Ebola virus - Mayinga, Zaire, 1976

Summary

Alias: Ebola virus strain Zaire Mayinga, Ebola virus (strain Zaire Mayinga), Zaire ebolavirus - Mayinga (Zaire, 1976), Zaire ebolavirus Mayinga strain