Chuanxi Fu

Summary

Publications

 1. pmc Rotavirus vaccination coverage among children aged 2-59 months: a report from Guangzhou, China
  Qing He
  Guangzhou Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou, Guangdong, China
  PLoS ONE 8:e68169. 2013
 2. doi request reprint Effectiveness of the Lanzhou lamb rotavirus vaccine against gastroenteritis among children
  Chuanxi Fu
  Guangzhou Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou, China
  Vaccine 31:154-8. 2012
 3. pmc Emergence of dengue virus 4 genotype II in Guangzhou, China, 2010: survey and molecular epidemiology of one community outbreak
  Qin Long Jing
  Guangzhou Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou, People s Republic of China
  BMC Infect Dis 12:87. 2012
 4. pmc Matched case-control study of effectiveness of live, attenuated S79 mumps virus vaccine against clinical mumps
  Chuanxi Fu
  Department of Expanded Programmed Immunization, Guangzhou Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou, China
  Clin Vaccine Immunol 15:1425-8. 2008
 5. doi request reprint The effectiveness of varicella vaccine in China
  Chuanxi Fu
  Guangzhou Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou, People s Republic of China
  Pediatr Infect Dis J 29:690-3. 2010
 6. doi request reprint Seasonal influenza vaccine effectiveness among children, 2010-2012
  Chuanxi Fu
  Guangzhou Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou, China
  Influenza Other Respir Viruses 7:1168-74. 2013
 7. pmc Safety of post-exposure rabies prophylaxis during pregnancy: a follow-up study from Guangzhou, China
  Guihua Huang
  Guangzhou Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou, China
  Hum Vaccin Immunother 9:177-83. 2013
 8. ncbi request reprint Effectiveness of Lanzhou lamb rotavirus vaccine against rotavirus gastroenteritis requiring hospitalization: a matched case-control study
  Chuanxi Fu
  Guangzhou Centre for Disease Control and Prevention, Guangzhou, China
  Vaccine 25:8756-61. 2007
 9. doi request reprint Influenza associated mortality in Southern China, 2010-2012
  Hui Wang
  Guangzhou Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou, China
  Vaccine 32:973-8. 2014
 10. doi request reprint Effectiveness of seasonal influenza vaccine against clinically diagnosed influenza over 2 consecutive seasons in children in Guangzhou, China: a matched case-control study
  Qing He
  Guangzhou Center for Disease Control and Prevention Guangzhou, Guangdong, P R China School of Public Health and Tropical Medicine Southern Medical University Guangzhou, Guangdong, P R China
  Hum Vaccin Immunother 9:1720-4. 2013

Collaborators

 • Ming Wang
 • Wei Zhu
 • Hui Wang
 • Guihua Huang
 • Xi Chen
 • Qing Tang
 • Zhicong Yang
 • Qing He
 • Jianxiong Xu
 • Qin Long Jing
 • Huazhang Liu
 • Zhiqiang Dong
 • Xiangyi Liu
 • Jiayun Lv
 • Jun Nie
 • Xuehong Wu
 • Chunhuan Zhang
 • Qiongying Yang
 • Zhaotian Li
 • Danfeng Zhang
 • Kuibiao Li
 • Wensui Hu
 • Jianyun Lu
 • Peng He
 • Biao Di
 • Xin cai Xiao
 • Jia hai Lu
 • Lei Luo
 • Jia Li
 • Huai Pan
 • Qing Cao
 • Shouchun Cao
 • Beiyan Liu

Detail Information

Publications12

 1. pmc Rotavirus vaccination coverage among children aged 2-59 months: a report from Guangzhou, China
  Qing He
  Guangzhou Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou, Guangdong, China
  PLoS ONE 8:e68169. 2013
  ..We aimed to estimate the Lanzhou lamb rotavirus (LLR) vaccination coverage (VC) and timeliness among children aged 2 to 59 months in Guangzhou, China...
 2. doi request reprint Effectiveness of the Lanzhou lamb rotavirus vaccine against gastroenteritis among children
  Chuanxi Fu
  Guangzhou Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou, China
  Vaccine 31:154-8. 2012
  ..Therefore, earlier immunization and the administration of the full immunization regimen should be encouraged...
 3. pmc Emergence of dengue virus 4 genotype II in Guangzhou, China, 2010: survey and molecular epidemiology of one community outbreak
  Qin Long Jing
  Guangzhou Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou, People s Republic of China
  BMC Infect Dis 12:87. 2012
  ..The purpose of this study was to elucidate the epidemiology of one local community outbreak caused by DENV-4 in Guangzhou city, China, in 2010; and to determine the molecular characteristics of the genotype II virus involved...
 4. pmc Matched case-control study of effectiveness of live, attenuated S79 mumps virus vaccine against clinical mumps
  Chuanxi Fu
  Department of Expanded Programmed Immunization, Guangzhou Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou, China
  Clin Vaccine Immunol 15:1425-8. 2008
  ..The S(79) vaccine can effectively prevent clinical mumps, and a second dose of mumps virus vaccine is necessary for the protection of children in China...
 5. doi request reprint The effectiveness of varicella vaccine in China
  Chuanxi Fu
  Guangzhou Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou, People s Republic of China
  Pediatr Infect Dis J 29:690-3. 2010
  ..We conducted a matched case-control study to assess the effectiveness of the 3 varicella vaccines in use in China...
 6. doi request reprint Seasonal influenza vaccine effectiveness among children, 2010-2012
  Chuanxi Fu
  Guangzhou Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou, China
  Influenza Other Respir Viruses 7:1168-74. 2013
  ..We assessed the effectiveness of the trivalent inactivated influenza vaccine for the 2010-2011 and 2011-2012 influenza seasons among children in Guangzhou, China...
 7. pmc Safety of post-exposure rabies prophylaxis during pregnancy: a follow-up study from Guangzhou, China
  Guihua Huang
  Guangzhou Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou, China
  Hum Vaccin Immunother 9:177-83. 2013
  ..Education is needed in China to stop pregnancy terminations due to concerns about rabies vaccination risk. :..
 8. ncbi request reprint Effectiveness of Lanzhou lamb rotavirus vaccine against rotavirus gastroenteritis requiring hospitalization: a matched case-control study
  Chuanxi Fu
  Guangzhou Centre for Disease Control and Prevention, Guangzhou, China
  Vaccine 25:8756-61. 2007
  ..2-81.6%). VE of one dose versus zero doses was higher in children 12-23 months than in children 2-11 months (80.9% versus 60.0%). We found one dose moderately effective in preventing rotavirus gastroenteritis requiring hospitalization...
 9. doi request reprint Influenza associated mortality in Southern China, 2010-2012
  Hui Wang
  Guangzhou Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou, China
  Vaccine 32:973-8. 2014
  ..We estimated influenza-associated mortality in Guangzhou, China and assessed the excess mortality due to different influenza virus subtypes...
 10. doi request reprint Effectiveness of seasonal influenza vaccine against clinically diagnosed influenza over 2 consecutive seasons in children in Guangzhou, China: a matched case-control study
  Qing He
  Guangzhou Center for Disease Control and Prevention Guangzhou, Guangdong, P R China School of Public Health and Tropical Medicine Southern Medical University Guangzhou, Guangdong, P R China
  Hum Vaccin Immunother 9:1720-4. 2013
  ..VE by time since vaccination for any vaccination was 34.6% (95% CI, 4.7-55.2%) in 0-5 mo, and no protection was observed in 6-11 mo. Annual, full and timely vaccination should be encouraged for children. ..
 11. ncbi request reprint The immunogenicity and safety of vaccination with purified Vero cell rabies vaccine (PVRV) in China under a 2-1-1 regimen
  Huazhang Liu
  Guangzhou Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou, Guangdong Province, China
  Hum Vaccin 7:220-4. 2011
  ..Our objective is to confirm the immunogenicity and safety of PVRV manufactured in China (SPEEDA) under 2-1-1 program, compared with Rabipur and with the Essen 5-dose regimen...
 12. pmc Seasonal influenza vaccine effectiveness among children aged 6 to 59 months in southern China
  Zhicong Yang
  Guangzhou Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou, China
  PLoS ONE 7:e30424. 2012
  ..Influenza vaccination in general should be encouraged, and full vaccination should be particularly encouraged because its protective effect is much stronger than that of partial vaccination...