Yu Ming Kang

Summary

Affiliation: Xi'an Jiaotong University
Country: China

Publications

 1. doi request reprint Chronic infusion of enalaprilat into hypothalamic paraventricular nucleus attenuates angiotensin II-induced hypertension and cardiac hypertrophy by restoring neurotransmitters and cytokines
  Yu Ming Kang
  Department of Physiology and Pathophysiology, Xi an Jiaotong University Cardiovascular Research Center, Xi an Jiaotong University School of Medicine, Xi an 710061, China Electronic address
  Toxicol Appl Pharmacol 274:436-44. 2014
 2. ncbi request reprint TNF-α in hypothalamic paraventricular nucleus contributes to sympathoexcitation in heart failure by modulating AT1 receptor and neurotransmitters
  Yu Ming Kang
  Department of Physiology and Pathophysiology, Xi an Jiaotong University School of Medicine, Xi an, PR China
  Tohoku J Exp Med 222:251-63. 2010
 3. pmc Paraventricular nucleus corticotrophin releasing hormone contributes to sympathoexcitation via interaction with neurotransmitters in heart failure
  Yu Ming Kang
  Department of Physiology and Pathophysiology, Xi an Jiaotong University School of Medicine, China
  Basic Res Cardiol 106:473-83. 2011
 4. pmc NF-κB in the paraventricular nucleus modulates neurotransmitters and contributes to sympathoexcitation in heart failure
  Yu Ming Kang
  Department of Physiology and Pathophysiology, Xi an Jiaotong University Cardiovascular Research Center, Xi an Jiaotong University School of Medicine, Xi an 710061, China
  Basic Res Cardiol 106:1087-97. 2011
 5. doi request reprint Renin-angiotensin system modulates neurotransmitters in the paraventricular nucleus and contributes to angiotensin II-induced hypertensive response
  Jie Qi
  Department of Physiology and Pathophysiology, Xi an Jiaotong University Cardiovascular Research Center, Xi an Jiaotong University School of Medicine, Xi an 710061, China
  Cardiovasc Toxicol 13:48-54. 2013
 6. doi request reprint Interaction between AT1 receptor and NF-κB in hypothalamic paraventricular nucleus contributes to oxidative stress and sympathoexcitation by modulating neurotransmitters in heart failure
  Xiao Jing Yu
  Department of Physiology and Pathophysiology, Xi an Jiaotong University Cardiovascular Research Center, Xi an Jiaotong University School of Medicine, Xi an, 710061, China
  Cardiovasc Toxicol 13:381-90. 2013
 7. doi request reprint Exercise training attenuates hypertension and cardiac hypertrophy by modulating neurotransmitters and cytokines in hypothalamic paraventricular nucleus
  Lin lin Jia
  Department of Physiology and Pathophysiology, Xi an Jiaotong University Cardiovascular Research Center, Xi an Jiaotong University School of Medicine, Xi an, China
  PLoS ONE 9:e85481. 2014

Collaborators

 • Guo Qing Zhu
 • Zhiming Zhu
 • Hui Hua Li
 • Yan Zhang
 • Jie Qi
 • Xiao Jing Yu
 • Yu Ping Suo
 • Lin lin Jia
 • Dong Mei Zhang
 • Zhen jun Tian
 • Da Nian Qin
 • Fu Xin Wang
 • Carrie Elks
 • Jian Zhang
 • Qing Yang
 • Wei Jin Zang
 • Yan Yan Xu
 • Yuan Xi Lin
 • Qiu Yue Yi
 • Xin Ai Song

Detail Information

Publications7

 1. doi request reprint Chronic infusion of enalaprilat into hypothalamic paraventricular nucleus attenuates angiotensin II-induced hypertension and cardiac hypertrophy by restoring neurotransmitters and cytokines
  Yu Ming Kang
  Department of Physiology and Pathophysiology, Xi an Jiaotong University Cardiovascular Research Center, Xi an Jiaotong University School of Medicine, Xi an 710061, China Electronic address
  Toxicol Appl Pharmacol 274:436-44. 2014
  ....
 2. ncbi request reprint TNF-α in hypothalamic paraventricular nucleus contributes to sympathoexcitation in heart failure by modulating AT1 receptor and neurotransmitters
  Yu Ming Kang
  Department of Physiology and Pathophysiology, Xi an Jiaotong University School of Medicine, Xi an, PR China
  Tohoku J Exp Med 222:251-63. 2010
  ....
 3. pmc Paraventricular nucleus corticotrophin releasing hormone contributes to sympathoexcitation via interaction with neurotransmitters in heart failure
  Yu Ming Kang
  Department of Physiology and Pathophysiology, Xi an Jiaotong University School of Medicine, China
  Basic Res Cardiol 106:473-83. 2011
  ..These findings suggest that CRH in the PVN modulates neurotransmitters and contributes to sympathoexcitation in rats with ischemia-induced HF...
 4. pmc NF-κB in the paraventricular nucleus modulates neurotransmitters and contributes to sympathoexcitation in heart failure
  Yu Ming Kang
  Department of Physiology and Pathophysiology, Xi an Jiaotong University Cardiovascular Research Center, Xi an Jiaotong University School of Medicine, Xi an 710061, China
  Basic Res Cardiol 106:1087-97. 2011
  ..These findings suggest that NF-κB activation in the PVN modulates neurotransmitters and contributes to sympathoexcitation in rats with ischemia-induced heart failure...
 5. doi request reprint Renin-angiotensin system modulates neurotransmitters in the paraventricular nucleus and contributes to angiotensin II-induced hypertensive response
  Jie Qi
  Department of Physiology and Pathophysiology, Xi an Jiaotong University Cardiovascular Research Center, Xi an Jiaotong University School of Medicine, Xi an 710061, China
  Cardiovasc Toxicol 13:48-54. 2013
  ..In conclusion, these findings suggest that the RAS activation in the PVN contributes to the ANG II-induced hypertensive response via interaction with PIC and neurotransmitters (glutamate, NE and GABA) in the PVN...
 6. doi request reprint Interaction between AT1 receptor and NF-κB in hypothalamic paraventricular nucleus contributes to oxidative stress and sympathoexcitation by modulating neurotransmitters in heart failure
  Xiao Jing Yu
  Department of Physiology and Pathophysiology, Xi an Jiaotong University Cardiovascular Research Center, Xi an Jiaotong University School of Medicine, Xi an, 710061, China
  Cardiovasc Toxicol 13:381-90. 2013
  ..These findings suggest that interaction between AT1 receptor and NF-κB in the PVN contributes to oxidative stress and sympathoexcitation by modulating neurotransmitters in heart failure. ..
 7. doi request reprint Exercise training attenuates hypertension and cardiac hypertrophy by modulating neurotransmitters and cytokines in hypothalamic paraventricular nucleus
  Lin lin Jia
  Department of Physiology and Pathophysiology, Xi an Jiaotong University Cardiovascular Research Center, Xi an Jiaotong University School of Medicine, Xi an, China
  PLoS ONE 9:e85481. 2014
  ..In addition, we also investigated the involvement of nuclear factor-κB (NF-κB) p65 and NAD(P)H oxidase in exercise-induced effects...