Yuhang Ai

Summary

Country: China

Publications

 1. doi request reprint [Diagnostic value of serum procalcitonin for infection in the immunocompromised critically ill patients with suspected infection]
  Xin Yu
  Department of Critical Care Medicine, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410008, Hunan, China Corresponding author Ai Yuhang, Email
  Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 27:477-83. 2015
 2. ncbi request reprint [Feasibility of focused transthoracic echocardiography in intensive care unit performed by intensivists]
  Li Na Zhang
  Department of Critical Care Medicine, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410008, Hunan, China Corresponding author Ai Yu hang, Email
  Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 24:739-41. 2012
 3. pmc Knowledge and attitudes of healthcare workers in Chinese intensive care units regarding 2009 H1N1 influenza pandemic
  Xiaochun Ma
  The First Affiliated Hospital of China Medical University, Shenyang, PR China
  BMC Infect Dis 11:24. 2011

Collaborators

 • Xin Yu
 • Li Na Zhang
 • Xiaochun Ma
 • Xinhua Ma
 • Ji Xiang Zhu
 • Zhi Yong Liu
 • Chun hui Tian
 • Renhua Sun
 • Bin Du
 • Jiandong Lin
 • Tiehe Qin
 • Dawei Wu
 • Youzhong An
 • Xiangyuan Cao
 • Xijing Zhang
 • Rongqing Sun
 • Zhenjie Hu
 • Chuanyun Qian
 • Yuan Xu
 • Lihua Zhou
 • Fachun Zhou
 • Yushan Wang
 • Zhenyang He
 • Erzhen Chen
 • Li Jiang

Detail Information

Publications3

 1. doi request reprint [Diagnostic value of serum procalcitonin for infection in the immunocompromised critically ill patients with suspected infection]
  Xin Yu
  Department of Critical Care Medicine, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410008, Hunan, China Corresponding author Ai Yuhang, Email
  Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 27:477-83. 2015
  ..To evaluate the diagnostic and prognostic value of the serum procalcitonin (PCT) level in the non-acquired immune deficiency syndrome (AIDS) immunocompromised critically ill patients suspected to have infection...
 2. ncbi request reprint [Feasibility of focused transthoracic echocardiography in intensive care unit performed by intensivists]
  Li Na Zhang
  Department of Critical Care Medicine, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410008, Hunan, China Corresponding author Ai Yu hang, Email
  Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 24:739-41. 2012
  ..To assess the clinical applicability of focused transthoracic echocardiography (TTE) in intensive care unit (ICU) performed by intensivists and its impacts on clinical managements...
 3. pmc Knowledge and attitudes of healthcare workers in Chinese intensive care units regarding 2009 H1N1 influenza pandemic
  Xiaochun Ma
  The First Affiliated Hospital of China Medical University, Shenyang, PR China
  BMC Infect Dis 11:24. 2011
  ..To describe the knowledge and attitudes of critical care clinicians during the 2009 H1N1 influenza pandemic...