Kun Gao

Summary

Country: China

Publications

 1. ncbi request reprint [Repair of large upper thoracic wall defect after tumorectomy]
  Kun Gao
  Department of Orthopedic Surgery, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu Sichuan, 610041, PR China
  Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 21:1319-22. 2007

Detail Information

Publications1

 1. ncbi request reprint [Repair of large upper thoracic wall defect after tumorectomy]
  Kun Gao
  Department of Orthopedic Surgery, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu Sichuan, 610041, PR China
  Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 21:1319-22. 2007
  ....