Neng Wei Zhang

Summary

Country: China

Publications

 1. ncbi request reprint [Efficacy evaluation of laparoscopic gastric bypass for the treatment of obese type 2 diabetes mellitus]
  Dong Bo Lian
  Surgery Centre of Diabetes Mellitus, Beijing Shijitan Hospital, Capital Medical University, Beijing 100038, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 15:1132-5. 2012
 2. ncbi request reprint [Transanal specimen extraction in laparoscopic colorectal resection]
  Wei Yan
  Department of General Surgery, Capital Medical University, Beijing, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 15:505-7. 2012

Collaborators

 • Dong Bo Lian
 • Bin Zhu
 • Wei Yan
 • Bu He Amin
 • Dong Dong Zhang
 • Tong Sheng Wang
 • Ke Gong
 • Kai Li
 • Qing Fan

Detail Information

Publications2

 1. ncbi request reprint [Efficacy evaluation of laparoscopic gastric bypass for the treatment of obese type 2 diabetes mellitus]
  Dong Bo Lian
  Surgery Centre of Diabetes Mellitus, Beijing Shijitan Hospital, Capital Medical University, Beijing 100038, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 15:1132-5. 2012
  ..To explore the treatment outcomes of obese type 2 diabetes mellitus (T2DM) after laparoscopic gastric bypass...
 2. ncbi request reprint [Transanal specimen extraction in laparoscopic colorectal resection]
  Wei Yan
  Department of General Surgery, Capital Medical University, Beijing, China
  Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 15:505-7. 2012
  ..To investigate the feasibility and efficacy of transanal specimen extraction in laparoscopic colorectal resection...