004
  ..A high efficiency of theoretical plates with at least 1365 (105 000 N/m) and a good reproducibility with relative standard deviations (RSD) below 4% in five successive separations were achieved...
 79. doi request reprint Phase diagram of androsterol-dipalmitoylphosphatidylcholine mixtures dispersed in excess water
  Wenying Gao
  Key Laboratory of Bioorganic Phosphorous Chemistry and Chemical Biology Ministry of Education, Department of Chemistry, Tsinghua University, Beijing 100084, China
  J Phys Chem B 112:8375-82. 2008
  ..We conclude that androsterol is less effective in promoting the formation of an ordered phase, and furthermore, this ordered phase is less compact than the normal lamellar liquid-ordered phase...
 80. ncbi request reprint The kinetics and mechanism of the formation of crystalline phase of dipalmitoylphosphatidylethanolamine dispersed in aqueous dimethyl sulfoxide solutions
  Lin Chen
  Laboratory of Bioorganic Phosphorous Chemistry and Chemical Biology, Department of Chemistry, Tsinghua University, Beijing 100084, China
  Chem Phys Lipids 127:153-9. 2004
  ..The inducement of lamellar crystal phase in DPPE by DMSO is discussed in terms of the dehydration effect of DMSO and competitive molecular interactions between DMSO, water, and the phospholipid...
 81. ncbi request reprint Structural determinants for alpha-neurotoxin sensitivity in muscle nAChR and their implications for the gating mechanism
  Cosma D Dellisanti
  Molecular and Computational Biology, Department of Chemistry and Norris Cancer Center, Keck School of Medicine, University of Southern California, Los Angeles, California 90089 2910, USA
  Channels (Austin) 1:234-7. 2007
  ..These analyses not only help understand the structural determinants for neurotoxin sensitivity in muscle-type nAChR, but also shed light on its gating mechanism...
 82. ncbi request reprint Molecular and biochemical characterization of the Skp2-Cks1 binding interface
  Wei Wang
  Department of Chemistry and Biochemistry, University of Colorado Boulder, Boulder, Colorado 80309, USA
  J Biol Chem 279:51362-9. 2004
  ..These results uncovered the specificity of the Skp2-Cks1 interaction and reveal a critical function for the structurally flexible carboxyl-terminal tail region of Skp2 in Cks1 recognition and substrate ubiquitination...
 83. ncbi request reprint [Gly374Arg mutation in Fgfr3 causes achondroplasia in mice]
  Jian Min Wang
  Department of Clinical Biological Technology, State Key Laboratory of Trauma Medicine, Chongqing, 400042 P R China
  Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi 21:537-41. 2004
  ..To establish the mouse model of Gly374Arg mutation in fibroblast growth factor receptor 3(Fgfr3) and to analyze the phenotype of the mutant mice...
 84. ncbi request reprint Increased expression of ceruloplasmin in the retina following photic injury
  Lin Chen
  F M Kirby Center for Molecular Ophthalmology, Scheie Eye Institute, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA
  Mol Vis 9:151-8. 2003
  ..The purpose of this study was to determine whether retinal ceruloplasmin is upregulated following photo-oxidation, to localize ceruloplasmin protein, and to determine which ceruloplasmin isoform is present in the retina...
 85. ncbi request reprint [Effects of irbesartan on nitric oxide system in the heart of diabetic rats]
  Xiao Xian Qian
  Department of Cardiology, Third Affiliated Hospital, Sun Yat Sen University, Guangzhou 510630, China
  Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 26:1359-62. 2006
  ..To investigate the effects of irbesartan for heart protection and on heart nitric oxide (NO) system in diabetic rats...
 86. ncbi request reprint [Impact of loss of sympathetic innervation on peripheral nerve regeneration: an experimental study with rats]
  Ke Sha
  Department of Orthopedics, First Affiliated Hospital of Guasngxi Medical University, Nanning 530021, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 86:1069-72. 2006
  ..To investigate the impact of loss of sympathetic innervation on peripheral nerve regeneration...
 87. pmc Mitochondrial permeabilization relies on BH3 ligands engaging multiple prosurvival Bcl-2 relatives, not Bak
  Rachel T Uren
  The Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne, Victoria 3050, Australia
  J Cell Biol 177:277-87. 2007
  ....
 88. ncbi request reprint The involvement of lipid rafts in epidermal growth factor-induced chemotaxis of breast cancer cells
  Ying Liu
  Beijing National Laboratory for Molecular Sciences BNLMS and Department of Chemical Biology, College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing, China
  Mol Membr Biol 24:91-101. 2007
  ..Taken together, our study indicated that integrity of lipid rafts was critical in EGF-induced chemotaxis of human breast cancer cells...
 89. ncbi request reprint The partition of cholesterol between ordered and fluid bilayers of phosphatidylcholine: a synchrotron X-ray diffraction study
  Lin Chen
  Key Laboratory of Bioorganic Phosphorous Chemistry and Chemical Biology Ministry of Education, Department of Chemistry, Tsinghua University, Beijing, PR China
  Biochim Biophys Acta 1768:2873-81. 2007
  ..09 to 0.15 it was found that the liquid-crystal and gel phases each contained about 10% of the cholesterol molecules and the liquid-ordered phase was comprised of 30% cholesterol molecules...
 90. ncbi request reprint [Effects of tetramethylpyrazine on fibrosis of atrial tissue and atrial fibrillation in a canine model of congestive heart failure induced by ventricular tachypacing]
  Ya zhou Lin
  Department of Cardiology, Fujian Provincial Research Institute for Cardiovascular Diseases, Fujian Provincial Hospital, Fuzhou, Fujian Province 350001, China
  Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 4:35-8. 2006
  ..To explore the effects of tetramethylpyrazine (TMP) on fibrosis of atrial tissue and atrial fibrillation in a canine model of congestive heart failure (CHF) induced by ventricular tachypacing...
 91. ncbi request reprint Chemopreventive effect of five drugs on renal interstitial fibrosis induced by an aristolochic acid-containing Chinese herb in rats
  Shaoming Zhu
  Department of Nephrology, Taihe Hospital and Affiliated Hospital of Yunyang Medical College, Shiyan City, Hubei Province, China
  Am J Nephrol 25:23-9. 2005
  ..This study focuses on the chemopreventive effect of five drugs on renal interstitial fibrosis induced by an aristolochic acid-containing Chinese herb Mu-Tong...
 92. ncbi request reprint Neuroprotective effects of hydroxyethylpuerarin against focal cerebral ischemia-reperfusion in rats
  Zi Ying Wang
  Institute of Pharmacology, School of Medicine, Shandong University, Jinan 250012, Shandong, P R China
  Chin J Physiol 50:211-6. 2007
  ..All these findings suggest that HEP might provide neuroprotection against focal cerebral ischemia/reperfusion injury probably through its antioxidant and anti-inflammatory property...
 93. ncbi request reprint A Ser252Trp [corrected] substitution in mouse fibroblast growth factor receptor 2 (Fgfr2) results in craniosynostosis
  Lin Chen
  Genetics of Development and Disease Branch, NIDDK NIH, 10 9N105, 10 Center Drive, Bethesda, MD 20892, USA
  Bone 33:169-78. 2003
  ..Thus, our data reveal that dysregulated apoptosis plays an important role in the pathogenesis of AS related phenotypes...