johan vanderlinden

Summary

Affiliation: University Psychiatric Center KULeuven Campus Kortenberg
Location: Kortenberg B-3070 , Belgium
Summary:
coordinator eating disorder unit, affiliated with Faculty of psychology, Catholic University of Leuven
researcher in eating disorders
Publications:
BIBLIOGRAFIE Dr. JOHAN VANDERLINDEN

Artikels (Articles)

Vandereycken, W., & Vanderlinden, J. (1983). Denial of illness and the use of self-reporting measures in anorexia nervosa patients. International Journal of Eating Disorders, 2(4), 1O1-1O7.

articles
Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1984). De adolescentie, een belangrijke levensfaze in
de levenscyclus van het gezin. In : W. Vandereycken, & G. Lambrechts (red.), Sexualiteit en Identiteit in de Adolescentie. Leuven, Acco, pp. 213-236.

Vanderlinden, J. & Vandereycken, W. (1984). Directive family therapy in adult patients with severe or chronic anorexia nervosa. International Journal of Family Psychiatry, 5, 235-248.

Vanderlinden, J. & Vandereycken, W. (1984). De gezinstherapie op weg naar een nieuwe levensfaze. Tijdschrift voor Psychiatrie, 26 (B), 1-6.

Vanderlinden, J., Van Werde, D., & Vandereycken, W. (1985). Directieve groepstherapie bij patiënten met anorexia en bulimia nervosa. Kwartaalschrift voor Directieve Therapie en Hypnose, 5, 4-26.

Vandereycken, W., Vanderlinden, J., & Van Werde, D. (1985). Directive group therapy for patients with anorexia nervosa or bulimia. In : F.E.F. Larocca (Ed.), Eating Disorders: Effective Care and Treatment. St. Louis (Missouri), Ishiyaku EuroAmerica, pp. 53-69.

Vanderlinden, J. (1987). De gezinstherapie : over kunst, ethiek en pragmatiek. Tijdschrift voor Psychiatrie, 29 (B1), 9-13.

Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1987a). The effect of a residential treatment program on eating disorder patients and their families. In: W. Huber (Ed.), Progress in Psychotherapy Research. Louvain-la-Neuve: Presses Universitaires de Louvain, pp. 4O7-42O.

Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1987b). Hypnotherapie bij anorexia nervosa en boulimie. Directieve Therapie, 7, 332-343.

Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1988a). Family therapy in bulimia nervosa. In : D. Hardoff & E. Chigier (Eds.), Eating Disorders in Adolescents and Young Adults. London: Freund Publishing House, pp.325-334.

Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1988b). Perception of changes in eating disorder patients during group treatment. Psychotherapy and Psychosomatics, 49, 16O-163.

Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1988c). Ambulante groepstherapie bij patiënten met anorexia en bulimia nervosa. In: B. Driesen & H. de Hoogh (red.), Psychotherapie met Adolescenten. Deventer: Van Loghum Slaterus, pp.451-467.

Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1988d). The use of hypnotherapy in the treatment of eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 7, 673-679.

Vanderlinden, J. (1989a). Hypnotherapie en gedragstherapie bij een man met psychogene urinaire retentie. Directieve Therapie, 9, 357-367.

Vanderlinden, J. (1989b). Manneke Pis uit Brussel geeft les in plassen. Tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Autogene Training en Hypnose, 5, 16-21.

Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1989a). Directieve groepstherapie bij patiënten met anorexia en bulimia nervosa. In: K. van der Velden (Red.), Directieve Therapie 3. Deventer: Van Loghum Slaterus, pp. 278-3O1.

Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1989b). Familientherapie bei bulimia nervosa. In : C. Jacobi, Th. Paul, & J.C. Brengelmann (Eds), Verhaltenstherapie bei EBstörungen, Theorie und Praxis. München: Gerhard Rüttger Verlag, pp.51-66.

Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1989c). The place of family therapy in the treatment of chronic eating disorders. Journal of Strategic and Systemic Therapies, 8, 18-23.

Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1990a). The use of hypnosis in the treatment of bulimia nervosa. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 38, 1O1-111.

Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1990b). Hypnosis in the treatment of eating disorders (anorexia nervosa and bulimia). Hypnos, 17, 64-70.

Vanderlinden, J. (1991). Männeken Pis aus Brussels : Unterricht im Pinkeln. Experimentelle und Klinische Hypnose, 7, 1-8.

Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1991a). Hypnotherapie bij obesitas. Trans (Tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Autogene Training en Hypnotherapie), 7 (2), 2-9.

Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1991b). Familientherapie bei Bulimia Nervosa. In : C. Jacobi & Th. Paul (Eds.). Bulimia und Anorexia Nervosa. Ursachen und Therapie. Berlin: Springer-Verlag.

Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1991c). Guidelines for the family therapeutic approach to eating disorders. Psychotherapy and Psychosomatics, 56, 36-42.

Vanderlinden, J., Vandereycken, W., & Van Dyck, R. (1991d). Trauma en dissociatie bij patiënten met eetstoornissen. In : O. van der Hart (Red.), Trauma, Dissociatie en Hypnose. Amsterdam/Lisse : Swets & Zeitlinger, pp. 313-320.

Vanderlinden, J., Vandereycken, W., & Van Dyck, R. (1991e). Hypnotherapie bij eetstoornissen. In: R. Van Dyck, P. Spinhoven, & J.W. van der Does (Red.). Hypnose en Hypnotherapie. Theorie en Praktijk. Deventer: Van Loghum Slaterus, .

Vanderlinden, J., Van Dyck, R., Vandereycken, W., & Vertommen, H. (1991f). Dissociative experiences in the general population in Belgium and The Netherlands. An exploratory study with the Dissociation Questionnaire (DIS-Q). Dissociation, 4, 18O-184.

Vanderlinden, J., Vandereycken, W., Van Dyck, R., & Delacroix, O.(1992a). Hypnotizability and dissociation in a group of fifty eating disorder patients. Preliminary Findings. In: W. Bongartz, (Ed.), Hypnosis: 175 Years after Mesmer. Recent developments in theory and application. Konstanz: Universitäts Verlag, pp. 291- 295. .

Vanderlinden, J., Van Dyck, R., Vertommen, H., & Vandereycken, W. (1992b). De Dissociation Questionnaire : Ontwikkeling en karakteristieken van een dissociatievragenlijst. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 47, 134-147.

Vanderlinden, J., Van Dyck, R., Vandereycken, W., & Vertommen, H. (1992c). Dissociatie en traumatische ervaringen in de Nederlandse bevolking. In: K. Hoogduin et al. (Red.), Jaarboek Psychiatrie en Psychotherapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 245-253.

Vanderlinden, J., Van Dyck, R., Vandereycken, W., & Vertommen, H.(1993). Dissociatieve ervaringen bij Nederlanders en Vlamingen. Directieve Therapie, 13, 56-76.

Spinhoven, Ph., Vanderlinden, J., Kuile Ter, M.M., & Linssen, A.C.G. (1993). Assesment of hypnotic processes and responsivenes in a clinical context. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 3, 210-224.

Vanderlinden, J., & Pieters, G. (1993). Kortdurende directieve groepstherapie op de gedragstherapeutische dienst. In : M.G.T. Kwee & M.K. Kwee (Red.), Klinische Gedragstherapie in Nederland en Vlaanderen. Delft: Eburon, 98-118.

Vanderlinden, J. & Vandereycken, W. (1993a). Facteurs familiaux et génétiques dans l apparition de troubles des conduites alimentaires : une brève mise au point. Revue de Neuropsychiatrie de lEnfant et de lAdolescent, 41: 231-234.

Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1993b). Is sexual abuse a risk factor for the development of an eating disorder? Some critical comments. Eating Disorders, 3 & 4, 382-386.

Vanderlinden, J., Vandereycken, W., Van Dyck, R., & Vertommen, H. (1993c). Dissociative experiences and trauma in eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 13, 187-194.

Vanderlinden, J., Van Dyck, R., Vandereycken, W., & Vertommen, H. (1993d). Dissociation and traumatic experiences in the general population of the Netherlands. Hospital and Community Psychiatry, 44, 786-788.

Vanderlinden, J., Van Dyck, R., Vandereycken, W., Vertommen, H. & R.J., Verkes (1993e). The Dissociation Questionnaire: Development and characteristics of a new self-reporting questionnaire. Clinical Psychology and Psychotherapy, 1, 21-27.

Vanderlinden, J. (1994). De Dissociation Questionnaire (DIS-Q). Een hulpmiddel bij de diagnostiek van dissociatieve stoornissen. Diagnostiek Wegwijzer, 4, 1-17.

Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1994). The (limited) posibilities of hypnosis in the treatment of obesitas. American Journal of Clinical Hypnosis, 36, 248-257.
Vanderlinden, J., van Dyck, R., Vertommen, H., & Vandereycken, W. (1994). The Dissociation Questionnaire. Acta Psychiatrica Belgica, 94 (1), 53-54.

Vanderlinden, J. (1995a). De Dissociation Questionnaire. Een hulpmiddel bij de diagnostiek van dissociatieve stoornissen. In: Jonker, K. et al. Dissociatie, herwaardering van een oud fenomeen. Houten: Bohn Stafleu Vanloghum.

Vanderlinden, J. (1995b). De Dissociation Questionnaire. Tijdschrift voor Gedragstherapie, 29, 49-53.

Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1995a). Sexual abuse and psychological dysfunctioning in eating disorders (p. 161-170). In: Steinhausen, H.-C. (Edit.), Eating Disorders in Adolescence. Berlin-New York: Walter de Gruyter.

Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1995b). Sexual abuse and psychological problems in eating disorders. Eating Disorders Review.

Vandereycken, W., & Vanderlinden, J. (1995c). Trauma and dissociation in eating disorders. State of the Art in Clinical Psychiatry, Vol 2, 19, 1-24.

Vanderlinden, J., Vandereycken, W., & Probst, M. (1995). Dissociative symptoms in eating disorders. A follow-up study. European Eating Disorders Review, 3, 174-184.

Vanderlinden, J., Vandereycken, W., Van Dyck, R., & Spinhoven Ph. (1995). Dissociative and hypnotic experiences in eating disorder patients. An exploratory study. American Journal of Clinical Hypnosis, 38, 97-108.

Vanderlinden, J., Varga, K., Peuskens, J., & Pieters, G. (1995). Dissociative symptoms in a population sample of Hungary. Dissociation, 8, 205-208.

Probst, M., Vandereycken, W., Van Coppenolle, H., & Vanderlinden, J. (1995). The Body attitude test for patients with an eating disorder. Eating Disorders, 3, 133-144.

Vanderlinden, J. (1996). Dissociatieve stoornissen. Best of Psychiatry, 13, 1-5.

Vanderlinden, J. (1996). Over dissociatie: van diagnostiek tot compassion fatigue. Tijdschrift voor Psychiatrie, 38, 875-877.

Vuchelen, S., Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1996). Trauma en dissociatie bij borderline persoonlijkheidstoornissen (Trauma and dissociation in BPD). Tijdschrift voor Psychiatrie, 38, 123-134.

Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1996). Is sexual abuse a risk factor for the development of an eating disorder? In: M.F. Schwartz & L. Cohn, Sexual abuse and the eating disorders. Brunner/Mazel: New york.

Nijenhuis, E.R.S., & Vanderlinden, J. (1996). Dierlijke defensieve reacties als model voor dissociatieve reacties op psychotrauma (Animal defensive reactions as model for dissociative reactions in human beings). Tijdschrift voor Psychiatrie, 38, 135-149 .

Vanderlinden, J., van der Hart, O., Varga, K. (1996). European studies on dissociation (p.25-49). In L. Michelson & W. Ray, Handbook on Dissociation: Theoretical, Empirical and Clinical Perspectives. New York, Plenum Press.

Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1996). Les expériences traumatiques représentent -elles un facteur de risque dans le développement des troubles des conduites alimentaires? In M.Elkaïm, Anorexie et boulimie. Modèles, recherches et traitements (p.36-42). Bruxelles, De Boeck Université.

Varga, K;, Osvat, J., & Vanderlinden, J. (1996). A disszociacio fogalma, mérése, és a “Disszociacio Kérdoiv” (DISQ-H). bemutasa. Magyar Pszichol Szelme, 52 (36), 125-150.

Nijenhuis, E.R.S., Van Dyck, R., Van der Hart, O., Spinhoven, P., & Vanderlinden, J. (1996). The development and psychometric characteristics of the Somatoform Dissociation Questionnaire (SDQ-20). Journal of Nervous and Mental Disease, 184, 688-694.

Dalle Grave, R., Oliosi, M., Todisco, P., & Vanderlinden, J. (1997). Self-reported traumatic experiences and dissociative symptoms with and without binge-eating disorder. Eating Disorders, 5, 105-109.

Vanderlinden, J., Vandereycken, W., Probst, M. & Kuis, Y. (1997). Eetstoornispatiënten met en zonder traumavoorgeschiedenis: een vergelijkende follow-up studie. Directieve therapie, 17, 192-208.

Nijenhuis, E.R.S., Van Dyck, R., Van der Hart, O., Spinhoven, P., & Vanderlinden, J. (1997).
The development of the Somatoform Dissociation Questionnaire (SDQ-5) as a screening instrument for dissociative disorders. Acta Psychiatrica Scandinavica, 96, 311-319.

Vanderlinden, J. (1998). Boulimia nervosa, cognitieve gedragstherapie, cue exposure en het belang van negatieve emoties: een aanvulling. Directieve Therapie, 18 (3), 236-244.

Nijenhuis, E.R.S., Spinhoven, Ph., Vanderlinden, J., Van Dyck, R. & van der Hart , O. (1998). Animal defensive reactions as model for dissociative reactions in human beings. Journal of Abnormal Psychology, 107, 63-73.

Nijenhuis, E.R.S., Vanderlinden, & Spinhoven (1998). Animal defensive reactions as a model for trauma-induced dissociative reactions. Journal of Traumatic Stress, 1, 243- 260.

Nijenhuis, E.R.S., Van Dyck, R., Van der Hart, O., Spinhoven, P., & Vanderlinden, J. (1998).
Psychometric characteristics of the Somatoform Dissociation Questionnaire: a replication study. Psychotherapy and Psychosomatics, 67 (1), 17-23.

Nijenhuis, E.R.S., Spinhoven, P., van Dyck, R., Van der Hart, O., & Vanderlinden, J. (1998).
Somatoforme dissociatie: bijna vergeten, maar meetbaar aanwezig. Tijdschrift voor Directieve Therapie, 18 (2), 104-134.

Nijenhuis, E.R.S., Spinhoven, Ph., Van Dijck, R., van der Hart, O., & Vanderlinden, J. (1998). Degree of somatoform and psychological dissociation in dissociative disorder is correlated with reported trauma. Journal of Traumatic Stress, 11, 711-730.

Probst, M., Vandereycken, W., Vanderlinden, J., & Van Coppenolle H. (1998). The significance of body size estimation in eating disorders: Its relationship with physiological and psychological variables. International Journal of Eating Disorders, 24, 167-175.

Mihaescu, G., Vanderlinden, J., Séchaud, M., Heize, X., & Baettig, D. (1998). Le questionnaire de dissociation DIS-Q: resultats préliminaires dans une population Suisse francophone. Encephale, 24 (4), 337-346.

Osvat, J., Ferenc, T;, Katalin, V., Vanderlinden, J. (1998). Disszociatic kapacitas a taplalkozazi magartas zavaraiban. Pszichotherapia, 3, 114-117.

Hart, van der, O., Vanderlinden, J., Spinhoven, Ph., & Vermetten, E. (1998). Hypnosis in the Netherlands and Belgium. In: Hawkins, P. & Heap, M. (edit). Hypnosis in Europe (p.141-156). London: Whurr Publishers.

De Wachter, D., Lange, A., Vanderlinden, J., Pouw, J.,& Strubbe, E. (1998). De invloed van alledaagse stress op dissociatieve verschijnselen. Tijdschrift van Psychiatrie,40, 335-343.

Vanderlinden, J. (1999). Welke factoren lokken eetbuien uit? Een exploratief onderzoek
met de Binge Eating Trigger Questionnaire (BETQ). Directieve Therapie, 19 (3), 304-314.

Nijenhuis, E., van der Hart, O., & Vanderlinden, J. (1999). The traumatic experiences checklist (TEC). In E.R.S. Nijenhuis (Ed.), Somatoform dissociation: phenomena, measurement, and theoretical issues. Assen: Van Gorcum.

Nijenhuis, E., Van Dyck, R., Spinhoven P., van der Hart, O., Chatrou, M., Vanderlinden, J;, & Moene, F. (1999). Somatoform dissociation discriminates over and above general psychopathology. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 33, 511-520.

Probst, M., Vanderlinden, J., Vandereycken, W., & Van Coppenolle, H. (1999). Over bewegingsdrang en psychomotorische therapie bij anorexia nervosa patiënten. Directieve Therapie, 19(3), 260-275.

Vanderlinden, J. (1999). Trauma, dissociation and impulse dyscontrol in eating disorders. Adolescence, 34, 452.

Vanderlinden, J. (1999). Welke factoren lokken eetbuien uit? Een exploratief onderzoek met de Binge Eating Trigger Questionnaire. Directieve Therapie, 19, 304-314.

Dalle Grave, R., & Vanderlinden, J; (1999). Traumi e sintomi dissociativi nei disturbi dell’alimentazione. In :Ostuzzi, R., Bauer, B., Bosello,, O. Cuzzolaro, M., & Garfinkel, P. (Eds.) Bulimia Nervosa. Vicenza: Volume Atti.

Vanderlinden, J. & Vandereycken, W. (2000). Mediating factors between trauma and dissociation in eating disorders. In : Sanchez-Planell, L. & Diez-Quevedo, C. (Eds.) Dissociative States (p. 75-85). Berlin: Springer Verlag Iberica.

Vanderlinden, J. (2001). Boulimie, de verloren controle over het eetgedrag.
Gezondheidsbrief, de Bijsluiter, 120, 9-16.

Vanderlinden, J. (2001). Hypnosis in the treatment of obesity. In Burrows, G.D. : International Handbook of Clinical Hypnosis (p. 237-248). New York: John Wiley.

Vanderlinden, J., Vandereycken, W., Dalle Grave, R., & Noorduin. K. (2001). Which factors provoke binge eating? An exploratory study in a female student sample. Eating Behaviors, 2, 79-83.

Dalle Grave, R., & Vanderlinden, J. (2001). Sintomi dissociativi e abbuso sessuale riferito nei disturbi dellalimentazione. In M Mazzetti di Pietralata, A Ramacciotti (eds) Sessualità e alimentazione (162-170). Roma: CIC

Bernstein, I., Ellason, J.W., Ross, C., Vanderlinden, J. (2001). On the dimensionalities of the Dissociative Experiences Scale and the Dissociation Questionnaire. Trauma and Dissociation, 2, 103-123..

Vanderlinden, J. (2002). Gezinstherapie bij eetstoornissen. In : Vandereycken, W. & Noordenbos, G. (red.). Handboek Eetstoornissen (271-288).Utrecht: de Tijdstroom.

Willemsen, M., Vanderlinden, J., & Roseeuw, D. (2002). Hypnose in de dermatologische praktijk. Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie & Venerologie, 12, 89-92.

Willemsen, M., & Vanderlinden, J. (2002). Hypnose bij patiënten met alopecia areata, areata totalis en alopecia universalis. Tijdschrift voor directieve Therapie, 22 (3), 243-260.

Willemsen, M., & Vanderlinden, J. (2002). Hypnose bij patiënten met psoriasis: literatuuroverzicht en gevalsbeschrijvingen. Tijdschrift voor directieve Therapie, 22 (3), 261-273.

Vanderlinden, J., Dalle Grave, R., Fernandez, F., Vandereycken, W., Pieters, G., & Noorduin, Ch. (2002). Welke triggers lokken eetbuien uit? Een exploratie van eetbuitriggers bij patiënten met een eetstoornis. Tijdschrift Directieve Therapie, 22, 388-389.

Vanderlinden, J. (2003). L’utilisation des techniques d’hypnose dans les troubles alimentaires (pp217-246). In: J-M Benhaim (Ed). L’hypnose médicale. Paris: Medline Editions.

Vanderlinden, J. & Vandereycken, W. (2003). Basic steps to regain control in patients with a history of trauma, dissociation and/or impulse dyscontrol. Bridging Eastern and Western Psychiatry, vol 1, 1, 110-119.

Vanderlinden, J. & Vandereycken, W. (2003). Integration of hypnotic techniques in the treatment of patients with a history of trauma, dissociation and/or impulse dyscontrol. Bridging Eastern and Western Psychiatry, vol 1, 1, 111-120.

Vanderlinden, J. (2003). Basic therapeutic strategies in the treatment of severely traumatized patients. Abstract in :Llibre de ponencies I abstracts: XVIII Jornada de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament, p 10.

Vanderlinden, J., & Vandereycken, W., Pieters, G., Probst, M. (2003). The complex link between traumatic experiences and eating disorders: the state of the art (pp. 167-184). In Rojo, L. (Ed.). Anorexia Nerviosa. Barcelona: Ediciones Ariel.

Vanderlinden, J., Vandereycken, W., Pieters, G., & Probst, M. (2004). Il complesso legame fra esperienze traumatiche e Disturbi Alimentari: stato dell’arte. In: Abuso sessuale precoce e disturbi del comportamento alimentare (45-65). Edizione Regione dell’Umbria.

Willemsen, R., & Vanderlinden, J. (2004). Hypnose bij patiënten met psoriasis. Psoriant, 1 / 04, 6-8.

Vanderlinden, J. Buis, H., & Pieters, G. (2004). Welke behandeldoelstellingen vinden eetstoornissen belangrijk in hun genezingsproces? Een vergelijking van het perspectief van patiënten en hulpverleners. Directieve therapie, 24, 175-194.

Vanderlinden, J., Pieters, G., Probst, M., & Norré, J. (2004). Behandelprotocol bij bulimia Nervosa. In: Keijsers, G., Scholing, A., & Hoogduin, K. (red.). Behandelprotocollen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.

Probst, M., Goris, M., Vandereycken, W., Pieters, G., Vanderlinden, J., & Van Coppenolle, H. (2004). Body composition in bulimia nervosa patients compared to healthy subjects. European Journal of Clinical Nutrition, 43, 288-296.

Vanderlinden, J., Dalle Grave, R., Fernandez, F., Vandereycken, W. & Pieters, G. (2004). Which factors do provoke binge eating in eating disorders?. Eating and Weight Disorders, 9, 300-306.

Vansteelandt, K., Pieters, G., Probst, M., & Vanderlinden, J. (2004). Nieuwe dagboekmethoden in de psychodiagnostiek. Diagnostiek-Wijzer, 7, 140-152.

Vanderlinden, J. (2005). Storende gedachten en eetstoornissen: help ik ben te dik. Directieve Therapie

De Wachter D., Van de Walle, S., Vansteelandt, K., Vanderlinden, J. & Lange, F. (2005). FAD en FMSS: twee verschillende instrumenten voor het meten van gezinsfunctioneren. Systeemtherapie, 2, 82-96.

Vanderlinden, J. (2006). Introduction ‘The state of the art in Eating Disorders’. In: Ruocco R. & Alleri P.: Il «peso» del corpo. Conoscere, affrontare e vincere i disturbi dellalimentazione.Milano: Franco Angeli.


De Wachter, D., Van Steelandt, K., Vanderlinden, J., Lange, F. (2006). The influence of daily stress on dissociative experiences. Trauma and Dissociation, 1, 87-96.

Willemsen, R., Vanderlinden, J., & Roseeuw, D. (2006). Hypnotherapeutic management of Alopecia Areata.. Journal of the American Academy of Dermatology, 55(5): 233-237.

Vanderlinden, J. (2007). A state of the art review of diagnosis and treatment issues in eating disorders (pp19-32). In: E. Costa, & C. Loriedo (Eds), Disturbi Della Condotta Alimentare: Diagnosi e terapia. Milano: FrancoAngeli..

Vanderlinden, J., Vandereycken, W. & Claes, L. (2007). Trauma, dissociation and impulse dyscontrol: lessons from the eating disorders field. In E. Vermettten, M. Dorahy, M. & D. Spiegel (eds.) :Dissocation: Neurobiology and Treatment. American Psychiatric Press ..

Vanderlinden, J., Buis, H., Pieters, G., Probst, M. (2007). Which elements in the treatment of eating disorders are necessary ingredients in the recovery process? A comparison of the patient’s and therapist’s view. European Eating Disorders Review, 15, 357-365..

Van Steelandt, K., Pieters, G., Probst, M., & Vanderlinden, J. (2007). Drive for thinness, affect regulation and physical activity in eating disorders: a daily life study.
Behavior Research & Therapy. 45 (8): 1717-34.

Reniers, Schotte, Probst, & Vanderlinden (2007). Residentiële behandeling van eetstoornissen: De invloed van trauma op de korte termijn behandelingseffecten. Tijdschrift Directieve Therapie, 27, 17-38.

Vanderlinden, J., & Van Bellinghen,, M. (2007) . Over de therapeutische dilemma’s bij de behandeling van een vrouw met ernstige traumatisering. Tijdschrift Directieve Therapie, 27, 115-124.

Vanderlinden, J. (2007). Hypnose et Troubles du comportement alimentaire (anorexie mentale et boulimie) (chapitre 17). In A. Bioy & D. Michaux (eds.): Traité d’Hypnothérapie. Fondements, méthodes et applications. Paris: Dunod.

Bronckaerts, B., Schotte, Ch., , Probst, M. & Vanderlinden, J. (2007). De impact van traumatische ervaringen op het psychologisch functioneren van eetstoornissen. Tijdschrift Directieve Therapie, 27, 270-294.

Vanderlinden, J. (2008). Trauma, dissociation and co morbidity in eating disorders. Italian Journal of Psychopathology, 14, 3, 65.

Vanderlinden, J. (2008). Prefazione. In: Mario Di Fiorino & Bruno Pacciardi : La Bulimia Nervosa: una Guida Practica. Forte dei Marmi: Psichiatria e Territorio.

Vanderlinden, J. (2008). Trauma, dissociazione e disturbo del controllo degli impulsi nei disturbi del comportamento alimentare : un approccio empirico. In Vincenzo Caretti & Guiseppe Craparo : Trauma e Psicopatolgia: Un approccio evolutivo-relazionale. Roma, Astrolabio (pp228-244).

De Wachter D., Neven, S., Van de Walle, S., Vansteelandt, K., Vanderlinden, J. & Lange, F. (2008). Transgenerationele aspecten van trauma en dissociatie: empirische gegevens. Tijdschrift van Psychotherapie, 34, 45-55.

Willemsen, R., Vanderlinden, J. (2008). Hypnotic approaches for alopecia areata. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. 56(3):318-33.

De Wachter D., Van de Walle, S., Vansteelandt, K., Vanderlinden, J. & Lange, F. (2008). Dissociatieve verschijnselen: verband met stress uit heden en verleden. Tijdschrift voor Psychiatrie. 50(2):83-88.

Vanderlinden, J. (2008). Many Roads lead to Rome: Why does a Cognitive Behavioural Therapeutical Approach remain unsuccessful for many eating disorder patients. European Eating Disorders Review, 16, 1-5.
Willemsen, R., Roseeuw, D., & Vanderlinden, J. (2008). Alexithymia and dermatology: the state of the art. International Journal of Dermatology, 47, 903-910.

Santermans, L., Vanderlinden, J., Adriaens, A., &. Pieters, G (2008). De eetbuistoornis: overzicht en huidige inzichten. Tijdschrift v Geneeskunde, 64(22), 1132-1136.

Probst, M., Pieters, W. & Vanderlinden, J. (2008). Evaluation of body experience questionnaires in eating disorders in female patients (AN/BN) and nonclinical participants. International Journal of Eating Disorders, 47: 903-910.

Adriaens, A., Pieters, G., Van Campfort, D. Probst, M., & Vanderlinden,J. (2008). A cognitive-behavioural program (one day a week) for patients with obesity and binge eating disorder: short-term follow-up data. ‘Psychological Topics’, vol 17 (2), 361-371.

Probst, M., Pieters, G., Vancampfort, D. & Vanderlinden, J. (2008). Body experience and mirror behaviour in female eating disorder patients and non-clinical subjects. Psychological Topics, vol 17 (2), 335-348.

Vanderlinden, J. (2008). Prefazione. In: Mario Di Fiorino & Bruno Pacciardi : La Bulimia Nervosa: una Guida Practica. Forte dei Marmi: Psichiatria e Territorio.

Willemsen, R., Vanderlinden, J., Roseeuw, D., & Haentjens, P. (2009). Increased history of childhood and life-time traumatic events among adults with alopecia areata. Journal of the American Academy of Dermatology, 3, 388-393.

Willemsen, R., Haentjens, P., Roseeuw, D., & Vanderlinden, J. (2009). Alexithymia in patients with alopecia areata: educational background much more important than traumatic events. Eur Acad Dermatol Venereol, .23(10):1141-6.

Vancampfort, D., Vanderlinden, J., Adriaens, A., Knapen, J., Pieters, G., & Probst, M. (2009). Lifestyle lichaamsbeweging bij personen met een eetbuistoornis. In: Simons, J. (Ed.), Actuele themata uit de psychomotorische therapie (pp. 87-104). Leuven: Acco.

Vanderlinden, J. (2009). Emotions and Eating Disorders: Is there a place for working with emotions in the therapeutic work with ED patients. Italian Journal of Psychopathology, 15, 1: 147.

Probst, M., Pieters, G., Vanderlinden, J. (2009). Body experience assessment in non-clinical male and female subjects. Eating and Weight Disorders? 14 (1) electronic contents e16.

Vanderlinden, J. (2009). De behandeling van eetstoornissen: is er hoop na 25 ‘magere’ oogstjaren? Tijschrift v Klinische Psychologie

Adriaens, A., Pieters, G., Vancampfort, D., Probst, M. & Vanderlinden, J. (2009). Een cognitief-gedragstherapeutisch programma voor patiënten met obesitas en binge eating disorder: korte-termijn resultaten. Tijdschrift Directieve Therapie,29, 112-126.

Vanderlinden, J., Slagmolen, C., Kamphuis, HK., Wigboldus, D., Pieters, G., & Probst, M. (2009). Be nice to your eating disorder patients: The influence of positive and negative feedback on the self-esteem of patients with an eating disorder: a comparison between explicit and implicit measurements. Eating and Weight Disorders? 14 (1) electronic contents e16.

Slagmolen, C., Kamphuis, HK., Wigboldus, D., Pieters, G., & Probst, M., & Vanderlinden, J (2009). Wees aardig met je eetstoornispatiënten. De invloed van positieve en negativie feedback op het zelfvertrouwen van eetstoornispatiënten: een vergelijking tussen expliciet en.impliciet meten. Tijdschrift voor Directieve Therapie, 29, 135-145.

Vanderlinden, J. (2010). Do different psychopathological pathways in eating disorder patients necessitate different therapeutic goals and/or approaches? European Eating Disorders Review, 18, 3, 161-164.

Vanderlinden, J., Adriaens, A., Van Vlasselaer, E., Hauman, T., Vancampfort, D. & Pieters, G. (2010). De psychotherapeutische behandeling van patiënten met de eetbuistoornis: een literatuuroverzicht. Directieve Therapie, 30, 3, 203-221.

Vancampfort, D., Adriaens, A., Vanderlinden, J., Sweers, K., Maurissen, K., Knapen, J., Pieters, G., Raepsaet, J., De Hert, M., Probst, M.. (2010). Functionele wandelcapaciteit bij mensen met een eetbuistoornis. Een verkennend onderzoek naar mogelijke indicaties voor psychomotorische therapie. In: J Simons (red). Actuele Themata uit de Psychomotorische Therapie. (pp. 69-82). Leuven: ACCO

Willemsen, R., Haentjens, P., Roseeuw, D., & Vanderlinden, J. (2010). Hypnosis and Alopecia Areata: Long-term Beneficial Effects on Psychological Well-being. Acta Derm Venereol. 2010 Nov 22. doi: 10.2340/-1012.
Willemsen, R., Haentjens, P., Roseeuw, D., &. Vanderlinden, J., (2010). Hypnosis in refractory alopecia areata significantly improves depression, anxiety and life quality but not hair regrowth. Journal of the American Academy of Dermatology, 62(3):517-8.

Pannocchia, L., Di Fiorino, M., Giannini, M., & Vanderlinden, J. (2011). A psychometric validation of the Italian translation of the SCOFF questionnaire. European Eating Disorders Review, DOI: 10.1002/erv.1105

Vansteelandt, K. Pieters, G., Vanderlinden, J.,& Probst, M. (2011). Body dissatisfaction moderates weight curves in the inpatient treatment of anorexia anervosa. International Journal of Eating Disorders (accepted)

Carretero G.A., Sánchez Planell L., Rusiñol Estragués J., Raich Escursell R., & Vanderlinden J. (2011). Are traumatic experiences in eating disorder patients related to eating symptoms? (submitted)

Geerdens, C., Vanderlinden, J., Fieuws, S., Verbeke, G., Pieters, G., Probst, M. (2011).
Follow-up of patients with eating disorders and the problem of missing data (submitted)

Probst M., Monthuy-Blanc, J., Vanderlinden, J., Maurissen, K., Vancampfort, D. & Pieters, G. (2011). Comparison of body avoidance and body checking in Flemish clinical eating disorder and non-clinical subjects: psychometric properties. International Journal of Eating Disorders (submitted June 2010)

Vancampfort, D, Vanderlinden, J., Adriaens, A., Pieters, G., Vansteelandt, K., Knapen,J., Raepsaet, J., & Probst, M. (2011). The functional exercise capacity is associated with a sedentary lifestyle, physical self perception and depression in binge eating disorder (submitted)


Books

1. Vandereycken, W., Kog, E., & Vanderlinden, J. (1989). The Family Approach to Eating Disorders: Assessment and Treatment of Anorexia Nervosa and Bulimia. New York/Costa Mesa: PMA Publications.

2. Vanderlinden, J., Norré, J, & Vandereycken, W. (1989). De Behandeling van Boulimie. Een Gids voor de Therapeutische Praktijk. Deventer: Van Loghum Slaterus.
Dit boek is vertaald in (Translated in):
English: (1992). A Practical Guide to the Treatment of Bulimia
Nervosa. New York : Brunner/Mazel;
German: (1993). Die Behandlung der Bulimia Nervosa: Ein
Praktische Anleitung. Stuttgart : Schattauer Verlag.
Italian: (1995). La Bulimia Nervosa. Guida Pratica al
Trattamento. Roma; Casa Editrice Astrolabio -Ubaldini Editore.
Japanese: (1995). Stop Bulimia. Tokyo: Sheiwa Shoten Company.

3. Vandereycken, W., Castro, J., Vanderlinden, J. (1991). Anorexia & Bulimia. La Familia en su Genesis y Tratamiento. Barcelona : Martinez Roca.

4. Vanderlinden, J. (1993). Dissociative Experiences, Trauma and Hypnosis. Research Findings and Clinical Applications in Eating Disorders. Delft: Eburon.

5. Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1995). Hypnose bei der Behandlung von Anorexie und Bulimie (Hypnosis in the Treatment of Anorexia and Bulimia). Köln : Quintessenz Verlag.

6. Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1997). Trauma, Dissociation, and Impulse Dyscontrol in Eating Disorders. New York: Taylor & Francis / Brunner/Mazel.

Dit boek is vertaald (translated) in:
in Italian: (1998) Le origine traumatiche dei Disturbi Alimentari. Roma: Astrolabio Editore,
in Spanish: (1999) Trauma, Disociacion y Descontrol de los impulsos en los trastornos
alimentarios. Madrid: Ediciones Granica.
in French: (2000) Traumatismes et troubles du comportements alimentaires.
Guide Diagnostique et Thérapeutique. Brussel: Satas.

7. Vanderlinden, J. (2000). Anorexia Nervosa Overwinnen. Een gids voor patiënt, gezin
en therapeut. Tielt, Lannoo.
Dit boek is vertaald (translated) in :
het Italiaans : Vinçere L Anoressia Nervosa (Verona: Positive Press 2001).
het Frans: Vaincre L’anorexie mentale. (Louvain La Neuve: DeBoeck 2003, 2de druk
2006).

8. Vanderlinden, J., & Lange A. (Eds) (2000). Eetstoornissen. Houten: Bohn Stafleu
Van Loghum.

9. Vanderlinden, J. (2001). Boulimie en eetbuien overwinnen: een gids voor patiënt, gezin
en hulpverlener. Tielt: Lannoo.

10. Vanderlinden, J., Pieters, G., Probst, M., & Norré, J. (2004). Behandelprotocol bij Boulimia Nervosa. Therapeutenboek. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
Heruitgave 2007: Behandelprotocol Boulimia Nervosa. Amsterdam: uitgeverij BOOM.

11. Vanderlinden, J., Pieters, G., Probst, M., & Norré, J. (2004). Behandelprotocol bij Boulimia Nervosa. Werkboek patiënt. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
Heruitgave 2007: Behandelprotocol Boulimia Nervosa. Amsterdam: uitgeverij BOOM

12. Vanderlinden, J. (2005). Anorexia nervosa overwinnen in 13 stappen. Tielt: Lannoo.

13. Vanderlinden, J. (2008). Boulimie en eetbuien overwinnen in 10 stappen. Tielt: Lannoo.

14. Willemsen, R., & Vanderlinden, J. (2010). Alopecia Areata: Stress and hypnosis. Focus on psychological aspect and hypnotic approach. Berlin: Lambert Academic Publishing.

Publications

 1. ncbi request reprint Hypnotherapeutic management of alopecia areata
  Ria Willemsen
  Department of Dermatology, Academic Hospital, Free University VUB, Brussels
  J Am Acad Dermatol 55:233-7. 2006
 2. doi request reprint Alexithymia in patients with alopecia areata: educational background much more important than traumatic events
  R Willemsen
  Department of Dermatology, Universitair Ziekenhuis Brussel, Brussel, Belgium
  J Eur Acad Dermatol Venereol 23:1141-6. 2009
 3. ncbi request reprint Body experience assessment in non-clinical male and female subjects
  M Probst
  University Psychiatric Centre K U Leuven, campus Kortenberg, B 3070 Kortenberg, Belgium
  Eat Weight Disord 14:e16-21. 2009
 4. doi request reprint Alexithymia and dermatology: the state of the art
  Ria Willemsen
  Department of Dermatology, Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette, Belgium
  Int J Dermatol 47:903-10. 2008
 5. doi request reprint Hypnotic approaches for alopecia areata
  Ria Willemsen
  Department of Dermatology, Academic Hospital UZ Brussel, Brussels, Belgium
  Int J Clin Exp Hypn 56:318-33. 2008
 6. doi request reprint Evaluation of body experience questionnaires in eating disorders in female patients (AN/BN) and nonclinical participants
  Michel Probst
  University Psychiatric Center K U Leuven, campus Kortenberg, Kortenberg, Belgium
  Int J Eat Disord 41:657-65. 2008
 7. ncbi request reprint Drive for thinness, affect regulation and physical activity in eating disorders: a daily life study
  Kristof Vansteelandt
  Universitair Psychiatrisch Centrum Katholieke Universiteit Leuven, Leuvensesteenweg 517, Kortenberg, Belgium
  Behav Res Ther 45:1717-34. 2007
 8. doi request reprint A cognitive- behavioral therapeutic program for patients with obesity and binge eating disorder: short- and long- term follow-up data of a prospective study
  Johan Vanderlinden
  University Psychiatric Center KULeuven Campus Kortenberg, Belgium
  Behav Modif 36:670-86. 2012
 9. doi request reprint Many roads lead to Rome: Why does cognitive behavioural therapy remain unsuccessful for many eating disorder patients?
  Johan Vanderlinden
  University Psychiatric Center K U Leuven, campus Kortenberg, Kortenberg, Belgium
  Eur Eat Disord Rev 16:329-33. 2008
 10. doi request reprint Do different psychopathological pathways into eating disorder necessitate different therapeutic goals and/or approaches?
  Johan Vanderlinden
  University Psychiatric Center KuLeuven, campus Kortenberg, KULeuven, Belgium
  Eur Eat Disord Rev 18:161-4. 2010

Collaborators

Detail Information

Publications10

 1. ncbi request reprint Hypnotherapeutic management of alopecia areata
  Ria Willemsen
  Department of Dermatology, Academic Hospital, Free University VUB, Brussels
  J Am Acad Dermatol 55:233-7. 2006
  ..Only limited data exist on the role of psychotherapy in alopecia areata (AA)...
 2. doi request reprint Alexithymia in patients with alopecia areata: educational background much more important than traumatic events
  R Willemsen
  Department of Dermatology, Universitair Ziekenhuis Brussel, Brussel, Belgium
  J Eur Acad Dermatol Venereol 23:1141-6. 2009
  ..However, until today, no studies have been carried out on the association of alexithymia and early traumatic events in AA patients...
 3. ncbi request reprint Body experience assessment in non-clinical male and female subjects
  M Probst
  University Psychiatric Centre K U Leuven, campus Kortenberg, B 3070 Kortenberg, Belgium
  Eat Weight Disord 14:e16-21. 2009
  ..More and more attention is also given to the body image of males. This study addresses the body image of non-clinical males in comparison to females by using well-know questionnaires...
 4. doi request reprint Alexithymia and dermatology: the state of the art
  Ria Willemsen
  Department of Dermatology, Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette, Belgium
  Int J Dermatol 47:903-10. 2008
  ..The interest in alexithymia has increased considerably over the past decade. A state of the art review of recent research on alexithymia in medical and dermatological research is presented...
 5. doi request reprint Hypnotic approaches for alopecia areata
  Ria Willemsen
  Department of Dermatology, Academic Hospital UZ Brussel, Brussels, Belgium
  Int J Clin Exp Hypn 56:318-33. 2008
  ....
 6. doi request reprint Evaluation of body experience questionnaires in eating disorders in female patients (AN/BN) and nonclinical participants
  Michel Probst
  University Psychiatric Center K U Leuven, campus Kortenberg, Kortenberg, Belgium
  Int J Eat Disord 41:657-65. 2008
  ..Body image disturbance is an important factor in the development and the treatment of eating disorders. Therefore, evaluations of different instruments for measuring body image disturbances are necessary...
 7. ncbi request reprint Drive for thinness, affect regulation and physical activity in eating disorders: a daily life study
  Kristof Vansteelandt
  Universitair Psychiatrisch Centrum Katholieke Universiteit Leuven, Leuvensesteenweg 517, Kortenberg, Belgium
  Behav Res Ther 45:1717-34. 2007
  ..By using a daily process design, characteristics of physical activity were revealed that have not been identified with assessment methods that have a lower time resolution...
 8. doi request reprint A cognitive- behavioral therapeutic program for patients with obesity and binge eating disorder: short- and long- term follow-up data of a prospective study
  Johan Vanderlinden
  University Psychiatric Center KULeuven Campus Kortenberg, Belgium
  Behav Modif 36:670-86. 2012
  ..Results indicate that a CBT approach offered 1 day a week during an average 7 months produces benefits on eating behaviors, weight, and psychological parameters that are durable up to 3.5 years post treatment...
 9. doi request reprint Many roads lead to Rome: Why does cognitive behavioural therapy remain unsuccessful for many eating disorder patients?
  Johan Vanderlinden
  University Psychiatric Center K U Leuven, campus Kortenberg, Kortenberg, Belgium
  Eur Eat Disord Rev 16:329-33. 2008
  ..Six critical 'personal reflections' are formulated on why many patients remain totally resistant toward our therapeutic endeavours. My reflections suggest that probably many roads may lead to Rome...
 10. doi request reprint Do different psychopathological pathways into eating disorder necessitate different therapeutic goals and/or approaches?
  Johan Vanderlinden
  University Psychiatric Center KuLeuven, campus Kortenberg, KULeuven, Belgium
  Eur Eat Disord Rev 18:161-4. 2010
  ....