Yong Sheng Chen

Summary

Country: China

Publications

 1. ncbi request reprint [Studies on the triterpenoids of Vitex trifolia]
  Yong Sheng Chen
  Pharmacy College of FuJian Medical University, Fuzhou 350004, China
  Zhong Yao Cai 33:908-10. 2010
 2. ncbi request reprint [Adefovir dipivoxil treatment of hepatic cirrhosis complicated with hepatitis B virus associated glomerulonephritis]
  Dong fu Li
  Department of Digestive Diseases, Second Hospital, Jilin University, Changchun 130041, China
  Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi 16:349-51. 2008

Collaborators

Detail Information

Publications2

 1. ncbi request reprint [Studies on the triterpenoids of Vitex trifolia]
  Yong Sheng Chen
  Pharmacy College of FuJian Medical University, Fuzhou 350004, China
  Zhong Yao Cai 33:908-10. 2010
  ..To study the chemical constituents of Vitex trifolia...
 2. ncbi request reprint [Adefovir dipivoxil treatment of hepatic cirrhosis complicated with hepatitis B virus associated glomerulonephritis]
  Dong fu Li
  Department of Digestive Diseases, Second Hospital, Jilin University, Changchun 130041, China
  Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi 16:349-51. 2008
  ..To investigate the efficacy and safety of adefovir dipivoxil (ADV) in treating hepatic cirrhosis complicated with hepatitis B virus associated glomerulonephritis...