Kang Sun

Summary

Country: China

Publications

 1. doi request reprint Anterior cruciate ligament reconstruction with BPTB autograft, irradiated versus non-irradiated allograft: a prospective randomized clinical study
  Kang Sun
  Department of Orthopaedics, the Affiliated Hospital of Medical College, Qingdao University, Qingdao, Shandong, China
  Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 17:464-74. 2009
 2. doi request reprint A prospective randomized comparison of irradiated and non-irradiated hamstring tendon allograft for ACL reconstruction
  Kang Sun
  Department of Joint Surgery, the Affiliated Hospital of Medical College, Qingdao University, No 16 Jiangsu Road, 266003, Qingdao, Shandong, China
  Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 20:187-94. 2012
 3. ncbi request reprint [A study of three different procedures for avulsion fracture of tibial intercondylar eminence]
  Kang Sun
  Department of Orthopedics, Affiliated Hospital of Qingdao University Medical College, Qingdao 266003, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 46:270-3. 2008
 4. pmc ACL reconstruction with BPTB autograft and irradiated fresh frozen allograft
  Kang Sun
  Department of Orthopaedics, Affiliated Hospital of Medical College, Qingdao University, Qingdao 266003, China
  J Zhejiang Univ Sci B 10:306-16. 2009
 5. doi request reprint Anterior cruciate ligament reconstruction with bone-patellar tendon-bone autograft versus allograft
  Kang Sun
  Department of Orthopaedics, Healthy Physical Examination Center, the Affiliated Hospital of Medical College, Qingdao University, Qingdao, Shandong, China
  Arthroscopy 25:750-9. 2009
 6. doi request reprint Arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction with at least 2.5 years' follow-up comparing hamstring tendon autograft and irradiated allograft
  Kang Sun
  Department of Orthopaedics, The Affiliated Hospital of Qingdao University Medical College, Qingdao, China
  Arthroscopy 27:1195-202. 2011
 7. ncbi request reprint [A prospective study on anterior cruciate ligament reconstruction with patellar tendon autograft versus gamma irradiated allograft]
  Shaoqi Tian
  Department of Joint Surgery, the Affiliated Hospital of Medical College, Qingdao University, Qingdao Shandong, 266003, P R China
  Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 24:282-6. 2010
 8. doi request reprint Arthroscopic reconstruction of the anterior cruciate ligament with hamstring tendon autograft and fresh-frozen allograft: a prospective, randomized controlled study
  Kang Sun
  Department of Orthopaedics, Affiliated Hospital of Qingdao University Medical College, Qingdao, Shandong, China
  Am J Sports Med 39:1430-8. 2011
 9. doi request reprint Effects of gamma irradiation and repetitive freeze-thaw cycles on the biomechanical properties of human flexor digitorum superficialis tendons
  Dejie Ren
  Department of Orthopaedics, the Affiliated Hospital of Medical College, Qingdao University, Qingdao 266003, China
  J Biomech 45:252-6. 2012
 10. doi request reprint Tendon healing in vivo and in vitro: neutralizing antibody to TGF-β improves range of motion after flexor tendon repair
  Changsuo Xia
  Department of Orthopedics, the Affiliated Hospital of Medical College, Qingdao University, Qingdao, China
  Orthopedics 33:809. 2010

Collaborators

 • Yan Wang
 • Li Wang
 • Ai Min Wang
 • Hongcan Shi
 • Shaoqi Tian
 • Changsuo Xia
 • Jihua Zhang
 • Xuanying Yang
 • Hongjie Huang
 • Cailong Zhang
 • Guangxiang Hong
 • Wei Wei
 • Xu Yang
 • Dejie Ren
 • Xuetao Feng
 • Chang suo Xia
 • Ruixiang Yang
 • Song Bing He
 • Teng bo Yu
 • Chao Liu
 • Yujie Liu
 • Zhaoning Xu
 • Yang Zhang
 • Zhen Tian
 • Baiqiang Hu
 • Yujie Deng
 • Wenhao Wang
 • Jiangtao Lu
 • Shihai Liu
 • Ming Zhou
 • Xiaoguang Zhang
 • De Chun Li
 • Xuan Ying Yang
 • Wang Yingzhen
 • Lina Ji
 • Yan Yun Zhang
 • Xiuying Wang
 • Tengbo Yu
 • De wei Kou
 • Peng Zhao
 • Yong shuai Cheng
 • Yingqiu Han
 • Yuhua Chen
 • Bo Hua Chen

Detail Information

Publications21

 1. doi request reprint Anterior cruciate ligament reconstruction with BPTB autograft, irradiated versus non-irradiated allograft: a prospective randomized clinical study
  Kang Sun
  Department of Orthopaedics, the Affiliated Hospital of Medical College, Qingdao University, Qingdao, Shandong, China
  Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 17:464-74. 2009
  ..Further research into alternatives to gamma irradiation is needed...
 2. doi request reprint A prospective randomized comparison of irradiated and non-irradiated hamstring tendon allograft for ACL reconstruction
  Kang Sun
  Department of Joint Surgery, the Affiliated Hospital of Medical College, Qingdao University, No 16 Jiangsu Road, 266003, Qingdao, Shandong, China
  Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 20:187-94. 2012
  ..To analyze the outcome of arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction with irradiated versus non-irradiated hamstring tendon allograft...
 3. ncbi request reprint [A study of three different procedures for avulsion fracture of tibial intercondylar eminence]
  Kang Sun
  Department of Orthopedics, Affiliated Hospital of Qingdao University Medical College, Qingdao 266003, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 46:270-3. 2008
  ..To observe the clinical outcomes and differences among three surgical procedures for avulsion fracture of tibial intercondylar eminence...
 4. pmc ACL reconstruction with BPTB autograft and irradiated fresh frozen allograft
  Kang Sun
  Department of Orthopaedics, Affiliated Hospital of Medical College, Qingdao University, Qingdao 266003, China
  J Zhejiang Univ Sci B 10:306-16. 2009
  ..To analyze the clinical outcomes of arthroscopic anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction with irradiated bone-patellar tendon-bone (BPTB) allograft compared with non-irradiated allograft and autograft...
 5. doi request reprint Anterior cruciate ligament reconstruction with bone-patellar tendon-bone autograft versus allograft
  Kang Sun
  Department of Orthopaedics, Healthy Physical Examination Center, the Affiliated Hospital of Medical College, Qingdao University, Qingdao, Shandong, China
  Arthroscopy 25:750-9. 2009
  ..The purpose of this study was to analyze the clinical outcome of arthroscopic anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction with bone-patellar tendon-bone autograft versus allograft...
 6. doi request reprint Arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction with at least 2.5 years' follow-up comparing hamstring tendon autograft and irradiated allograft
  Kang Sun
  Department of Orthopaedics, The Affiliated Hospital of Qingdao University Medical College, Qingdao, China
  Arthroscopy 27:1195-202. 2011
  ..To compare the clinical outcomes of arthroscopic anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction with hamstring tendon autograft versus irradiated allograft...
 7. ncbi request reprint [A prospective study on anterior cruciate ligament reconstruction with patellar tendon autograft versus gamma irradiated allograft]
  Shaoqi Tian
  Department of Joint Surgery, the Affiliated Hospital of Medical College, Qingdao University, Qingdao Shandong, 266003, P R China
  Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 24:282-6. 2010
  ..To analyze the stability and clinical outcomes of arthroscopic anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction with gamma irradiated patellar tendon allograft compared with autograft...
 8. doi request reprint Arthroscopic reconstruction of the anterior cruciate ligament with hamstring tendon autograft and fresh-frozen allograft: a prospective, randomized controlled study
  Kang Sun
  Department of Orthopaedics, Affiliated Hospital of Qingdao University Medical College, Qingdao, Shandong, China
  Am J Sports Med 39:1430-8. 2011
  ....
 9. doi request reprint Effects of gamma irradiation and repetitive freeze-thaw cycles on the biomechanical properties of human flexor digitorum superficialis tendons
  Dejie Ren
  Department of Orthopaedics, the Affiliated Hospital of Medical College, Qingdao University, Qingdao 266003, China
  J Biomech 45:252-6. 2012
  ..It is recommended that gamma irradiation (25 kGy) and repetitive freeze-thaw cycles (4 cycles) should not be adopted in the processing of the allograft tendons...
 10. doi request reprint Tendon healing in vivo and in vitro: neutralizing antibody to TGF-β improves range of motion after flexor tendon repair
  Changsuo Xia
  Department of Orthopedics, the Affiliated Hospital of Medical College, Qingdao University, Qingdao, China
  Orthopedics 33:809. 2010
  ..Intraoperative application of TGF-β1 neutralizing antibody significantly improved the ROM of the operatively treated digits. The effect on breaking strength of the tendon repair was inconclusive...
 11. ncbi request reprint [A prospective study of the anterior cruciate ligament reconstruction: allograft versus autograft]
  Kang Sun
  Department of Orthopaedics, Yantai Yuhuangding Hospital, Yantai 264000, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 42:989-92. 2004
  ..To compare the clinical outcomes and differences of arthroscopic anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction by using allografts and autografts...
 12. ncbi request reprint [Effect of platelet lysate on chondrogenic differentiation of human umbilical cord derived mesenchymal stem cells in vitro]
  Xuetao Feng
  Department of Orthopaedics, Affiliated Hospital of Medical College, Qingdao University, Qingdao Shandong 266000, PR China
  Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 25:1250-5. 2011
  ..To study the effect of platelet lysate (PL) on chondrogenic differentiation of human umbilical cord derived mesenchymal stem cells (hUCMSCs) in vitro...
 13. doi request reprint Fractionation of 50kGy electron beam irradiation: effects on biomechanics of human flexor digitorum superficialis tendons treated with ascorbate
  Wei Wei
  Department of Orthopedics, the Affiliated Hospital of Medical College, Qingdao University, Qingdao 266003, China
  J Biomech 46:658-61. 2013
  ..It is recommended that fractionated 50kGy electron beam irradiation and free radical scavenger ascorbate should be applied in the sterilization of allografts tendons...
 14. doi request reprint Inhibition of TGF-β-induced collagen production in rabbit flexor tendon with mannose-6-phosphate in vitro
  Chang suo Xia
  Department of Orthopedics, the Affiliated Hospital of Medical College, Qingdao University, Qingdao, China xcs009 163 com
  Orthopedics 33:727. 2010
  ..The findings presented here encourage further experiments that use the agents to modulate TGF-β levels and reduce adhesion formation after flexor tendon repair...
 15. ncbi request reprint [Effects of mannose-6-phosphate on transforming growth factor beta and transforming growth factor beta receptor expression of flexor tendon cells]
  Ruixiang Yang
  Department of Orthopaedics, the Affiliated Hospital of Medical College, Qingdao University, Qingdao Shandong, 266003, PR China
  Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 24:64-8. 2010
  ....
 16. doi request reprint Effects of repetitive multiple freeze-thaw cycles on the biomechanical properties of human flexor digitorum superficialis and flexor pollicis longus tendons
  Hongjie Huang
  Department of Joint Surgery, The Affiliated Hospital of Qingdao University Medical College, No 16 Jiangsu Road, Shandong, Qingdao, PR China
  Clin Biomech (Bristol, Avon) 26:419-23. 2011
  ..This work was to explore the biomechanics effects of repetitive freezing-thawing on human tendons...
 17. ncbi request reprint [Effects of TGF-beta1 neutralizing antibody on collagen production and adhesion formation of flexor tendon]
  Changsuo Xia
  Department of Orthopaedics, the Affiliated Hospital of Medical College, Qingdao University, Qingdao Shandong, 266003, PR China
  Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 23:698-703. 2009
  ..To investigate the preventive effect of TGF-beta1 neutralizing antibody on collagen production and adhesion formation of flexor tendon...
 18. ncbi request reprint [GM-CSF gene-modified dendritic cell vaccine enhances antitumor immunity in vitro]
  Song Bing He
  Department of General Surgery, The First Affiliated Hospital of Soochow University, Suzhou 215006, China
  Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 32:410-4. 2010
  ..To investigate if granulocyte-macrophage colony stimulating factor (GM-CSF) gene-modified dendritic cells (DC) enhance antitumor immunity in vitro...
 19. ncbi request reprint [Experimental study in vitro on toxicology and cytocompatibility of collagen/hydroxylapatite (CHA) composite material as part of tracheal prosthesis]
  Hongcan Shi
  Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Changzheng Hospital, Second Military Medical University, Shanghai 200003
  Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi 20:608-11. 2003
  ..The cytotoxicity score of the composite material was grade 0. The hemolysis rate was 1.85%. In conclusion, collagen/hydroxyapatite (CHA) composite material might have good cytocompatibility and be safe for clinical use...
 20. ncbi request reprint [Effects of platelet-rich plasma on BMSCs differentiation into SC in vitro]
  Changsuo Xia
  Department of Orthopaedics, Affiliated Hospital of Medical College, Qingdao University, Qingdao Shandong 266003, PR China
  Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 23:997-1001. 2009
  ..To explore effect of platelet-rich plasma (PRP) on rabbit BMSCs differentiation into SC in vitro and to detect secretory function of the differentiated cells...
 21. ncbi request reprint Immune therapy with cultured microglia grafting into the injured spinal cord promoting the recovery of rat's hind limb motor function
  Teng bo Yu
  Department of Joint Surgery, Affiliated Hospital, Medical College, Qingdao University, Qingdao 266003, China
  Chin J Traumatol 12:291-5. 2009
  ..To study the effect of activated microglia grafting on rats' hind limb motor function recovery after spinal cord injury...