Lin Chen

Summary

Country: China

Publications

 1. ncbi request reprint [Choice and reasonable application of staplers for gastrointestinal surgery]
  Lin Chen
  Department of General Surgery, PLA General Hospital, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 16:601-4. 2013
 2. ncbi request reprint [Clinicopathologic features and prognostic analysis of 104 patients with gastric neuroendocrine neoplasms]
  Wenquan Liang
  Department of General Surgery, Chinese PLA General Hospital, Chinese PLA Mecical School, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 19:427-31. 2016
 3. ncbi request reprint [Features of elderly patients over 75 years old with gastric cancer and surgical strategy]
  Lin Chen
  Department of General Surgery, Chinese PLA General Hospital, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 19:490-4. 2016
 4. ncbi request reprint [Association of prognosis with insulin-like growth factor receptor type I expression in gastric cancer patients: a meta-analysis]
  Yunhe Gao
  Department of General Surgery, Chinese s Liberation Army General Hospital, 28 Fuxing Road, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 18:1051-5. 2015
 5. ncbi request reprint [Research progress of Lgr4 in gastrointestinal carcinomas]
  Yibin Xiao
  Department of General Surgery Hospital of PLA, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 18:1179-81. 2015
 6. ncbi request reprint [Clinical analysis of 163 patients with remnant gastric cancer]
  Yibin Xiao
  Department of General Surgery, General Hospital of PLA, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 18:1253-5. 2015
 7. ncbi request reprint [Diagnosis and treatment for complicated gastrointestinal stromal tumors]
  Lin Chen
  Department of General Surgery, The General Hospital of PLA, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 18:321-4. 2015
 8. ncbi request reprint [Cellular and molecular mechanisms of perineural Invasion in gastric cancer]
  Qijun Xia
  Department of General Surgery, Chinese PLA General Hospital, Chinese PLA Medical School, Beijin 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 18:198-200. 2015
 9. ncbi request reprint [Multidisciplinary therapy for gastric cancer with liver metastasis]
  Lin Chen
  Department of General Surgery, Chinese PLA General Hospital, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 17:101-4. 2014
 10. ncbi request reprint [Comparison of clinical efficacy of different treatment methods for synchronous liver metastasis from gastric cancer]
  Jiyang Li
  Department of General Surgery, Chinese General PLA Hospital, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 17:117-20. 2014

Collaborators

 • Bo Wei
 • Tao Li
 • Wen Yue
 • Rong Li
 • Xuetao Pei
 • Ning Wang
 • Zhihai Qin
 • Xin Wu
 • Na Liu
 • Wei Shi
 • Hongyun Huang
 • Zheng Peng
 • Yong Zhang
 • Lin Liu
 • Wen Tian
 • Peng Zhang
 • Hua Li
 • Jing Nie
 • Jun Liu
 • Xi Chen
 • Hongqing Xi
 • Jianxin Cui
 • Weisong Shen
 • Kecheng Zhang
 • Jiyang Li
 • Hong Qing Xi
 • Aizhen Cai
 • Yanhua Li
 • Yunhe Gao
 • Shibo Bian
 • Xue Nan
 • Hai Hong Zhang
 • Xudong Zhao
 • Wenquan Liang
 • Liangang Ma
 • Xiaohui Huang
 • Jian Xin Cui
 • Quan Zeng
 • Yang Lv
 • Yibin Xiao
 • Xiang Yang Zhao
 • Can Rong Lu
 • Jing Zhang
 • Zhou Song
 • Xin Long Yan
 • Hong Feng Yuan
 • Jinhua Zhang
 • Xiao Hui DU
 • Bing Ma
 • Kai Liu
 • Daqing Liu
 • Yunfang Wang
 • Peiyu Li
 • Hongfeng Yuan
 • Qijun Xia
 • Feng Zhi Li
 • Xiao Ying Yuan
 • Xue Ming Wei
 • Li Ding
 • Sihan Wang
 • Ai Zhen Cai
 • Bowen Zhang
 • Xin Xin Wang
 • Hailei Yao
 • Ya Li Jia
 • Lei Shi
 • Changman Zhou
 • Yinxiang Yang
 • Cixian Bai
 • Guo Xiao Liu
 • Lian Gang Ma
 • Yu Hong Li
 • Yaoguang She
 • Hongzhen Qin
 • Sen Feng Liu
 • Qian Xu
 • Huipeng Cui
 • Shi Bo Bian
 • Ji Yang Li
 • Wei Song Shen
 • Canrong Lu
 • Lijuan He
 • Senfeng Liu
 • Yiming Liu
 • Heng Zhu
 • Rong Rong Huang
 • Hai yang Zhou
 • Ronghua Sun
 • Xue Jing Wang
 • Da Jiang Dai

Detail Information

Publications109 found, 100 shown here

 1. ncbi request reprint [Choice and reasonable application of staplers for gastrointestinal surgery]
  Lin Chen
  Department of General Surgery, PLA General Hospital, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 16:601-4. 2013
  ..However, it is not easy to select suitable ones from various staplers and use them correctly. Choice and reasonable application of staplers for anastomosis in gastrointestinal surgery are summarized and evaluated in this article. ..
 2. ncbi request reprint [Clinicopathologic features and prognostic analysis of 104 patients with gastric neuroendocrine neoplasms]
  Wenquan Liang
  Department of General Surgery, Chinese PLA General Hospital, Chinese PLA Mecical School, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 19:427-31. 2016
  ..To investigate the clinicopathologic features and prognostic factors of gastric neuroendocrine neoplasms(gNENs)...
 3. ncbi request reprint [Features of elderly patients over 75 years old with gastric cancer and surgical strategy]
  Lin Chen
  Department of General Surgery, Chinese PLA General Hospital, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 19:490-4. 2016
  ..Palliative chemotherapy, immunotherapy and best supportive care should be applied in turn. ERAS techniques application in elderly patients with gastric cancer requires careful selection...
 4. ncbi request reprint [Association of prognosis with insulin-like growth factor receptor type I expression in gastric cancer patients: a meta-analysis]
  Yunhe Gao
  Department of General Surgery, Chinese s Liberation Army General Hospital, 28 Fuxing Road, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 18:1051-5. 2015
  ..To systemically evaluate the relationship between the expression of insulin-like growth factor receptor type I (IGF-1R) and prognosis in gastric cancer (GC) patients...
 5. ncbi request reprint [Research progress of Lgr4 in gastrointestinal carcinomas]
  Yibin Xiao
  Department of General Surgery Hospital of PLA, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 18:1179-81. 2015
  ..In this article we review recent progress in understanding the relationship between Lgr4 and gastrointestinal carcinomas. ..
 6. ncbi request reprint [Clinical analysis of 163 patients with remnant gastric cancer]
  Yibin Xiao
  Department of General Surgery, General Hospital of PLA, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 18:1253-5. 2015
  ..To discuss the clinical characteristics of remnant gastric cancer (RGC)...
 7. ncbi request reprint [Diagnosis and treatment for complicated gastrointestinal stromal tumors]
  Lin Chen
  Department of General Surgery, The General Hospital of PLA, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 18:321-4. 2015
  ....
 8. ncbi request reprint [Cellular and molecular mechanisms of perineural Invasion in gastric cancer]
  Qijun Xia
  Department of General Surgery, Chinese PLA General Hospital, Chinese PLA Medical School, Beijin 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 18:198-200. 2015
  ..However, the underlying mechanism of PNI in gastric cancer is still unclear and needs further study. Here, we present a brief review of literatures on the topic of PNI in gastric cancer. ..
 9. ncbi request reprint [Multidisciplinary therapy for gastric cancer with liver metastasis]
  Lin Chen
  Department of General Surgery, Chinese PLA General Hospital, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 17:101-4. 2014
  ....
 10. ncbi request reprint [Comparison of clinical efficacy of different treatment methods for synchronous liver metastasis from gastric cancer]
  Jiyang Li
  Department of General Surgery, Chinese General PLA Hospital, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 17:117-20. 2014
  ..To evaluate the efficacy of different treatments for synchronous liver metastasis from gastric cancer...
 11. ncbi request reprint [Meta-analysis of prognosis after surgical treatment in gastric cancer patients with liver metastasis]
  Weisong Shen
  Department of General Surgery, Chinese PLA General Hospital, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 17:128-32. 2014
  ..To assess the value of gastric and hepatic surgical treatment in gastric cancer patients with liver metastasis and its prognostic implication...
 12. ncbi request reprint [Evaluation of (18)F-FDG PET/CT in preoperative staging of gastric cancer: a meta-analysis]
  Jian Xin Cui
  Department of General Surgery, PLA General Hospital, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 16:418-24. 2013
  ..To comprehensively evaluate the diagnostic value of (18)F-FDG PET/CT in preoperative staging...
 13. pmc Alphastatin downregulates vascular endothelial cells sphingosine kinase activity and suppresses tumor growth in nude mice bearing human gastric cancer xenografts
  Lin Chen
  Department of General Surgery, General Hospital of Chinese PLA, Beijing 100853, China
  World J Gastroenterol 12:4130-6. 2006
  ..To investigate whether alphastatin could inhibit human gastric cancer growth and furthermore whether sphingosine kinase (SPK) activity is involved in this process...
 14. ncbi request reprint [Surgical treatment for patients with gastric cancer: report of 2335 cases]
  Lin Chen
  Department of General Surgery, General Hospital of PLA, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 10:421-4. 2007
  ..To clarify the important factors affecting the prognosis of patient with gastric carcinoma...
 15. ncbi request reprint [Influence of Delta-like ligand 4/Notch signal transduction pathway upon the biological behavior of human umbilical vein endothelial cells]
  Lin Chen
  Department of General Surgery, General Hospital of Chinese PLA, Beijing 100853, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 89:3106-10. 2009
  ..To study the influence of inhibiting Delta-like ligand 4 (Dll4)/Notch signal transduction pathway upon the biological behavior of human umbilical vein endothelial cells (HUVEC)...
 16. ncbi request reprint [Technical aspects of D2 lymphadenectomy for gastric cancer]
  Lin Chen
  Department of General Surgery, The General Hospital of PLA, Beijing, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 15:109-12. 2012
  ..In this article, the focus is on the dissection of lymph nodes including No.4Sb, No.5-6, No.8a, No.9-11, No.12a, and No.14-15...
 17. ncbi request reprint [Construction of the recombinant adenovirus vector carrying antisense multidrug resistance-associated protein]
  Lin Chen
  Department of General Surgery, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China
  Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 34:131-4. 2003
  ..The recombinant adenovirus vector carrying antisense multidrug resistance-associated protein (MRP) was constructed for use in gene therapy to overcome drug resistance in hepatocellular carcinoma...
 18. doi request reprint Robotic versus laparoscopic gastrectomy for gastric cancer: comparison of short-term surgical outcomes
  Weisong Shen
  Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, 28 Fuxing Road, Beijing, 100853, China
  Surg Endosc 30:574-80. 2016
  ..Robot-assisted gastrectomy (RAG) is a new minimally invasive surgical technique for gastric cancer. This study was designed to compare RAG with laparoscopy-assisted gastrectomy (LAG) in short-term surgical outcomes...
 19. doi request reprint Overexpression of spindlin1 induces metaphase arrest and chromosomal instability
  Peng Zhang
  Laboratory of Stem Cell and Regeneration Medicine, Beijing Institute of Transfusion Medicine, Beijing, China
  J Cell Physiol 217:400-8. 2008
  ..Taken together, these data demonstrated that excess spindlin1 protein may be detrimental for spindle microtubule organization, chromosomal stability and can potentially contribute to the development of cancer...
 20. doi request reprint Hepatocellular carcinoma-associated mesenchymal stem cells promote hepatocarcinoma progression: role of the S100A4-miR155-SOCS1-MMP9 axis
  Xin Long Yan
  Stem Cells and Regenerative Medicine Lab, Beijing Institute of Transfusion Medicine, Beijing, China
  Hepatology 57:2274-86. 2013
  ..This promotes the expression of matrix metalloproteinases 9, which results in increased tumor invasiveness...
 21. pmc Fat4 suppression induces Yap translocation accounting for the promoted proliferation and migration of gastric cancer cells
  Liangang Ma
  a Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, 28 Fuxing Road, Beijing 100853, China
  Cancer Biol Ther 17:36-47. 2016
  ..In conclusion, Fat4 expression is deceased in gastric cancer cells, leading to nuclear translocation of Yap and correlates with poor prognosis. ..
 22. doi request reprint Prevalence and associated factors of depression among people living with HIV in two cities in China
  Xiaoyou Su
  Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing, China
  J Affect Disord 149:108-15. 2013
  ..Depression has significant effects on morbidity and mortality in people living with HIV (PLWH). Current study estimated the rate of depressive disorder and identified the correlates of depressive disorder among PLWH in China...
 23. pmc Sonic hedgehog pathway is essential for maintenance of cancer stem-like cells in human gastric cancer
  Zhou Song
  Department of General Surgery, General Hospital of Chinese PLA, Beijing, China
  PLoS ONE 6:e17687. 2011
  ..In conclusion, our data suggested that SHH pathway was essential for maintenance of CSLCs in human gastric cancer...
 24. doi request reprint NRSF silencing induces neuronal differentiation of human mesenchymal stem cells
  Yinxiang Yang
  Stem Cells and Regenerative Medicine Lab, Beijing Institute of Transfusion Medicine, Beijing, China
  Exp Cell Res 314:2257-65. 2008
  ..Thus, our results demonstrate that NRSF silencing can activate some neuronal genes and induce neuronal differentiation of mesenchymal stem cells...
 25. doi request reprint Neuronal restrictive silencing factor silencing induces human amniotic fluid-derived stem cells differentiation into insulin-producing cells
  Baowei Li
  Stem Cells and Regenerative Medicine Lab, Beijing Institute of Transfusion Medicine, Beijing, China
  Stem Cells Dev 20:1223-31. 2011
  ..1, Insulin, and Glut2. These cells also produced and released C-peptide in a glucose-responsive manner. These findings indicated that hAFSCs could be induced to differentiate into insulin-producing β-like cells by NRSF silencing...
 26. doi request reprint Small molecule Me6TREN mobilizes hematopoietic stem/progenitor cells by activating MMP-9 expression and disrupting SDF-1/CXCR4 axis
  Jing Zhang
  Stem Cell and Regenerative Medicine Laboratory, Beijing Institute of Transfusion Medicine, Beijing, China
  Blood 123:428-41. 2014
  ..Me6 appears to mobilize HSPCs by activating MMP-9 expression and disrupting the SDF-1α/CXCR4 axis. Therefore, Me6 may become a new potent and efficacious mobilizing agent of HSPCs. ..
 27. pmc The oncogenic role of microRNA-130a/301a/454 in human colorectal cancer via targeting Smad4 expression
  Lin Liu
  Department of General Surgery, PLA General Hospital, Beijing, China
  PLoS ONE 8:e55532. 2013
  ..Collectively, these results suggest that miRNA-130a/301a/454 are novel oncogenic miRNAs contributing to colon tumorigenesis by regulating TGF-β/Smad signaling, which may have potential application in cancer therapy...
 28. ncbi request reprint [Expression of Plexin A1 in gastric carcinoma and its relationship with tumor angiogenesis and proliferation]
  Xiang Yang Zhao
  Department of General Surgery, General Hospital of Chinese PLA, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 10:265-8. 2007
  ..To investigate the expression of Plexin A1 in gastric cancer(GC) and its relationship with angiogenesis and proliferation of GC...
 29. ncbi request reprint [Expression of ATP-binding cassette transporter ABCG2 in gastric carcinoma and its significance]
  Ning Wang
  Department of General Surgery, General Hospital of PLA, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 10:450-3. 2007
  ..To investigate the expression of ATP-binding cassette transporter (ABCG2) in gastric carcinoma and its clinical significance...
 30. doi request reprint LKB1 inhibits the proliferation of gastric cancer cells by suppressing the nuclear translocation of Yap and β-catenin
  Lian Gang Ma
  Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, Beijing 100853, P R China
  Int J Mol Med 37:1039-48. 2016
  ..LKB1 inhibits the proliferation of GC cells by suppressing the nuclear translocation of Yap and β-catenin...
 31. doi request reprint ZnRF3 Induces Apoptosis of Gastric Cancer Cells by Antagonizing Wnt and Hedgehog Signaling
  Hongzhen Qin
  Department of General Surgery, Chinese PLA General Hospital, Beijing, China
  Cell Biochem Biophys 73:361-7. 2015
  ..These results suggest the importance of normal ZnRF3 function in checking the progression of cancer cell growth and indicate that a lack of this protein can lead to poorer clinical outcomes for gastric cancer patients. ..
 32. doi request reprint Not all side population cells contain cancer stem-like cells in human gastric cancer cell lines
  Haihong Zhang
  Department of General Surgery, General Hospital of Chinese People s Liberation Army PLA, Beijing, 100853, People s Republic of China
  Dig Dis Sci 58:132-9. 2013
  ..Many kinds of cell lines and tissue have demonstrated presence of SP cells including different gastric cancer cell lines. However, is that true all SP cells contain cancer stem-like cells in gastric cancer cell lines?..
 33. pmc Ability of Serum C-Reactive Protein Concentrations to Predict Complications After Laparoscopy-Assisted Gastrectomy: A Prospective Cohort Study
  Kecheng Zhang
  From the Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, Beijing, China
  Medicine (Baltimore) 95:e3798. 2016
  ..The optimal cut-off value of CRP on POD3 to predict complications following LAG was 172.0 mg/L and a CRP-based nomogram may contribute to early detection of complications after LAG. ..
 34. pmc Serum HER2 Is a Potential Surrogate for Tissue HER2 Status in Gastric Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis
  Kecheng Zhang
  Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, Beijing, China
  PLoS ONE 10:e0136322. 2015
  ..Assays for evaluating serum HER2 levels are highly specific and demonstrate moderate diagnostic performance for HER2 tissue status in gastric cancer. ..
 35. pmc Retraction Note to: Characterization of cancer stem-like cells in the side population cells of human gastric cancer cell line MKN-45
  Hai Hong Zhang
  Department of General Surgery, General Hospital of the Air Force, PLA, Beijing 100142, China Department of General Surgery, Chinese PLA General Hospital, Beijing 100853, China Department of Cell Biology, Institute of Basic Medical Sciences, Academy of Military Medical Sciences, Beijing 100850, China
  J Zhejiang Univ Sci B 15:1012. 2014
  ..Retraction Note to: J Zhejiang Univ-Sci B (Biomed & Biotechnol) 2013 Mar.; 14(3):216-223. ..
 36. doi request reprint SIRT1 is required for long-term growth of human mesenchymal stem cells
  Hong Feng Yuan
  Stem Cell and Regeneration Medicine Lab, Beijing Institute of Transfusion Medicine, 27 Taiping Road, Beijing, China
  J Mol Med (Berl) 90:389-400. 2012
  ..Our findings will help us understand the role of SIRT1 in the aging of normal diploid cells and may contribute to the prevention of human MSCs senescence thus benefiting MSCs-based tissue engineering and therapies...
 37. doi request reprint Regulatory role of neuron-restrictive silencing factor in the specific expression of cocaine- and amphetamine-regulated transcript gene
  Yanhua Li
  Stem Cells and Regenerative Medicine Lab, Beijing Institute of Transfusion Medicine, Beijing, China
  J Neurochem 106:1314-24. 2008
  ..Taken together, our data suggested that CART gene expression in neuroendocrine cells is strictly controlled by NRSF, via a mechanism dependent upon the CART NRSE...
 38. ncbi request reprint The immunohistochemical characterization of human fetal olfactory bulb and olfactory ensheathing cells in culture as a source for clinical CNS restoration
  Kai Liu
  Beijing Hongtianji Neuroscience Academy, Xi xia zhuang, Ba da chu, Shi Jing Shan District, Beijing, China
  Anat Rec (Hoboken) 293:spc1. 2010
  ..Triple florescence labeling of human fetal olfactory ensheathing cells in culture under confocal microscopy. Red: p75, Green: GFAP, Blue: hoechest. In this issue, by Liu et al., on page 359...
 39. doi request reprint Role of epimorphin in bile duct formation of rat liver epithelial stem-like cells: involvement of small G protein RhoA and C/EBPβ
  Yali Jia
  Stem Cell and Regenerative Medicine Lab, Beijing Institute of Transfusion Medicine, Beijing, China
  J Cell Physiol 226:2807-16. 2011
  ..Taken together, these data demonstrated that EPM regulates bile duct formation of WB-F344 cells through effects on RhoA and C/EBPβ, implicating a dual aspect of this morphoregulator in bile duct epithelial morphogenesis...
 40. doi request reprint microRNA-365, down-regulated in colon cancer, inhibits cell cycle progression and promotes apoptosis of colon cancer cells by probably targeting Cyclin D1 and Bcl-2
  Jing Nie
  Department of Molecular Biology, PLA General Hospital, 28 Fuxing Road, Beijing 100853, China
  Carcinogenesis 33:220-5. 2012
  ..These results suggest that downregulation of miR-365 in colon cancer may have potential applications in prognosis prediction and gene therapy in colon cancer patients...
 41. pmc Association of thymidylate synthase expression and clinical outcomes of gastric cancer patients treated with fluoropyrimidine-based chemotherapy: a meta-analysis
  Yunhe Gao
  Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, Beijing, People s Republic of China
  Onco Targets Ther 9:1339-50. 2016
  ..This meta-analysis aimed to estimate prognostic and predictive significance of TS more precisely...
 42. doi request reprint Predictive Factors for Lymph Node Metastasis in Undifferentiated Early Gastric Cancer: a Systematic Review and Meta-analysis
  Xudong Zhao
  Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, 28 Fuxing Road, Haidian District, Beijing, 100853, China
  J Gastrointest Surg . 2017
  ..The aims of this meta-analysis were to identify potential predictive factors for lymph node metastasis (LNM) in undifferentiated EGC and to guide the personalized therapeutic modality for patients with undifferentiated EGC...
 43. doi request reprint Aberrant expression of EphA3 in gastric carcinoma: correlation with tumor angiogenesis and survival
  Hong Qing Xi
  Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, Beijing 100853, China
  J Gastroenterol 47:785-94. 2012
  ..However, the function of EphA3 in solid tumors has not been widely studied. We aimed to explore EphA3 expression in gastric carcinoma and analyze its role as a potential prognostic factor...
 44. pmc Expression of semaphorin 6D in gastric carcinoma and its significance
  Xiang Yang Zhao
  Department of General Surgery, General Hospital of Chinese PLA, 28 Fuxing Road, Beijing 100853, China
  World J Gastroenterol 12:7388-90. 2006
  ..To investigate the protein and mRNA expression of semaphorin 6D in gastric carcinoma and its significance...
 45. ncbi request reprint The involvement of lipid rafts in epidermal growth factor-induced chemotaxis of breast cancer cells
  Ying Liu
  Beijing National Laboratory for Molecular Sciences BNLMS and Department of Chemical Biology, College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing, China
  Mol Membr Biol 24:91-101. 2007
  ..Taken together, our study indicated that integrity of lipid rafts was critical in EGF-induced chemotaxis of human breast cancer cells...
 46. pmc microRNA-25 Inhibits Cell Apoptosis of Human Gastric Adenocarcinoma Cell Line AGS via Regulating CCNE1 and MYC
  Yong Zhang
  Department of Genernal Surgery, General Hospital of Chinese PLA, Beijing, China mainland
  Med Sci Monit 22:1415-20. 2016
  ..This study provides basic evidence for using miR-25 as a possible therapeutic target in treating gastric carcinoma. ..
 47. pmc Diagnostic and prognostic value of circulating tumor DNA in gastric cancer: a meta-analysis
  Yunhe Gao
  Chinese PLA General Hospital, Department of General Surgery, Beijing, 100853, People s Republic of China
  Oncotarget . 2016
  ..Circulating tumor DNA (ctDNA) has offered a minimally invasive approach for detection and measurement of gastric cancer (GC). However, its diagnostic and prognostic value in gastric cancer still remains unclear...
 48. doi request reprint The Role of No. 10 Lymphadenectomy for Advanced Proximal Gastric Cancer Patients Without Metastasis to No. 4sa and No. 4sb Lymph Nodes
  Shibo Bian
  Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, 28 Fuxing Road, Beijing, 100853, China
  J Gastrointest Surg 20:1295-304. 2016
  ..4s LNs) is reportedly associated with no metastasis to No. 10 LN. We aimed to evaluate the role of No. 10 LND in APGC patients with negative No. 4s LNs and the diagnostic accuracy of intraoperative pathologic examination...
 49. pmc Shikonin induces mitochondria-mediated apoptosis and enhances chemotherapeutic sensitivity of gastric cancer through reactive oxygen species
  Wenquan Liang
  Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, Beijing 100853, P R China
  Sci Rep 6:38267. 2016
  ..Taken together, our data show that SHK may be a novel therapeutic agent in the clinical treatment of gastric cancer...
 50. doi request reprint Prognostic role of EphA2 in various human carcinomas: a meta-analysis of 23 related studies
  Weisong Shen
  Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, Beijing, China
  Growth Factors 32:247-53. 2014
  ..Our analyses demonstrate that EphA2 overexpression was effectively predictive of worse prognosis in various human carcinomas. For certain cancers, EphA2 might be a marker of poor prognosis in patients with cancer, except for lung cancer...
 51. doi request reprint CAPE promotes the expansion of human umbilical cord blood-derived hematopoietic stem and progenitor cells in vitro
  Yiming Liu
  Stem Cell and Regenerative Medicine Lab, Beijing Institute of Transfusion Medicine, Beijing, 100850, China
  Sci China Life Sci 57:188-94. 2014
  ..CAPE appears to induce HSPC expansion by upregulating the expression of SCF and HIF1-α. Our data suggest that CAPE may become a potent medium supplement for in vitro HSPC expansion. ..
 52. pmc Lgr5 is a potential marker of colorectal carcinoma stem cells that correlates with patient survival
  Xiao Song Wu
  Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, 28 Fuxing Road, Beijing, 100853, China
  World J Surg Oncol 10:244. 2012
  ..In order to determine whether Lgr5 is a potential marker of cancer stem cells, we investigated whether Lgr5 expression correlated with Ki-67 expression and prognosis in colorectal carcinoma...
 53. doi request reprint Interleukin-15-transferred cytokine-induced killer cells elevated anti-tumor activity in a gastric tumor-bearing nude mice model
  Zheng Peng
  Department of General Surgery, Chinese PLA General Hospital, Beijing, 100853, China
  Cell Biol Int 40:204-13. 2016
  ..IL-15-IRES-TK transfection could elevate the effects of CIK cells to gastric carcinoma. The engineered CIK cells carrying IL-15-IRES-TK may be used in the ACT for gastric carcinoma, but prudent clinical trial is still indispensable. ..
 54. pmc Isoprenaline Induces Periostin Expression in Gastric Cancer
  Guo Xiao Liu
  Department of General Surgery, Chinese PLA General Hospital, Beijing, China
  Yonsei Med J 57:557-64. 2016
  ..The aim of this study was to investigate the relevance between periostin expression and gastric cancer progression and the role of stress-related hormones in the regulation of cancer development and progression...
 55. pmc Prognostic role of extracellular matrix metalloproteinase inducer/CD147 in gastrointestinal cancer: a meta-analysis of related studies
  Xiaohui Huang
  Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, Beijing 100853, China
  Oncotarget 7:81003-81011. 2016
  ..78, 95% CI 1.43-16.00). Our analyses demonstrate that CD147 was effectively predictive of worse prognosis in gastrointestinal cancer. Moreover, Identifying CD147 may help identify new drug targets for cancer therapy...
 56. doi request reprint Increased expression of Lgr5 is associated with chemotherapy resistance in human gastric cancer
  Hong Qing Xi
  Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, Beijing 100853, P R China
  Oncol Rep 32:181-8. 2014
  ....
 57. ncbi request reprint Predictive factors improving survival after gastric and hepatic surgical treatment in gastric cancer patients with synchronous liver metastases
  Jing Liu
  Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, Beijing 100853, China
  Chin Med J (Engl) 125:165-71. 2012
  ..However, a standard therapeutic strategy has not been well established. The clinical benefit and prognostic factors after hepatic surgical treatment for liver metastases from gastric cancer remain controversial...
 58. ncbi request reprint [Arresten expressed in vivo suppresses the growth of SGC-7901 tumor xenografts in nude mice]
  Can Rong Lu
  Department of Hepatobiliary Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 43:1391-4. 2005
  ..To investigate the inhibitory effect of arresten on the growth of SGC-7901 tumor xenograft nude mice model with the localized expression of arresten...
 59. doi request reprint Fibroblast-specific protein 1/S100A4-positive cells prevent carcinoma through collagen production and encapsulation of carcinogens
  Jinhua Zhang
  Key Laboratory of Protein and Peptide Pharmaceuticals, Beijing, China
  Cancer Res 73:2770-81. 2013
  ..Together, this study provides a novel mechanism for host surveillance against cancer...
 60. doi request reprint Concomitant use of Ad5/35 chimeric oncolytic adenovirus with TRAIL gene and taxol produces synergistic cytotoxicity in gastric cancer cells
  Lin Chen
  Department of General Surgery, Changhai Hospital, Second Military Medical University, Shanghai 200433, China
  Cancer Lett 284:141-8. 2009
  ..These results suggest that SG235-TRAIL is a potential novel, efficient anti-cancer agent, and in combination with taxol, it would be even more useful with considerably low toxic side effects...
 61. doi request reprint Epimorphin promotes human hepatocellular carcinoma invasion and metastasis through activation of focal adhesion kinase/extracellular signal-regulated kinase/matrix metalloproteinase-9 axis
  Ya Li Jia
  Stem Cell and Regenerative Medicine Lab, Beijing Institute of Transfusion Medicine, Beijing, China
  Hepatology 54:1808-18. 2011
  ....
 62. ncbi request reprint [Inhibition of alphastatin on angiogenesis in human endothelial cells and the mechanism thereof: an experimental study]
  Lin Chen
  Department of General Surgery, General Hospital of People s Liberation Army of China, Beijing 100853, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 86:1061-4. 2006
  ..To explore the effect of alphastatin on angiogenesis activity of human umbilical vein endothelial cells and mechanism thereof...
 63. pmc Comparison of Therapeutic Efficacy between Gastrectomy with Transarterial Chemoembolization Plus Systemic Chemotherapy and Systemic Chemotherapy Alone in Gastric Cancer with Synchronous Liver Metastasis
  Sen Feng Liu
  Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, Beijing 100853, China
  Chin Med J (Engl) 128:2194-201. 2015
  ..The aim of this study was to compare the therapeutic efficacy of gastrectomy with transarterial chemoembolization plus SC (GTC) and SC alone for gastric cancer with synchronous liver metastasis...
 64. ncbi request reprint [Clinical diagnosis and treatment of primary retroperitoneal schwannoma: a report of 109 cases]
  Huipeng Cui
  Department of General Surgery, PLA General Hospital, Beijing 100853, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 95:1755-8. 2015
  ..To evaluate the surgical efficacies of primary retroperitoneal schwannoma (PRS) and analyze its risk factors for survival and recurrence...
 65. doi request reprint Decreased expression of Sox7 correlates with the upregulation of the Wnt/β-catenin signaling pathway and the poor survival of gastric cancer patients
  Jianxin Cui
  Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, Beijing 100853, P R China
  Int J Mol Med 34:197-204. 2014
  ..Our findings suggest that Sox7 plays an important role in inhibiting tumorigenesis and progression, and may be a potential marker for predicting the prognosis of patients with GC...
 66. pmc Eph receptors and ephrins as targets for cancer therapy
  Hong Qing Xi
  Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, Beijing, China
  J Cell Mol Med 16:2894-909. 2012
  ..The purpose of this review is to outline current advances in the role of Eph receptors and ephrin ligands in cancer, and to discuss novel therapeutic approaches of anticancer therapies...
 67. pmc Infusion of megakaryocytic progenitor products generated from cord blood hematopoietic stem/progenitor cells: results of the phase 1 study
  Jiafei Xi
  Stem Cell and Regenerative Medicine Lab, Beijing Institute of Transfusion Medicine, Beijing, China
  PLoS ONE 8:e54941. 2013
  ..In the present study, our objective was to determine the safety and feasibility of ex vivo generated MPs in patients...
 68. doi request reprint Laparoscopic repair of esophageal hiatal hernia
  Bing Ma
  Department of General Surgery, General Hospital of People s Liberation Army, Beijing, 100853, China
  J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci 31:231-4. 2011
  ..The present study suggested that laparoscopic approach was secure and minimally invasive operation for esophageal hiatal hernia and the use of mesh could reduce recurrence rate...
 69. ncbi request reprint Differential protein expression in EC304 gastric cancer cells induced by alphastatin
  Xin Xin Wang
  Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, Beijing, China
  Asian Pac J Cancer Prev 13:1667-74. 2012
  ..To explore the differential protein expression profile in EC304 gastric cancer cells induced by alphastatin...
 70. doi request reprint microRNA-195 promotes apoptosis and suppresses tumorigenicity of human colorectal cancer cells
  Lin Liu
  Department of General Surgery, General Hospital of PLA, Beijing 100853, China
  Biochem Biophys Res Commun 400:236-40. 2010
  ..Taken together, our study provides important roles of miR-195 in colorectal cancer pathogenesis and implicates its potential application in cancer therapy...
 71. doi request reprint Stem cells in gastrointestinal cancers: a matter of choice in cell fate determination
  Bo Wei
  Department of General Surgery, Chinese PLA General Hospital, 28 Fu Xing Road, Beijing 100853, Peoples Republic of China
  Expert Rev Anticancer Ther 10:1621-33. 2010
  ..This understanding provides a basis for promising new therapies that may specifically target gastrointestinal cancer stem cells...
 72. ncbi request reprint Review of clinical investigation on recurrence of gastric cancer following curative resection
  Jing hui Li
  Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, Beijing 100853, China
  Chin Med J (Engl) 125:1479-95. 2012
  ..To discuss the present status and progress of clinical research on recurrence of gastric cancer after surgery, including patterns, clinicopathologic factors, prognosis, detection, diagnosis, prevention, and treatment strategies...
 73. doi request reprint Therapeutic application of gene silencing MMP-9 in a middle cerebral artery occlusion-induced focal ischemia rat model
  Qin Hu
  Department of Anatomy and Embryology, Peking University Health Science Center, Beijing, China
  Exp Neurol 216:35-46. 2009
  ..Our findings provide evidence that a liposomal formulation of siRNA might be used in vivo to silence the MMP-9 gene and could potentially serve as an important therapeutic alternative in patients with cerebral ischemia...
 74. ncbi request reprint [Nutritional support of duodenal stump leakage after gastrectomy for gastric carcinoma]
  Yun Tang
  Department of General Surgery, General Hospital of PLA, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 11:47-9. 2008
  ..To summarize the nutritional supporting experiences in duodenal stump leakage after gastrectomy for gastric carcinoma and to increase the therapeutic level of duodenal stump leakage...
 75. ncbi request reprint Laparoscopy-assisted D2 radical distal gastrectomy for advanced gastric cancer: initial experience
  Xiao Hui DU
  Department of General Surgery, General Hospital of PLA, Beijing 100853, China
  Chin Med J (Engl) 122:1404-7. 2009
  ..The aim of this study was to evaluate the method, feasibility and clinical result of LADG for advanced gastric cancer...
 76. pmc Primary analysis and screening of microRNAs in gastric cancer side population cells
  Hai Hong Zhang
  Hai Hong Zhang, Guo Li Gu, Xue Ming Wei, Department of General Surgery, Air Force General Hospital of Chinese PLA, Beijing 100142, China
  World J Gastroenterol 21:3519-26. 2015
  ..To explore the microRNA (miRNA) profiles and to determine the key miRNAs within the side population (SP) cells of the gastric cancer cell line MKN-45...
 77. pmc Prognostic factors predicting the postoperative survival period following treatment for primary retroperitoneal liposarcoma
  Xudong Zhao
  Department of General Surgery, General Hospital of Chinese People s Liberation Army, Beijing 100853, China
  Chin Med J (Engl) 128:85-90. 2015
  ..The aim of this study was to define the prognostic factors that predict the postoperative survival period for patients with primary retroperitoneal liposarcoma...
 78. pmc MicroRNA-21 as a potential colon and rectal cancer biomarker
  Tao Li
  Tao Li, Mei Ha Leong, Lin Chen, Department of General Surgery, Chinese PLA General Hospital, Beijing 100853, China
  World J Gastroenterol 19:5615-21. 2013
  ....
 79. doi request reprint The prognostic role of matrix metalloproteinase 2 in gastric cancer: a systematic review with meta-analysis
  Weisong Shen
  Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, 28 Fuxing Road, Beijing, 100853, China
  J Cancer Res Clin Oncol 140:1003-9. 2014
  ..The prognostic role of matrix metalloproteinase 2 (MMP-2) in gastric cancer remains controversial. We systematically reviewed the evidence for assessment of MMP-2 expression in gastric cancer to elucidate this issue...
 80. ncbi request reprint Absorbable bandage wrapping in treatment of severe blast liver injury: a miniature swine model
  Can Rong Lu
  Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, Beijing 100853, China
  Chin Med J (Engl) 124:3757-61. 2011
  ..The aim of this research was to evaluate the feasibility and efficacy of absorbable bandage wrapping in the treatment of cases of severe liver trauma...
 81. doi request reprint The immunohistochemical characterization of human fetal olfactory bulb and olfactory ensheathing cells in culture as a source for clinical CNS restoration
  Kai Liu
  Beijing Hongtianji Neuroscience Academy, Xi xia zhuang, Ba da chu, Shi Jing Shan District, Beijing, China
  Anat Rec (Hoboken) 293:359-69. 2010
  ....
 82. pmc PlexinA1 expression in gastric carcinoma and its relationship with tumor angiogenesis and proliferation
  Xiang Yang Zhao
  Department of General Surgery, General Hospital of Chinese PLA, 28 Fuxing Road, Beijing 100853, China
  World J Gastroenterol 13:6558-61. 2007
  ..To explore the expression of PlexinA1 in gastric carcinoma and its relationship with tumor angiogenesis and proliferation...
 83. ncbi request reprint [Effect of delayed-release 5-fluorouracil implants on colorectal cancer]
  Ning Wang
  Department of General Surgery, General Hospital of Chinese PLA, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 13:57-9. 2010
  ..To study the antitumor effect of peri-tumor implantation of delayed-release 5-fluorouracil implants on xenograft colorectal tumor in mice...
 84. ncbi request reprint [Laparoscopic tension-free repair of umbilical hernia]
  Bing Ma
  Department of General Surgery, People s Liberation Army General Hospital, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 48:345-7. 2010
  ..To investigate the clinical effects of laparoscopic tension-free repair of umbilical hernia using mesh...
 85. doi request reprint Influence of specific blocking of the delta-like ligand 4/notch signal transduction pathway on the biological behavior of human umbilical vein endothelial cells
  Wei Lv
  Department of General Surgery, The Second Artillery General Hospital, Beijing, China
  Cancer Biother Radiopharm 25:449-54. 2010
  ..028). Altogether, the data suggest that inhibiting the DLL4/Notch signal transduction pathway stimulated proliferation of HUVECs, thereby facilitating angiogenesis...
 86. ncbi request reprint [Treatment pattern of adoptive transfer of immune cells and its application in perioperative period for advanced gastric cancer]
  Xiao Hui DU
  Department of General Surgery, The Chinese PLA General Hospital, Beijing, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 16:15-7. 2013
  ....
 87. ncbi request reprint [Correlated analysis of 5 fluorouracil metabolic enzymes with tumor response after SOX regimen neoadjuvant chemotherapy in advanced gastric cancer]
  Tao Li
  Department of General Surgery, Chinese PLA General Hospital, Beijing 100853, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 94:127-30. 2014
  ..To analyze the impact of mRNA expression of oral fluoropyrimidine (S-1) metabolism on treatment outcomes in locally advanced gastric cancer patients on preoperative S-1 oxaliplatin-based chemotherapy...
 88. pmc Overexpression of carbonic anhydrase II and Ki-67 proteins in prognosis of gastrointestinal stromal tumors
  Li Cheng Liu
  Department of General Surgery, General Hospital of PLA, Beijing 100853, China
  World J Gastroenterol 19:2473-80. 2013
  ..To investigate the expression and prognostic value of carbonic anhydrase II (CA II) and Ki-67 in gastrointestinal stromal tumors (GISTs)...
 89. pmc Characterization of cancer stem-like cells in the side population cells of human gastric cancer cell line MKN-45
  Hai Hong Zhang
  Department of General Surgery, General Hospital of the Air Force, PLA, Beijing, China
  J Zhejiang Univ Sci B 14:216-23. 2013
  ..Many kinds of cell lines and tissues have demonstrated the presence of SP cells, including several gastric cancer cell lines. This study is aimed to identify the cancer stem-like cells in the SP of gastric cancer cell line MKN-45...
 90. doi request reprint Single purse string with four-point traction for better haemorrhoid retraction
  Shao quan Chen
  Department of General Surgery, PLA General Hospital, Beijing, China
  ANZ J Surg 82:742-6. 2012
  ..This study was designed to evaluate the outcomes of single purse string with four-point traction as compared with two-point traction in SH...
 91. ncbi request reprint [Laparoscopic repair of incisional hernia with mesh in aged patients]
  Wen Tian
  Department of General Surgery, People s Liberation Army General Hospital, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 45:1452-4. 2007
  ..To investigate the methods, safety and efficacy of laparoscopic incisional hernia repair using mesh in aged patients...
 92. ncbi request reprint [Efficacy and safety of SOX regimen as neoadjuvant chemotherapy for advanced gastric cancer]
  Tao Li
  Department of General Surgery, General Hospital of Chinese PLA, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 14:104-6. 2011
  ..To investigate the efficacy and safety of S-1 combined with oxaliplatin (SOX regimen) as neoadjuvant chemotherapy for advanced gastric cancer...
 93. pmc FSP1+ fibroblasts promote skin carcinogenesis by maintaining MCP-1-mediated macrophage infiltration and chronic inflammation
  Jinhua Zhang
  National Laboratory of Biomacromolecules, Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
  Am J Pathol 178:382-90. 2011
  ..These results strongly suggest that fibroblasts promote skin tumor development by producing monocyte chemotactic protein-1 and maintaining chronic inflammation...
 94. ncbi request reprint [Expression of glucose transporter 1 in gastric carcinoma and metastatic lymph nodes and its association with prognosis]
  Bo Wei
  Department of General Surgery, PLA General Hospital, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 12:277-80. 2009
  ..To examine the expression and distribution of glucose transporter 1(GLUT1) in gastric cancer tissues and investigate its relation to clinicopathological parameters and prognosis of patients with gastric carcinoma...
 95. ncbi request reprint [Prognostic factors predicting postoperative survival period in the treatment of primary retroperitoneal leiomyosarcoma]
  Xu Dong Zhao
  Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, Beijing 100853, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 51:891-4. 2013
  ..To evaluate prognostic factors predicting postoperative period for patients with primary retroperitoneal leiomyosarcoma...
 96. ncbi request reprint [Comparison of two different methods to detect HIV antibodies]
  Jing xia Guo
  Center of Clinical Laboratory, The No 302 Hospital of the PLA, Beijing, China
  Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi 26:492-3. 2012
  ..Evaluated the chemiluminescence and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to detect HIV antibodies, and compared the results, to provide a reference for the selection and clinical application of HIV screening...
 97. ncbi request reprint Current status and progress in gastric cancer with liver metastasis
  Jing Liu
  Department of General Surgery, Chinese People s Liberation Army General Hospital, Beijing 100853, China
  Chin Med J (Engl) 124:445-56. 2011
  ....
 98. pmc Multifaceted tumor stromal fibroblasts
  Jie Li
  Key Laboratory of Protein and Peptide Pharmaceuticals, Institute of Biophysics, Beijing, China
  Cancer Microenviron 5:187-93. 2012
  ..Since the properties of fibroblasts are complicated, both aspects of fibroblasts for tumor development should be considered carefully in clinical studies to target cancer-associated fibroblasts...
 99. ncbi request reprint Short-term BMP-4 treatment initiates mesoderm induction in human embryonic stem cells
  Pengbo Zhang
  Key Laboratory of Cell Proliferation and Differentiation of the Ministry of Education, College of Life Sciences, Peking University, Beijing, China
  Blood 111:1933-41. 2008
  ..Thus, our results uncover a novel role for BMP-4 in regulation of hES cell differentiation and should provide insights into the mechanism of mesoderm induction in hES cells...
 100. doi request reprint Overexpression of SPINDLIN1 induces cellular senescence, multinucleation and apoptosis
  Hongfeng Yuan
  Laboratory of Stem Cell and Regeneration Medicine, Beijing Institute of Transfusion Medicine, 27 Taiping Road, Beijing, China
  Gene 410:67-74. 2008
  ..Our results demonstrate that SPINDLIN1 is an important gene for mammalian mitotic chromosome functions, and disrupted regulation results in abnormal cell division, a mechanism that may be involved in tumorigenesis...
 101. doi request reprint Collagen1alpha1 promoter drives the expression of Cre recombinase in osteoblasts of transgenic mice
  Lagabaiyila Zha
  State Key Laboratory of Proteomics, Genetic Laboratory of Development and Diseases, Institute of Biotechnology, Beijing, China
  J Genet Genomics 35:525-30. 2008
  ..All these data indicated that the Col1alpha1-Cre transgenic mice could serve as a valuable tool for osteoblast lineage analysis and conditional gene knockout in osteoblasts...