Guang Ning

Summary

Country: China

Publications

 1. doi Progress in diabetes research in China
  Guang Ning
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, China
  J Diabetes 1:163-72. 2009
 2. pmc Effects of metformin versus glipizide on cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and coronary artery disease
  Jie Hong
  Corresponding author Guang Ning
  Diabetes Care 36:1304-11. 2013
 3. doi The changing clinical patterns of primary hyperparathyroidism in chinese patients: data from 2000 to 2010 in a single clinical center
  Lin Zhao
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, 197 Ruijin second Road, Shanghai, 200025, P R China
  J Clin Endocrinol Metab 98:721-8. 2013
 4. doi Randomized study of repaglinide alone and in combination with metformin in Chinese subjects with type 2 diabetes naive to oral antidiabetes therapy
  Weiqing Wang
  Ruijin Hospital affiliated to Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, 197 Ruijin 2nd Road, Shanghai 200025, China
  Expert Opin Pharmacother 12:2791-9. 2011
 5. ncbi [Multicenter, randomized, positive-controlled clinical study for the effects of nerotropin on diabetic neuropathy]
  Guang Ning
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital Affiliated to Shanghai Second Medical University, Shanghai 200025, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 84:1785-7. 2004
 6. doi Glucose-mediated repression of menin promotes pancreatic β-cell proliferation
  Hongli Zhang
  Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Department of Endocrinology, Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University Medical School, 197 Ruijin 2nd Road, 200025, Shanghai, PR China
  Endocrinology 153:602-11. 2012
 7. doi Serum fetuin-A is correlated with metabolic syndrome in middle-aged and elderly Chinese
  Yu Xu
  State Key Laboratory of Medical Genomics, E Institute of Shanghai Universities, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China
  Atherosclerosis 216:180-6. 2011
 8. ncbi The influence of Lys3Asn polymorphism in the osteoprotegerin gene on bone mineral density in Chinese postmenopausal women
  Hong Yan Zhao
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, Ruijin Hospital, Shanghai Second Medical University, 197 Ruijin Er Road, 200025, Shanghai, China
  Osteoporos Int 16:1519-24. 2005
 9. doi Exposure to bisphenol A is associated with low-grade albuminuria in Chinese adults
  Mian Li
  Department of Endocrinology and Metabolism, Key Laboratory for Endocrine and Metabolic Diseases of Ministry of Health, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, E Institute of Shanghai Universities, Shanghai, China
  Kidney Int 81:1131-9. 2012
 10. doi An independent positive relationship between the serum total osteocalcin level and fat-free mass in healthy premenopausal women
  Jian min Liu
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, 197 Rui Jin Er Road, Shanghai, China 200025
  J Clin Endocrinol Metab 98:2146-52. 2013

Collaborators

 • Xiaoying Li
 • Min Xu
 • Yu Xu
 • Yun Huang
 • Shu Wang
 • Lin Zhao
 • Jun Yang
 • Jian min Liu
 • Yu Liu
 • Ying Chen
 • Yan Lu
 • Quan Hao
 • Li Qun Gu
 • Wei Zhang
 • Xi Chen
 • Lei Jiang
 • Jie Hong
 • Weiqing Wang
 • Wei Qing Wang
 • Bin Cui
 • Yifei Zhang
 • Weiqiong Gu
 • Meng Dai
 • Mian Li
 • Yufang Bi
 • Hong Yan Zhao
 • Tiange Wang
 • Yi Fei Zhang
 • Yu fang Bi
 • Bei Tao
 • Yong Ju Zhao
 • Lei Ye
 • Qun Yan
 • Li Hao Sun
 • JieLi Lu
 • Jia Lun Chen
 • Wei qiong Gu
 • Lian zhen Zhang
 • Qiaorui Liu
 • Juan Shi
 • Ze Fei Zhao
 • Nan Liu
 • Hui jie Zhang
 • Xiao hua Jiang
 • Xue Jiang Gu
 • Hao Yan Chen
 • Shenghan Lai
 • Yi Sheng Yang
 • Xinran Ma
 • Yaohua Wu
 • Chaoming Mao
 • Aiyun Song
 • Yichuan Xiao
 • Dajin Zou
 • Rui xin Liu
 • Menglei Chao
 • Jiao Rong Tan
 • Changqin Liu
 • Huai Dong Song
 • Yuxia Su
 • Zhenni Chi
 • Yu Zhang
 • Hong Er Huang
 • Wei wei Zhou
 • Rui Li
 • Zhiguo Zhang
 • Zhen ni Chi
 • Hong Gao
 • Li Huo
 • Yisheng Yang
 • Ji Guang Wang
 • Jing cheng Wu
 • Dan yun Ling
 • Yan Hua Deng
 • Dalong Zhu
 • Wei Tang
 • Xiaofang Zhang
 • Jiong Hu
 • Hongli Zhang
 • Qing Su
 • Rongjiao Liu
 • Kan Sun
 • Lingyan Xu
 • Ying Zhai
 • Xiaohua Jiang
 • Jia Ning Hou
 • Xiao Bing Cheng
 • Jianming Xu
 • Jingwei Xu
 • Min Jin

Detail Information

Publications115 found, 100 shown here

 1. doi Progress in diabetes research in China
  Guang Ning
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, China
  J Diabetes 1:163-72. 2009
  ....
 2. pmc Effects of metformin versus glipizide on cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and coronary artery disease
  Jie Hong
  Corresponding author Guang Ning
  Diabetes Care 36:1304-11. 2013
  ..0 years compared with glipizide. Our results indicated a potential benefit of metformin therapy on cardiovascular outcomes in high-risk patients...
 3. doi The changing clinical patterns of primary hyperparathyroidism in chinese patients: data from 2000 to 2010 in a single clinical center
  Lin Zhao
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, 197 Ruijin second Road, Shanghai, 200025, P R China
  J Clin Endocrinol Metab 98:721-8. 2013
  ..The incidental parathyroid lesion captured by routine neck ultrasonography was the leading cause for such a dramatic change. The high incidence of parathyroid carcinoma is now decreasing...
 4. doi Randomized study of repaglinide alone and in combination with metformin in Chinese subjects with type 2 diabetes naive to oral antidiabetes therapy
  Weiqing Wang
  Ruijin Hospital affiliated to Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, 197 Ruijin 2nd Road, Shanghai 200025, China
  Expert Opin Pharmacother 12:2791-9. 2011
  ..The aim of this research is to determine efficacy and safety of repaglinide alone and in combination with metformin in Chinese subjects with type 2 diabetes naive to oral antidiabetes therapy...
 5. ncbi [Multicenter, randomized, positive-controlled clinical study for the effects of nerotropin on diabetic neuropathy]
  Guang Ning
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital Affiliated to Shanghai Second Medical University, Shanghai 200025, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 84:1785-7. 2004
  ..To estimate the effects of Neurotropin in the treatment of neuralgia and numbness in type 2 diabetes mellitus patients with diabetic peripheral neuropathy (DPN), and compare with Methycobal...
 6. doi Glucose-mediated repression of menin promotes pancreatic β-cell proliferation
  Hongli Zhang
  Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Department of Endocrinology, Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University Medical School, 197 Ruijin 2nd Road, 200025, Shanghai, PR China
  Endocrinology 153:602-11. 2012
  ..Our study suggests that menin might serve as an important intracellular target of glucose to mediate the mitogenic effect that glucose exerts in pancreatic β-cells...
 7. doi Serum fetuin-A is correlated with metabolic syndrome in middle-aged and elderly Chinese
  Yu Xu
  State Key Laboratory of Medical Genomics, E Institute of Shanghai Universities, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China
  Atherosclerosis 216:180-6. 2011
  ..Fetuin-A is an important player in the enhancement of insulin resistance. We aimed to investigate the association of serum fetuin-A and metabolic syndrome (MetS) in a community based Chinese population...
 8. ncbi The influence of Lys3Asn polymorphism in the osteoprotegerin gene on bone mineral density in Chinese postmenopausal women
  Hong Yan Zhao
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, Ruijin Hospital, Shanghai Second Medical University, 197 Ruijin Er Road, 200025, Shanghai, China
  Osteoporos Int 16:1519-24. 2005
  ..The Lys3Asn polymorphism in the OPG gene is associated with L2-4 BMD in postmenopausal women. The Lys-allele is associated with lower BMD and an increased risk for osteoporosis...
 9. doi Exposure to bisphenol A is associated with low-grade albuminuria in Chinese adults
  Mian Li
  Department of Endocrinology and Metabolism, Key Laboratory for Endocrine and Metabolic Diseases of Ministry of Health, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, E Institute of Shanghai Universities, Shanghai, China
  Kidney Int 81:1131-9. 2012
  ..There was no significant relationship between bisphenol A and combined micro- and macroalbuminuria. Thus, our study lends support to a potential relation between bisphenol A exposure and an increased risk of low-grade albuminuria...
 10. doi An independent positive relationship between the serum total osteocalcin level and fat-free mass in healthy premenopausal women
  Jian min Liu
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, 197 Rui Jin Er Road, Shanghai, China 200025
  J Clin Endocrinol Metab 98:2146-52. 2013
  ..It is widely reported that osteocalcin is negatively associated with fat mass. However, there are few reports describing its correlation with fat-free mass, particularly in women...
 11. doi The effects of bisphenol A (BPA) exposure on fat mass and serum leptin concentrations have no impact on bone mineral densities in non-obese premenopausal women
  Hong Yan Zhao
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Endocrine and Metabolic E Institutes of Shanghai Universities EISU and Key Laboratory for Endocrinology and Metabolism of Chinese Health Ministry, 197 Rui Jin Er Road, Shanghai 200025, China
  Clin Biochem 45:1602-6. 2012
  ..We aimed to examine the relationships between BPA exposure, body composition, serum estradiol, leptin, osteocalcin levels and BMDs in healthy premenopausal women...
 12. doi Low serum total bilirubin concentrations are associated with increased prevalence of metabolic syndrome in Chinese
  Yaohua Wu
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, 197 Rui Jin 2nd Road, Shanghai, China
  J Diabetes 3:217-24. 2011
  ....
 13. doi Prevalence of metabolic syndrome and its association with obesity indices in a Chinese population
  Yun Huang
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China
  J Diabetes 1:57-64. 2009
  ....
 14. doi The association of serum chemerin level with risk of coronary artery disease in Chinese adults
  Qun Yan
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, Key Laboratory for Endocrinology and Metabolism of Chinese Health Ministry, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, 197 Ruijin Er Road, Shanghai 200025, China
  Endocrine 41:281-8. 2012
  ..05). Higher serum chemerin levels were associated with increased risk of CAD and metabolic parameters in Chinese adults. Chemerin may represent a novel link between metabolic signals and atherosclerosis...
 15. doi Nonalcoholic fatty liver disease is associated with atherosclerosis in middle-aged and elderly Chinese
  Yun Huang
  Key Laboratory for Endocrine and Metabolic Diseases of Ministry of Health, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, E Institute of Shanghai Universities, Shanghai, China
  Arterioscler Thromb Vasc Biol 32:2321-6. 2012
  ..To evaluate the associations between nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and atherosclerosis...
 16. doi Relationship between CA 19-9 levels and glucose regulation in a middle-aged and elderly Chinese population
  Yun Huang
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, E Institute of Shanghai Universities, Shanghai, China
  J Diabetes 4:147-52. 2012
  ..To investigate carbohydrate antigen (CA) 19-9 levels in subjects with different glucose regulation status and assess the relationship between CA 19-9 and glucose regulation status in a Chinese population aged 40 years and older...
 17. doi Elevated serum γ-glutamyltransferase predicts the development of impaired glucose metabolism in middle-aged and elderly Chinese
  Yu Xu
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, The State Key Laboratory of Medical Genomics, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China
  Endocrine 40:265-72. 2011
  ..Serum GGT concentration, even within its normal range, is a risk marker for developing impaired glucose metabolism in middle-aged and elderly Chinese...
 18. ncbi [Study of the impact of candidate genes on bone mineral density in postmenopausal women]
  Hong Yan Zhao
  Department of Endocrinology, Ruijin Hospital, Shanghai Second Medical University, Shanghai 200025, China
  Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 40:803-7. 2005
  ..To investigate the impact of multiple candidate genes on bone mineral density in postmenopausal women...
 19. ncbi The interplay of insulin resistance and beta-cell dysfunction involves the development of type 2 diabetes in Chinese obeses
  Jie Hong
  Department of Endocrinology and Metabolism, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Ruijin 2nd Road, Shanghai, 200025, PR China
  Endocrine 31:93-9. 2007
  ..It indicates that obese subjects with different glucose tolerances have a similar degree of insulin resistance but differ in insulin secretion in Chinese Han population...
 20. doi Urinary bisphenol a concentration and thyroid function in Chinese adults
  Tiange Wang
  Key Laboratory for Endocrine and Metabolic Diseases of Ministry of Health, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, E Institute of Shanghai Universities, Shanghai, China
  Epidemiology 24:295-302. 2013
  ..Relevant epidemiologic studies are limited and results are inconsistent. We explored the relationship between urinary BPA and thyroid function in a Chinese population...
 21. doi Impact of the metabolic syndrome and its individual components on risk and severity of coronary heart disease
  Yifei Zhang
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, Endocrine and Metabolic E Institutes of Shanghai Universities EISU and Key Laboratory for Endocrinology and Metabolism of Chinese Health Ministry, Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, 197 Ruijin Er Road, Shanghai, 200025, People s Republic of China
  Endocrine 36:233-8. 2009
  ..Clinical focus should remain on establishing optimum-risk algorithms for CHD...
 22. doi Clinical associations of the genetic variants of CTLA-4, Tg, TSHR, PTPN22, PTPN12 and FCRL3 in patients with Graves' disease
  Li Qun Gu
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai, China
  Clin Endocrinol (Oxf) 72:248-55. 2010
  ..Furthermore, we evaluated the influences these SNPs have on the risk and severity of GD...
 23. doi The association of TAAAAn repeat polymorphism in sex hormone-binding protein gene with polycystic ovary syndrome in Chinese population
  Qiaorui Liu
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai, People s Republic of China
  Endocrine 34:62-7. 2008
  ..01). Thus, the TAAAAn polymorphism in SHBG gene was not a determinant of PCOS in this population of Chinese women, whereas, serum SHBG was significantly associated with BMI and insulin resistance in these PCOS patients...
 24. doi Analysis of recently identified osteoporosis susceptibility genes in Han Chinese women
  Jian min Liu
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China
  J Clin Endocrinol Metab 95:E112-20. 2010
  ..However, none of these has been fully investigated in Han Chinese populations...
 25. doi Cross-sectional and longitudinal association of serum alanine aminotransaminase and γ-glutamyltransferase with metabolic syndrome in middle-aged and elderly Chinese people
  Yu Xu
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, The State Key Laboratory of Medical Genomics, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China
  J Diabetes 3:38-47. 2011
  ....
 26. doi Obesity and its associations with hypertension and type 2 diabetes among Chinese adults age 40 years and over
  Yan Hong He
  School of Public Health, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China
  Nutrition 25:1143-9. 2009
  ....
 27. ncbi The A946T polymorphism in the interferon induced helicase gene does not confer susceptibility to Graves' disease in Chinese population
  Ze Fei Zhao
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, 197 Ruijin Er Lu, Shanghai, 200025, PR China
  Endocrine 32:143-7. 2007
  ..242; chi2 = 1.127, P = 0.288). The genotype-phenotype correlation was not identified either. Therefore we were unable to find the association of A946T polymorphism of the IFIH1 gene with the development of GD in a Chinese population...
 28. doi Interleukin-18 enhances glucose uptake in 3T3-L1 adipocytes
  Yi Sheng Yang
  Department of Endocrinology and Metabolism, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University Medical School, Shanghai 200025, China
  Endocrine 32:297-302. 2007
  ..These findings indicated that the elevated serum IL-18 levels in obesity and diabetes might be a compensatory response to insulin resistance...
 29. doi IGF-1 as an early marker for low bone mass or osteoporosis in premenopausal and postmenopausal women
  Jian min Liu
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University Medical School, 197 Shanghai Rui jin Er Road, Shanghai 200025, China
  J Bone Miner Metab 26:159-64. 2008
  ..17, P < 0.001). In conclusion, measurement of serum IGF-1 in young women may help in the early identification of those at risk for developing low bone mass and osteoporosis...
 30. doi The influence of the genetic and non-genetic factors on bone mineral density and osteoporotic fractures in Chinese women
  Yan Hua Deng
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai, 200025, People s Republic of China
  Endocrine 43:127-35. 2013
  ..798)] were associated with the occurrence of osteoporotic fractures. Genetic (rs11898505) and non-genetic factors (age, number of falls in a year and L1-4 BMD) could work in concert to contribute to the risk of osteoporotic fractures...
 31. pmc Yin Yang 1 promotes hepatic gluconeogenesis through upregulation of glucocorticoid receptor
  Yan Lu
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China
  Diabetes 62:1064-73. 2013
  ..Therefore, our study uncovered for the first time that YY1 participates in the regulation of hepatic gluconeogenesis, which implies that YY1 might serve as a potential therapeutic target for hyperglycemia in diabetes...
 32. doi Tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) polymorphisms in Chinese patients with Graves' disease
  Li Qun Gu
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, PR China
  Clin Biochem 43:223-7. 2010
  ..Tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) may play a central role in the development of Graves' disease (GD). The aim of this study was to investigate the association of TNF-alpha polymorphisms with GD in Chinese population...
 33. doi Insulin sensitivity and first-phase insulin secretion in obese Chinese with hyperglycemia in 30 and/or 60 min during glucose tolerance tests
  Jie Hong
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, Division of Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Jiao Tong University Medical School, Shanghai, People s Republic of China
  Endocrine 34:75-80. 2008
  ..In conclusion, our present results demonstrated that the pathophysiological basis of obese subjects with PLH were clearly insulin resistance and defective in first-phase insulin secretion as that in IGT subjects in Chinese population...
 34. doi Interactions of osteoporosis candidate genes for age at menarche, age at natural menopause, and maximal height in Han Chinese women
  Lin Zhao
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, 197 Rui Jin Er Road, Shanghai, People s Republic of China
  Menopause 18:1018-25. 2011
  ..It is still unclear whether osteoporosis susceptibility genes are also associated with AAM, ANM, and maximal height in Chinese women...
 35. doi Relationships between serum levels of thyroid hormones and serum concentrations of asymmetric dimethylarginine (ADMA) and N-terminal-pro-B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) in patients with Graves' disease
  Li Qun Gu
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, 197 Rui Jin Er Road, Shanghai, 200025, People s Republic of China
  Endocrine 39:266-71. 2011
  ..Future studies may determine the usefulness of these two biomarkers to detect early signs of endothelial dysfunction, vascular stiffness, and fluid volume in GD patients...
 36. doi Glycated hemoglobin A1c, fasting plasma glucose, and two-hour postchallenge plasma glucose levels in relation to carotid intima-media thickness in chinese with normal glucose tolerance
  Yun Huang
  Department of Endocrinology and Metabolism, Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Ruijin Second Road, Shanghai 200025, China
  J Clin Endocrinol Metab 96:E1461-5. 2011
  ..The association between hyperglycemic markers and cardiovascular risk is not consistent in nondiabetic subjects. Even less are the data regarding the associations in subjects with normal glucose tolerance (NGT)...
 37. ncbi [The relationship between body composition measured with bioelectric impedance analysis and bone mass in female]
  Hong Yan Zhao
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Ruijin Hospital, Shanghai Second Medical University, Shanghai 200025, China
  Zhonghua Nei Ke Za Zhi 43:506-9. 2004
  ..To investigate the effect of fat mass and fat-free mass on bone mineral density (BMD) in pre- and postmenopausal women...
 38. ncbi Characteristics of ectopic adrenocorticotropic hormone syndrome due to thymic carcinoid and analysis of the molecular mechanism
  Yu fang Bi
  Department of Endocrinology and Metabolism, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China
  Chin Med J (Engl) 121:667-70. 2008
 39. doi Low-grade albuminuria is associated with carotid intima-media thickness in Chinese type 2 diabetic patients
  Yun Huang
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Department of Endocrinology and Metabolism, Ruijin Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China
  J Clin Endocrinol Metab 95:5122-8. 2010
  ..Our present study showed a significant association between low-grade urinary albumin-to-creatinine ratio (ACR) and elevated carotid intima-media thickness (CIMT) in type 2 diabetic patients...
 40. doi The novel compound heterozygous mutations, V434del and W666X, in WFS1 gene causing the Wolfram syndrome in a Chinese family
  Jie Hong
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Key Laboratory for Endocrine Tumors, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai, 200025, People s Republic of China
  Endocrine 35:151-7. 2009
  ..Four cases with heterozygotes had been found through screening for the mutation V434del and five cases for the mutation W666X in the whole family. This is the first report of WFS with the mutation V434del and W666X in the WFS1 gene...
 41. doi Differences between measurements of bone mineral densities by quantitative ultrasound and dual-energy X-ray absorptiometry in type 2 diabetic postmenopausal women
  Bei Tao
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Rui Jin Hospital, affiliated with Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, 197 Ruijin Er Road, Shanghai, China
  J Clin Endocrinol Metab 93:1670-5. 2008
  ..Quantitative ultrasound (QUS) may be more helpful than dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) in detecting bone deficits in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM)...
 42. ncbi MEN1 mutation analysis in Chinese patients with multiple endocrine neoplasia type 1
  Xiao hua Jiang
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism and Chinese French Laboratory of Genomics and Life Sciences, Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, China
  Endocr Relat Cancer 14:1073-9. 2007
  ..In conclusion, MEN1 heterozygous mutations are associated with LOH and menin absence, which are present in MEN1-associated endocrine tumours...
 43. doi Different association of circulating levels of adipocyte and epidermal fatty acid-binding proteins with metabolic syndrome and coronary atherosclerosis in Chinese adults
  Jie Hong
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, Endocrine and Metabolic E Institutes of Shanghai Universities EISU and Key Laboratory for Endocrinology and Metabolism of Chinese Health Ministry, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China
  Atherosclerosis 217:194-200. 2011
  ..In the present study, we investigated the different association of A-FABP and E-FABP with metabolic syndrome (MetS) and coronary artery disease (CAD) in Chinese adults...
 44. doi Association of the common rs9939609 variant of FTO gene with polycystic ovary syndrome in Chinese women
  Qun Yan
  Shanghai Key Laboratory for Endocrine Tumors, Shanghai Institute of Endocrine and metabolic Disease, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, 197 Ruijin Er Lu, 200025 Shanghai, People s Republic of China
  Endocrine 36:377-82. 2009
  ..In conclusions, the rs9939609 variant in the FTO gene is associated with PCOS susceptibility in the Chinese population, probably because of its effect on BMI...
 45. doi Zinc transporter-8 gene (SLC30A8) is associated with type 2 diabetes in Chinese
  Jie Xiang
  Department of Endocrinology and Metabolism, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China
  J Clin Endocrinol Metab 93:4107-12. 2008
  ....
 46. doi Androgen receptor gene CAG(n) trinucleotide repeats polymorphism in Chinese women with polycystic ovary syndrome
  Qiaorui Liu
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai, People s Republic of China
  Endocrine 33:165-70. 2008
  ..05, respectively), but not with total testosterone, body mass index, waist and hip circumferences. The CAG(n) repeat length polymorphism may not be a major determinant of PCOS, but it may influence the lipid metabolism of PCOS patients...
 47. doi Serum C-reactive protein (CRP) and microalbuminuria in relation to fasting and 2-h postload plasma glucose in a Chinese population
  Xiao Ying Li
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Division of Endocrinology and Metabolism, E Institutes of Shanghai Universities, Shanghai, China
  Clin Endocrinol (Oxf) 70:691-7. 2009
  ..The association of these factors of cardiovascular risk with fasting and 2-h postload plasma glucose in a group of Chinese subjects was investigated...
 48. doi Prehypertension is associated with atherosclerosis in Type 2 diabetes
  Jiao Rong Tan
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China
  J Diabetes 2:56-63. 2010
  ..However, the association between prehypertension and atherosclerosis in Type 2 diabetes mellitus (T2DM) has not been evaluated. In the present study, we investigated the impact of prehypertension on atherosclerosis in T2DM...
 49. doi Association of the interleukin (IL)-16 gene polymorphisms with Graves' disease
  Xue Jiang Gu
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai, PR China
  Clin Immunol 127:298-302. 2008
  ..013). In conclusion, IL-16 gene was significantly associated with susceptibility to Graves' disease and Graves' disease associated ophthalmopathy in the Chinese population...
 50. doi Prevalence and control of diabetes in Chinese adults
  Yu Xu
  Key Laboratory for Endocrine and Metabolic Diseases of Ministry of Health, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, E Institute of Shanghai Universities, Shanghai, China
  JAMA 310:948-59. 2013
  ..Noncommunicable chronic diseases have become the leading causes of mortality and disease burden worldwide...
 51. pmc Genetic ablation of steroid receptor coactivator-3 promotes PPAR-beta-mediated alternative activation of microglia in experimental autoimmune encephalomyelitis
  Yichuan Xiao
  Shanghai Institute of Immunology, Institutes of Medical Sciences, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine SJTUSM and Key Laboratory of Stem Cell Biology, Institute of Health Sciences, Shanghai Institutes for Biological Sciences, Chinese Academy of Sciences and SJTUSM, Shanghai 200025, China
  Glia 58:932-42. 2010
  ..Our results build up a link between lipid metabolic regulation and immune functions, and the modulation of the expression of SRC-3 or PPAR-beta may hopefully has therapeutic modality in MS and possibly other neurodegenerative diseases...
 52. doi Glucocorticoids promote hepatic cholestasis in mice by inhibiting the transcriptional activity of the farnesoid X receptor
  Yan Lu
  Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China
  Gastroenterology 143:1630-1640.e8. 2012
  ..Glucocorticoids also have been associated with the development of hepatic cholestasis and gallstone disease, but little is known about their pathogenic mechanisms...
 53. doi Association of previous schistosome infection with diabetes and metabolic syndrome: a cross-sectional study in rural china
  Yuhong Chen
  MD, PhD, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, 197 Rui Jin 2nd Road, Shanghai 200025, China
  J Clin Endocrinol Metab 98:E283-7. 2013
  ..If confirmed, the protecting effect of helminth infection could be reconsidered in terms of therapeutic strategies for the treatment of diabetes and metabolic diseases...
 54. doi Identification of a novel GNAS mutation for pseudohypoparathyroidism in a Chinese family
  Li Hao Sun
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, 200025, China
  Endocrine 36:25-9. 2009
  ..We found a novel frame shift mutation in exon 11 of the GNAS gene identified in both of the two boys and their mother. This report provides another example of a Gs-alpha mutation leading to PHP...
 55. ncbi An assessment of the use of quantitative ultrasound and the Osteoporosis Self-Assessment Tool for Asians in determining the risk of nonvertebral fracture in postmenopausal Chinese women
  Bei Tao
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Rui Jin Hospital, Jiaotong University, School of Medicine, 197 Ruijin Er Road, Shanghai, 200025, China
  J Bone Miner Metab 26:60-5. 2008
  ....
 56. doi Association between nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and osteoporotic fracture in middle-aged and elderly Chinese
  Mian Li
  Department of Endocrinology and Metabolism, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Rui Jin Second Road, Shanghai 200025, China
  J Clin Endocrinol Metab 97:2033-8. 2012
  ..However, epidemiological studies investigating the association between NAFLD and osteoporotic fracture were not available...
 57. doi Urinary bisphenol A (BPA) concentration associates with obesity and insulin resistance
  Tiange Wang
  Key Laboratory for Endocrine and Metabolic Diseases of Ministry of Health, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Department of Endocrinology and Metabolism, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China
  J Clin Endocrinol Metab 97:E223-7. 2012
  ..Bisphenol A (BPA) is one of the world's highest-volume chemicals in use today. Previous studies have suggested BPA disturbs body weight regulation and promotes obesity and insulin resistance. But epidemiological data in humans were limited...
 58. doi Impairment of regulatory capacity of CD4+CD25+ regulatory T cells mediated by dendritic cell polarization and hyperthyroidism in Graves' disease
  Chaoming Mao
  Shanghai Institute of Immunology, Institutes of Medical Sciences, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China
  J Immunol 186:4734-43. 2011
  ..Collectively, uGD-derived DCs through pDC polarization and elevated thyroid hormones act in concert to impair the regulatory capacity of Treg cells, facilitating the production of TSHR autoantibodies in the pathogenesis of GD...
 59. ncbi Intercellular adhesion molecule 1 gene polymorphisms do not contribute to Graves' disease in Chinese patients
  Shu Wang
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, 197 Ruijin 2nd Road, Shanghai, 200025, PR China
  Endocrine 31:114-8. 2007
  ..In order to study the association of G241R polymorphism of ICAM-1 gene with an earlier onset of Graves' disease (GD) and the susceptibility of K469E polymorphism to Graves' ophthalmopathy (GO) in Chinese population...
 60. ncbi Relationship between body composition and bone mineral density in healthy young and premenopausal Chinese women
  Jian min Liu
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Second Medical University, Shanghai, China
  Osteoporos Int 15:238-42. 2004
  ..These data suggested that in the Chinese population, lean mass is an important factor determining BMD in young and premenopausal women...
 61. pmc Serum liver fatty acid binding protein levels correlate positively with obesity and insulin resistance in Chinese young adults
  Juan Shi
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, Endocrine and Metabolic E Institutes of Shanghai Universities EISU, Shanghai, China
  PLoS ONE 7:e48777. 2012
  ..Liver fatty acid-binding protein (FABP1) plays an inconclusive role in adiposity. We investigated the association of serum FABP1 levels with obesity and insulin resistance in Chinese young people under 30 years old...
 62. doi Positive correlations of liver enzymes with metabolic syndrome including insulin resistance in newly diagnosed type 2 diabetes mellitus
  Yifei Zhang
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, Endocrine and Metabolic E Institutes of Shanghai Universities EISU and Key Laboratory for Endocrinology and Metabolism of Chinese Health Ministry, Rui Jin Hospital, Shanghai, 200025, China
  Endocrine 38:181-7. 2010
  ....
 63. pmc Active smoking, passive smoking, and risk of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD): a population-based study in China
  Yu Liu
  Key Laboratory for Endocrine and Metabolic Diseases of Ministry of Health, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, E Institute of Shanghai Universities, Shanghai, China
  J Epidemiol 23:115-21. 2013
  ..We investigated whether active and passive smoking are associated with NAFLD...
 64. doi Aberrant expression and modification of silencing mediator of retinoic acid and thyroid hormone receptors involved in the pathogenesis of tumoral cortisol resistance
  Jingjing Jiang
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China
  Endocrinology 151:3697-705. 2010
  ..These results suggested that aberrant expression and modification of SMRT might be involved in the pathogenesis of tumoral cortisol resistance. A therapeutic approach targeting SMRT SUMOylation might be developed for EAS patients...
 65. doi Association of arterial stiffness with HbA1c in 1,000 type 2 diabetic patients with or without hypertension
  Yuhong Chen
  Department of Endocrinology and Metabolism, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Ruijin Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, 197 Ruijin 2nd Road, Shanghai, 200025, People s Republic of China
  Endocrine 36:262-7. 2009
  ..Ba-PWV positively correlated with HbA1c and duration of diabetes in subjects with diabetes and hypertension, suggesting the importance of early glycemic control in the prevention of arterial stiffness and vascular complications...
 66. doi Relationship of urinary bisphenol A concentration to risk for prevalent type 2 diabetes in Chinese adults: a cross-sectional analysis
  Guang Ning
  Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China
  Ann Intern Med 155:368-74. 2011
  ..Greater bisphenol A exposure has been shown to be associated with a higher risk for self-reported adverse health outcomes, including diabetes...
 67. ncbi [The relationships between changes of serum osteoprotegerin, nuclear factor-kappa B ligand receptor activator, and age, menopause, bone biochemical markers and bone mineral densities in women aged 20 - 75]
  Jian min Liu
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Second Medical University, Shanghai 200025, China
  Zhonghua Nei Ke Za Zhi 43:447-50. 2004
  ....
 68. pmc Accessing autonomic function can early screen metabolic syndrome
  Kan Sun
  Key Laboratory for Endocrine and Metabolic Diseases of Ministry of Health, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, E Institute of Shanghai Universities, Shanghai, China
  PLoS ONE 7:e43449. 2012
  ..Examination of the autonomic function can be taken as a directly reference and screening indicator for predicting metabolic syndrome...
 69. pmc Diabetic ketoacidosis at diagnosis influences complete remission after treatment with hematopoietic stem cell transplantation in adolescents with type 1 diabetes
  Weiqiong Gu
  Department of Endocrinology and Metabolism, Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolism Diseases, Endocrine and Metabolic E Institutes of Shanghai Universities and Key Laboratory for Endocrinology and Metabolism of Chinese Health Ministry, Shanghai, People s Republic of China
  Diabetes Care 35:1413-9. 2012
  ..To determine if autologous nonmyeloablative hematopoietic stem cell transplantation (AHSCT) was beneficial for type 1 diabetic adolescents with diabetic ketoacidosis (DKA) at diagnosis...
 70. doi Differential microRNA expression in peripheral blood mononuclear cells from Graves' disease patients
  Rongjiao Liu
  Department of Endocrinology and Metabolism, Ninth People s Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200011, China
  J Clin Endocrinol Metab 97:E968-72. 2012
  ..As a new class of modulators of gene expression, microRNA (miRNA) have been reported to play a vital role in immune functions and in the development of autoimmunity and autoimmune disease...
 71. doi Relationships between C-reactive protein, white blood cell count, and insulin resistance in a Chinese population
  Yu Xu
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, The State Key Laboratory of Medical Genomics, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, 197 Rui Jin 2nd Road, Shanghai, China
  Endocrine 39:175-81. 2011
  ..Both CRP and WBC were significantly associated with risks of IR. CRP might be a more effective biomarker in terms of the association with IR...
 72. ncbi [Prevalence and predictors of microalbuminuria in persons with various glucose tolerance levels]
  Li Huo
  Department of Endocrinology, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai 200025, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 87:2537-40. 2007
  ..To investigate the prevalence of microalbuminuria in persons with various glucose tolerance levels and the risk factors for the development of microalbuminuria...
 73. ncbi GLP-1 amplifies insulin signaling by up-regulation of IRbeta, IRS-1 and Glut4 in 3T3-L1 adipocytes
  Hong Gao
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, 197 Rui Jin 2nd Road, Shanghai, 200025, China
  Endocrine 32:90-5. 2007
  ..These results indicate that GLP-1 and its analogue exendin-4 can amplify insulin signaling in 3T3-L1 adipocytes by up-regulation of some crucial insulin signaling molecules...
 74. doi The association of interleukin-1alpha and interleukin-1beta polymorphisms with the risk of Graves' disease in a case-control study and meta-analysis
  Nan Liu
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Jiaotong University School of Medicine, Shanghai, People s Republic of China
  Hum Immunol 71:397-401. 2010
  ..70, p = 0.002) and GO (OR = 0.65, p = 0.02). The results confirmed that the rs1800587 (IL-alpha, T-889 C) and rs16944 (IL-1beta, A-511 G) polymorphisms may confer susceptibility to GD and GO in Asian population...
 75. doi Improving insulin resistance with traditional Chinese medicine in type 2 diabetic patients
  Menglei Chao
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases and Division of Endocrine and Metabolic Diseases of E Institutes of Shanghai Universities, Rui Jin Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, 197 Ruijin 2nd Road, Shanghai, 200025, People s Republic of China
  Endocrine 36:268-74. 2009
  ..No severe side effect was found in TCM group. TCM can ameliorate insulin resistance in type 2 diabetes and it is safe and effective in newly diagnosed diabetic patients...
 76. pmc Acute response of peripheral blood cell to autologous hematopoietic stem cell transplantation in type 1 diabetic patient
  Xiaofang Zhang
  Shanghai Key Laboratory for Endocrine Tumors, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, School of Medicine, Shanghai Jiaotong University, Ruijin Hospital, Shanghai, People s Republic of China
  PLoS ONE 7:e31887. 2012
  ..This study was designed to investigate the potential mechanisms involved...
 77. doi A population-based study examining calcaneus quantitative ultrasound and its optimal cut-points to discriminate osteoporotic fractures among 9352 Chinese women and men
  Jian min Liu
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China
  J Clin Endocrinol Metab 97:800-9. 2012
  ..No generally accepted thresholds for quantitative ultrasound (QUS) parameters to screen individuals at high risk of osteoporotic fractures have been defined...
 78. pmc Serum fetuin-A associates with type 2 diabetes and insulin resistance in Chinese adults
  Aiyun Song
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Department of Endocrinology and Metabolism, Ruijin Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China
  PLoS ONE 6:e19228. 2011
  ..We aimed to study the association of fetuin-A with insulin resistance among participants with or without type 2 diabetes in a large sample size of adults aged 40 and older...
 79. doi Association of WBC count and glucose metabolism among Chinese population aged 40 years and over
  Jing Yan Tian
  Ruijin Hospital affiliated to Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, 197 Ruijin Er Lu, Shanghai 200025, China
  Diabetes Res Clin Pract 82:132-8. 2008
  ..WBC count was associated with lipid metabolism in males and with various components of the metabolic syndrome in females and subjects who never smoked...
 80. doi Deletion of steroid receptor coactivator-3 gene ameliorates hepatic steatosis
  Xinran Ma
  Laboratory of Endocrinology and Metabolism, Institute of Health Sciences, Shanghai Institutes for Biological Sciences SIBS, Chinese Academy of Sciences CAS and Shanghai Jiao Tong University School of Medicine SJTUSM, 225 South Chongqing Road, Shanghai 200025, China
  J Hepatol 55:445-52. 2011
  ..We sought to determine the influence of SRC-3 on hepatic steatosis and the mechanism beneath...
 81. doi Variations in the promoter of CYP21A2 gene identified in a Chinese patient with simple virilizing form of 21-hydroxylase deficiency
  Hui jie Zhang
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Key Laboratory of Endocrine Tumor, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China
  Clin Endocrinol (Oxf) 70:201-7. 2009
  ..The present study aims to verify that the variations in the promoter of CYP21A2 relate to the classical form of 21OHD...
 82. ncbi [Association of calcitonin receptor gene polymorphism with bone mineral density in Shanghai women]
  Hong Yan Zhao
  Department of Endocrinology, Ruijin Hospital, Shanghai Second Medical University, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai 200025, China
  Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao 25:258-61. 2003
  ..To investigate the association of calcitonin receptor (CTR) gene polymorphism with bone mineral density (BMD) in premenopausal and postmenopausal women...
 83. doi p21-activated kinase 3 is overexpressed in thymic neuroendocrine tumors (carcinoids) with ectopic ACTH syndrome and participates in cell migration
  Rui xin Liu
  Shanghai Key Laboratory for Endocrine Tumors, Department of Endocrinology and Metabolism, Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai, People s Republic of China
  Endocrine 38:38-47. 2010
  ..Activation of JNK pathway was also detected in thymic carcinoid with high level of PAK3 expression. Our findings suggested a potential role of PAK3 in the progression of ACTH-producing thymic carcinoid...
 84. ncbi L-selectin gene polymorphisms in Graves' disease
  Hao Yan Chen
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, Shanghai Key Laboratory for Endocrine Tumors, Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai, China
  Clin Endocrinol (Oxf) 67:145-51. 2007
  ..However, the impact of L-selectin polymorphisms on GD has not yet been investigated. The aim of the present study was to elucidate whether L-selectin gene polymorphisms were associated with the development of GD...
 85. ncbi Elevated serum levels of interleukin-18 are associated with insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome
  Yi Fei Zhang
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University Medical School, 197 Ruijin 2nd Road, 200025, Shanghai, P R China
  Endocrine 29:419-23. 2006
  ..It indicates that IL-18 may be a contributing factor linking inflammation and insulin resistance in PCOS women...
 86. doi Two unusual cases of intractable hyperthyroidism responsive to octreotide: Munchausen syndrome or not?
  Jian min Liu
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, China
  Clin Chim Acta 412:1155-60. 2011
  ..The effective treatment for patients with resistant hyperthyroidism is difficult...
 87. pmc Combined effects of 19 common variations on type 2 diabetes in Chinese: results from two community-based studies
  Min Xu
  State Key Laboratory of Medical Genomics, Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China
  PLoS ONE 5:e14022. 2010
  ..We aimed to determine the association of 11 known loci with T2DM and impaired glucose regulation (IGR), individually and in combination, in Chinese...
 88. doi PTH inhibition rate is useful in the detection of early-stage primary hyperparathyroidism
  Lin Zhao
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, 197 Rui Jin Er Road, Shanghai, 200025, China
  Clin Biochem 44:844-8. 2011
  ..This study was to establish biochemical thresholds for the intravenous calcium suppression test in the early diagnosis of primary hyperparathyroidism (PHPT)...
 89. doi Treatment of type 2 diabetes and dyslipidemia with the natural plant alkaloid berberine
  Yifei Zhang
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, 197 Ruijin 2nd Road, Shanghai, People s Republic of China
  J Clin Endocrinol Metab 93:2559-65. 2008
  ..The potential glucose-lowering effect of berberine was noted when it was used for diarrhea in diabetic patients. In vitro and in vivo studies have then showed its effects on hyperglycemia and dyslipidemia...
 90. ncbi A 2-way cross-over, open-labeled trial to compare efficacy and safety of insulin Aspart and Novolin R delivered with CSII in 21 Chinese diabetic patients
  Yu fang Bi
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai 200025, China
  Chin Med J (Engl) 120:1700-3. 2007
  ..In the present study we investigated the efficacy and safety of a rapid-acting human insulin analogue (insulin Aspart) delivered with continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) into Chinese diabetic patients...
 91. ncbi [The relationship between quantitative ultrasound and osteoporosis self-assessment tool for Asians (OSTA) score and non-vertebral fracture in postmenopausal Chinese women]
  Bei Tao
  Department of Endocrinology and Metabolism, Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai 200025, China
  Zhonghua Nei Ke Za Zhi 45:988-91. 2006
  ..To assess a simple and non-invasive scoring system, osteoporosis self-assessment tool for Asians (OSTA) and quantitative ultrasound (QUS) measurement to identify Chinese postmenopausal women with non-vertebral fracture...
 92. doi Serum uric acid associates with the incidence of type 2 diabetes in a prospective cohort of middle-aged and elderly Chinese
  Tiange Wang
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China
  Endocrine 40:109-16. 2011
  ..Serum uric acid was an independent predictor of incident type 2 diabetes in middle-aged and elderly Chinese...
 93. doi An association of interleukin-10 gene polymorphisms with Graves' disease in two Chinese populations
  Nan Liu
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, 197 Ruijin Er Lu, Shanghai, 200025, People s Republic of China
  Endocrine 40:90-4. 2011
  ..88; P < 0.00001). The allele and haplotype analysis results suggested that the polymorphisms of IL-10 were associated with GD susceptibility in the Chinese population...
 94. doi G protein-coupled receptor 48 upregulates estrogen receptor alpha expression via cAMP/PKA signaling in the male reproductive tract
  Xiao Ying Li
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Key Laboratory of Endocrine Tumor, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, 197 Ruijin 2nd Road, Shanghai 200025, China
  Development 137:151-7. 2010
  ..In conclusion, Gpr48 participates in the development of the male epididymis and efferent ducts through regulation of ERalpha expression via the cAMP/PKA signaling pathway...
 95. ncbi Clinical and genetic analysis for a Chinese family with hereditary fructose intolerance
  Zhen ni Chi
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shangai, China
  Endocrine 32:122-6. 2007
  ..479_482 del AACA in the whole family. This is the first report of HFI with the mutation c.479_482 del AACA in the ALDOB gene in a Chinese family...
 96. doi Gene expression profiles of thymic neuroendocrine tumors (carcinoids) with ectopic ACTH syndrome reveal novel molecular mechanism
  Yu fang Bi
  Department of Endocrinology and Metabolism, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Ruijin Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, People s Republic of China
  Endocr Relat Cancer 16:1273-82. 2009
  ..Hence, this study has provided not only a detailed comprehension of the molecular pathogenesis of thymic carcinoids with ectopic ACTH syndrome, but also a road map to approach thymic NETs at the system level...
 97. ncbi Multiple endocrine neoplasia type 2B caused by a single point mutation in RET proto-oncogene in a Chinese patient
  Yi Fei Zhang
  Department of Endocrinology, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Ruijin Hospital, Shanghai Second Medical University, Shanghai 200025, China
  Chin Med J (Engl) 117:1262-4. 2004
 98. ncbi Globular adiponectin augments insulin secretion from pancreatic islet beta cells at high glucose concentrations
  Weiqiong Gu
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, PR China
  Endocrine 30:217-21. 2006
  ..It is concluded that adiponectin augments insulin secretion from pancreatic islet beta cells at high glucose concentration through AMPK activation...
 99. pmc Association between higher serum fetuin-A concentrations and abnormal albuminuria in middle-aged and elderly chinese with normal glucose tolerance
  Mian Li
  Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China
  Diabetes Care 33:2462-4. 2010
  ..To study the association of serum fetuin-A as a potential risk factor with abnormal albuminuria in Chinese individuals with normal glucose tolerance (NGT)...
 100. doi Association of XIAP and P2X7 receptor expression with lymph node metastasis in papillary thyroid carcinoma
  Li Qun Gu
  Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Rui Jin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, 197 Rui Jin Er Road, Shanghai, 200025, People s Republic of China
  Endocrine 38:276-82. 2010
  ..001). Our results suggested that XIAP and P2X7 receptor expression may predict the aggressiveness of PTC...
 101. ncbi [Metabolic syndrome in patients with adrenocortical adenoma]
  Wei Zhang
  Shanghai Clinical Centre for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrinology and Metabolism, RuiJin Hospital Affiliated to JiaoTong University, Shanghai 200025, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 86:3397-400. 2006
  ..To investigate the prevalence and characteristics of metabolic syndrome (MS) in patients of adrenocortical adenoma...