Hiroyuki Kobayashi

Summary

Affiliation: Kyorin University
Country: Japan

Publications

 1. ncbi request reprint Airway biofilm disease
  H Kobayashi
  First Department of Internal Medicine, Kyorin University School of Medicine, 6 20 2 Sinkawa, Mitaka, 181 0004, Tokyo, Japan
  Int J Antimicrob Agents 17:351-6. 2001
 2. ncbi request reprint Airway biofilms: implications for pathogenesis and therapy of respiratory tract infections
  Hiroyuki Kobayashi
  First Department of Internal Medicine, Kyorin University School of Medicine, Shinkawa, Mitaka, Tokyo, Japan
  Treat Respir Med 4:241-53. 2005
 3. ncbi request reprint [Susceptibilities of bacteria isolated from patients with lower respiratory infectious diseases to antibiotics (2000)]
  Kaoru Shimada
  Tokyo Senbai Hospital
  Jpn J Antibiot 55:537-67. 2002
 4. ncbi request reprint Antimicrobials as potential adjunctive agents in the treatment of biofilm infection with Staphylococcus epidermidis
  Kyong Ran Peck
  Division of Infectious Diseases, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine, Seoul, Korea
  Chemotherapy 49:189-93. 2003
 5. ncbi request reprint [Susceptibilities of bacteria isolated from patients with lower respiratory infectious diseases to antibiotics (2001)]
  Kaoru Shimada
  Tokyo Senbai Hospital
  Jpn J Antibiot 56:365-95. 2003
 6. ncbi request reprint [Susceptibilities of bacteria isolated from patients with lower respiratory infectious diseases to antibiotics (2002)]
  Kaoru Shimada
  Tokyo Senbai Hospital
  Jpn J Antibiot 57:213-45. 2004
 7. ncbi request reprint Prospective study of antibiotic protocols for managing surgical site infections in children
  Satoko Ichikawa
  Department of Pediatric General and Urogenital Surgery, Juntendo University School of Medicine, Tokyo 113 8421, Japan
  J Pediatr Surg 42:1002-7; discussion 1007. 2007

Collaborators

 • Y Hirakata
 • Toyoko Oguri
 • Shin Kawai
 • S Kohno
 • K Yanagihara
 • Jae Hoon Song
 • Sook In Jung
 • K Hiramatsu
 • Kaoru Shimada
 • Fumitake Gejyo
 • Nobuki Aoki
 • Masahiko Okada
 • Hiroshi Yokouchi
 • Tatsuo Nakatani
 • Akira Suwabe
 • Junichi Matsuda
 • Midori Sumitomo
 • Yasuo Karasawa
 • Yasutoshi Suzuki
 • Takeshi Mori
 • Moritaka Suga
 • Nobuyuki Kobayashi
 • Hiroshi Inoue
 • Toshiharu Matsushima
 • Jun Igari
 • Masaru Nasu
 • Hideo Ikemoto
 • Kouichiro Kudo
 • Kouichiro Nakata
 • Masakazu Tosaka
 • Toshihide Nakadate
 • Shinji Okada
 • Yoshihito Niki
 • Kunio Nakano
 • Hiroko Inagawa
 • Nobuko Kitamura
 • Satoko Ichikawa
 • Makoto Yamamoto
 • Hajime Goto
 • Kyong Ran Peck
 • Akira Ito
 • Yoshitsugu Miyazaki
 • Tsugio Terai
 • Kenichi Igarashi
 • Masaaki Arakawa
 • Hiroyuki Nagai
 • Hisami Konosaki
 • Tadao Nakano
 • Shiho Aoki
 • Ritsuko Obata
 • Isao Ohno
 • Katsutoshi Hayashi
 • Tadao Kinoshita
 • Kazunori Tomono
 • Kengo Warabi
 • Mihoko Ishihara
 • Geoffrey J Lane
 • Eiichi Inada
 • Yoshifumi Kato
 • Satoshi Hori
 • Tadaharu Okazaki
 • Atsuyuki Yamataka
 • Hidenori Takeda
 • Tsukasa Tanaka
 • Yugo Ashino
 • Yoshitugu Miyazaki
 • Ji Young Lee
 • Shin Woo Kim
 • Joung Hwa Jin
 • Won Sup Oh
 • Yeon Sook Kim
 • Sungmin Kim
 • Satoshi Takayasu

Detail Information

Publications7

 1. ncbi request reprint Airway biofilm disease
  H Kobayashi
  First Department of Internal Medicine, Kyorin University School of Medicine, 6 20 2 Sinkawa, Mitaka, 181 0004, Tokyo, Japan
  Int J Antimicrob Agents 17:351-6. 2001
  ....
 2. ncbi request reprint Airway biofilms: implications for pathogenesis and therapy of respiratory tract infections
  Hiroyuki Kobayashi
  First Department of Internal Medicine, Kyorin University School of Medicine, Shinkawa, Mitaka, Tokyo, Japan
  Treat Respir Med 4:241-53. 2005
  ..aeruginosa. These anti-biofilm actions of macrolides may represent their basic mechanisms of action on airway biofilm disease...
 3. ncbi request reprint [Susceptibilities of bacteria isolated from patients with lower respiratory infectious diseases to antibiotics (2000)]
  Kaoru Shimada
  Tokyo Senbai Hospital
  Jpn J Antibiot 55:537-67. 2002
  ..In the patients treated with aminoglycosides, macrolides, and quinolones, P. aeruginosa was most frequently isolated (33.3 to 40.0%)...
 4. ncbi request reprint Antimicrobials as potential adjunctive agents in the treatment of biofilm infection with Staphylococcus epidermidis
  Kyong Ran Peck
  Division of Infectious Diseases, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine, Seoul, Korea
  Chemotherapy 49:189-93. 2003
  ..This study was performed to evaluate the interaction of erythromycin or rifampin with vancomycin against Staphylococcus epidermidis biofilms...
 5. ncbi request reprint [Susceptibilities of bacteria isolated from patients with lower respiratory infectious diseases to antibiotics (2001)]
  Kaoru Shimada
  Tokyo Senbai Hospital
  Jpn J Antibiot 56:365-95. 2003
  ..aureus and P. aeruginosa. From the patients who had already treated with macrolides, S. pneumoniae was the most frequently isolated while S. aureus was the most frequently isolated from the patients pre-treated with quinolones...
 6. ncbi request reprint [Susceptibilities of bacteria isolated from patients with lower respiratory infectious diseases to antibiotics (2002)]
  Kaoru Shimada
  Tokyo Senbai Hospital
  Jpn J Antibiot 57:213-45. 2004
  ..aeruginosa was relatively frequently isolated from the patients pretreated with cephems or macrolides and H. influenzae was relatively frequently isolated from the patients pretreated with penicillins...
 7. ncbi request reprint Prospective study of antibiotic protocols for managing surgical site infections in children
  Satoko Ichikawa
  Department of Pediatric General and Urogenital Surgery, Juntendo University School of Medicine, Tokyo 113 8421, Japan
  J Pediatr Surg 42:1002-7; discussion 1007. 2007
  ..We adopted antibiotic (Ab) protocols for managing surgical site infections in children and assessed their effectiveness...