Jian Feng Chen

Summary

Affiliation: Beijing University of Chemical Technology
Country: China

Publications

 1. ncbi request reprint Preparation and characterization of porous hollow silica nanoparticles for drug delivery application
  Jian Feng Chen
  College of Chemical Engineering, Research Center of the Ministry of Education for High Gravity Engineering and Technology, Beijing University of Chemical Technology, No 15 Bei San Huan Dong Road, Beijing 100029, China
  Biomaterials 25:723-7. 2004
 2. ncbi request reprint Feasibility of preparing nanodrugs by high-gravity reactive precipitation
  Jian Feng Chen
  Research Centre, Ministry of Education for High Gravity Engineering and Technology, College of Chemical Engineering, Beijing University of Chemical Technology, 100029 Beijing, PR China
  Int J Pharm 269:267-74. 2004
 3. doi request reprint Mesoporous silica nanotubes coated with multilayered polyelectrolytes for pH-controlled drug release
  Yun Jie Yang
  Key Lab for Nanomaterials of the Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Bei San Huan Dong Road 15, Beijing 100029, People s Republic of China
  Acta Biomater 6:3092-100. 2010
 4. ncbi request reprint Controlled release of avermectin from porous hollow silica nanoparticles: influence of shell thickness on loading efficiency, UV-shielding property and release
  Zhu Zhu Li
  Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, PR China
  J Control Release 111:81-8. 2006
 5. ncbi request reprint Preparation of uniform prednisolone microcrystals by a controlled microprecipitation method
  Xiang Shan Li
  Sin China Nano Technology Center, Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, PR China
  Int J Pharm 342:26-32. 2007
 6. doi request reprint Formation of bicalutamide nanodispersion for dissolution rate enhancement
  Chan Li
  Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, PR China
  Int J Pharm 404:257-63. 2011
 7. doi request reprint Micronization of gemfibrozil by reactive precipitation process
  Qiao Ping Huang
  Sin China Nano Technology Center, Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, PR China
  Int J Pharm 360:58-64. 2008
 8. ncbi request reprint Porous hollow silica nanoparticles as carriers for controlled delivery of ibuprofen to small intestine
  Li Xiong Wen
  Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, PR China
  J Nanosci Nanotechnol 6:3139-44. 2006
 9. ncbi request reprint Fabrication of porous hollow silica nanoparticles and their applications in drug release control
  Zhu Zhu Li
  Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Research Center of the Ministry of Education for High Gravity Engineering and Technology, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China
  J Control Release 98:245-54. 2004
 10. ncbi request reprint Preparation of amorphous cefuroxime axetil nanoparticles by controlled nanoprecipitation method without surfactants
  Ji Yao Zhang
  Sin China Nano Technology Center, Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, PR China
  Int J Pharm 323:153-60. 2006

Collaborators

 • Xia Tao
 • Hong Zhao
 • Feng Shi
 • Hai Yan Sun
 • Weilie Zhou
 • Zhi Liang Zhang
 • Shi Ai Xu
 • Wen Yu
 • Xue Jun Sun
 • Yue Zhou
 • Hua Chen
 • Ke Xu
 • Han Zhang
 • Wolfgang Knoll
 • Ying Li
 • Hak Kim Chan
 • Chan Li
 • Li Li
 • Jimmy Yun
 • Yuan Le
 • Jie Xin Wang
 • Li Xiong Wen
 • Zhu Zhu Li
 • Zhi Gang Shen
 • Yan Zhen Zheng
 • Mengjiao Cheng
 • Yun Jie Yang
 • Qiao Ping Huang
 • Lei Shao
 • Tingting Hu
 • Herbert Chiou
 • An Qi Liu
 • Jia Xing Zhao
 • Hao Min Ding
 • Li Min Xu
 • Xiao lei Wang
 • Te Ke
 • Qian xia Zhang
 • Xin sheng Zhang
 • Wu Wei An
 • Wen zhen Zhu
 • Qiu Feng Zhu
 • Qian Hou
 • Min Pu
 • Zhigang Shen
 • Zong Yang Yang
 • Ting ting Hu
 • Xiang Shan Li
 • Qing Wang
 • Fan Liu
 • Ji Yao Zhang
 • Xin Hong Lu
 • Ling Yan Gao
 • Wen Hao Chen
 • William Glover
 • Nital Jugade
 • Jin Ye Shen
 • Ling Xuan Wang
 • Jiaxing Zhao
 • Xiao fei Zeng
 • Guang Wen Chu
 • Xianpeng Guo
 • Yan Teng
 • Yongfeng Gao
 • Haitao Gao
 • Wolfgang Tremel
 • Zhaoyuan Shi
 • YaJun Zhang
 • Yu Zeng
 • Jin Gao
 • Yi Ma
 • Xuan Li Chen
 • Hua Ji
 • Gui Zhi Chen
 • Peng Yuan Zhang
 • Zhong Qing Ma
 • Jie Zhong
 • Qing Gui Xiao
 • Run Jing Liu
 • Hai Kui Zou

Detail Information

Publications41

 1. ncbi request reprint Preparation and characterization of porous hollow silica nanoparticles for drug delivery application
  Jian Feng Chen
  College of Chemical Engineering, Research Center of the Ministry of Education for High Gravity Engineering and Technology, Beijing University of Chemical Technology, No 15 Bei San Huan Dong Road, Beijing 100029, China
  Biomaterials 25:723-7. 2004
  ..The BJH pore size distribution of PHSNP before and after entrapping cefradine was examined. Cefradine release profile from PHSNP followed a three-stage pattern and exhibited a delayed release effect...
 2. ncbi request reprint Feasibility of preparing nanodrugs by high-gravity reactive precipitation
  Jian Feng Chen
  Research Centre, Ministry of Education for High Gravity Engineering and Technology, College of Chemical Engineering, Beijing University of Chemical Technology, 100029 Beijing, PR China
  Int J Pharm 269:267-74. 2004
  ..The results have demonstrated the feasibility to produce nanodrugs by the principle of acid-base precipitating reaction using HGRP...
 3. doi request reprint Mesoporous silica nanotubes coated with multilayered polyelectrolytes for pH-controlled drug release
  Yun Jie Yang
  Key Lab for Nanomaterials of the Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Bei San Huan Dong Road 15, Beijing 100029, People s Republic of China
  Acta Biomater 6:3092-100. 2010
  ..Thus, these hybrid composites could be potentially applicable as pH-controlled drug delivery systems...
 4. ncbi request reprint Controlled release of avermectin from porous hollow silica nanoparticles: influence of shell thickness on loading efficiency, UV-shielding property and release
  Zhu Zhu Li
  Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, PR China
  J Control Release 111:81-8. 2006
  ....
 5. ncbi request reprint Preparation of uniform prednisolone microcrystals by a controlled microprecipitation method
  Xiang Shan Li
  Sin China Nano Technology Center, Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, PR China
  Int J Pharm 342:26-32. 2007
  ..The dissolution tests showed that the hexagonal and tetragonal PDL microcrystals exhibited significantly enhanced dissolution property when compared to commercial micronized PDL...
 6. doi request reprint Formation of bicalutamide nanodispersion for dissolution rate enhancement
  Chan Li
  Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, PR China
  Int J Pharm 404:257-63. 2011
  ..It was proposed that the enhanced dissolution rate of bicalutamide nanodispersion contribute to high surface area and well-wetted state of drug particles...
 7. doi request reprint Micronization of gemfibrozil by reactive precipitation process
  Qiao Ping Huang
  Sin China Nano Technology Center, Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, PR China
  Int J Pharm 360:58-64. 2008
  ..6% of bulk GEM dissolved, proving that the dissolution property of ultrafine GEM was significantly enhanced when compared to commercial GEM owing to a decreased particle size and an increased specific surface area...
 8. ncbi request reprint Porous hollow silica nanoparticles as carriers for controlled delivery of ibuprofen to small intestine
  Li Xiong Wen
  Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, PR China
  J Nanosci Nanotechnol 6:3139-44. 2006
  ..Therefore, the PHSNs can be utilized for applications of controlled drug delivery to small intestine...
 9. ncbi request reprint Fabrication of porous hollow silica nanoparticles and their applications in drug release control
  Zhu Zhu Li
  Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Research Center of the Ministry of Education for High Gravity Engineering and Technology, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China
  J Control Release 98:245-54. 2004
  ..It showed that PHSN have a promising future in controlled drug delivery applications...
 10. ncbi request reprint Preparation of amorphous cefuroxime axetil nanoparticles by controlled nanoprecipitation method without surfactants
  Ji Yao Zhang
  Sin China Nano Technology Center, Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, PR China
  Int J Pharm 323:153-60. 2006
  ..The results demonstrated that the controlled nanoprecipitation method is a direct and feasible technology which could be utilized for preparation of the poorly water-soluble pharmaceutical nanoparticles...
 11. doi request reprint Liquid antisolvent preparation of amorphous cefuroxime axetil nanoparticles in a tube-in-tube microchannel reactor
  Wen zhen Zhu
  Key Laboratory for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, PR China
  Int J Pharm 395:260-5. 2010
  ..The MTMCR might offer a general and facile pathway for mass production of the nanoparticles of hydrophobic pharmaceuticals thanks to its high throughput capacity and excellent micromixing performance...
 12. doi request reprint Development of stabilized itraconazole nanodispersions by using high-gravity technique
  Zhi Liang Zhang
  State Key Laboratory of Organic Inorganic Composites, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, PR China
  Drug Dev Ind Pharm 38:1512-20. 2012
  ..For large scale preparation of stabilized itraconazole (ITZ) nanodispersions to improve the dissolution rate...
 13. ncbi request reprint Silica nanotubes for lysozyme immobilization
  Hao Min Ding
  Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Educations, Research Center of the Ministry of Education for High Gravity Engineering and Technology, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, People s Republic of China
  J Colloid Interface Sci 290:102-6. 2005
  ....
 14. ncbi request reprint Controlled release of avermectin from porous hollow silica nanoparticles
  Li Xiong Wen
  Key Laboratory for Nanomaterials, Ministry of Education, Research Centre of the Ministry of Education for High Gravity Engineering and Technology, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China
  Pest Manag Sci 61:583-90. 2005
  ..Increasing pH or temperature intensified the avermectin release...
 15. doi request reprint Micronization of silybin by the emulsion solvent diffusion method
  Zhi Bing Zhang
  Sin China Nano Technology Center, Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, PR China
  Int J Pharm 376:116-22. 2009
  ..Dissolution tests demonstrated that both of the spherical and rod-shaped silybin particles exhibited significantly enhanced dissolution rate when compared to the commercial silybin powder...
 16. doi request reprint Preparation of ultrafine fenofibrate powder by solidification process from emulsion
  Qiao Ping Huang
  Sin China Nano Technology Center, Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, PR China
  Int J Pharm 368:160-4. 2009
  ..1% of ultrafine FF was dissolved after 120 min, while there was only 38.1% of bulk drug dissolved, proving that the dissolution property of ultrafine FF was significantly improved when compared to commercial drug...
 17. doi request reprint Studies of bicalutamide-excipients interaction by combination of molecular docking and molecular dynamics simulation
  Caixia Li
  State Key Laboratory of Organic Inorganic Composites, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China
  Mol Pharm 10:2362-9. 2013
  ..It also holds the great potential to simplify the optimization process of drug delivery system and reduce both time and costs...
 18. ncbi request reprint Adsorption of avermectin on porous hollow silica nanoparticles by supercritical technology
  Zhu Zhu Li
  Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, P R China
  J Nanosci Nanotechnol 7:535-41. 2007
  ....
 19. doi request reprint Fabrication of inhalable spore like pharmaceutical particles for deep lung deposition
  Zhi Gang Shen
  Sin China Nano Technology Center, State Key Laboratory of Organic Inorganic Composites, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, PR China
  Int J Pharm 430:98-103. 2012
  ....
 20. doi request reprint Nanosized bicalutamide and its molecular structure in solvents
  Yuan Le
  Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China
  Int J Pharm 370:175-80. 2009
  ..The solvent effects have been taken into account based on the polarizable continuum model (PCM). The computed results appear that the introduction of dielectric medium has obvious effect on the molecular geometry of bicalutamide...
 21. ncbi request reprint Study of UV-shielding properties of novel porous hollow silica nanoparticle carriers for avermectin
  Zhu Zhu Li
  Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, PR China
  Pest Manag Sci 63:241-6. 2007
  ..It thus appears that PHSN carriers have a promising future in applications requiring sustained pesticide release...
 22. doi request reprint Fluorescent mesoporous silica nanotubes incorporating CdS quantum dots for controlled release of ibuprofen
  Yun Jie Yang
  Key Lab for Nanomaterials of Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Bei San Huan Dong Road 15, Beijing 100029, China
  Acta Biomater 5:3488-96. 2009
  ..e. borate buffer saline, pure water and normal saline, indicated that CdS-NH(2)-MSNTs are pH- and ion-sensitive drug carriers, which should facilitate controlled drug delivery and disease therapy...
 23. doi request reprint Electronic structure and UV spectrum of fenofibrate in solutions
  Yuan Le
  Key Laboratory for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, PR China
  Int J Pharm 358:214-8. 2008
  ..The results demonstrate that TDDFT-PCM is a useful tool for study of the electronic absorption in solutions...
 24. ncbi request reprint Monodisperse Ag@SiO2 core-shell nanoparticles as active inhibitors for marine anticorrosion applications
  Xin sheng Zhang
  Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, P R China
  J Nanosci Nanotechnol 11:3481-7. 2011
  ..Therefore, this would make monodisperse Ag@SiO2 core-shell nanoparticles a potential and promising corrosion inhibitor for developing future advanced multifunctional coatings...
 25. doi request reprint Rose bengal-grafted biodegradable microcapsules: singlet-oxygen generation and cancer-cell incapacitation
  Xiao lei Wang
  State Key Laboratory of Organic Inorganic Composites, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, P R China
  Chemistry 17:11223-9. 2011
  ..In vitro cellular toxicity assays showed that RB-CHI-coated photosensitive microcapsules exhibit good biocompatibility in darkness and high cytotoxicity after irradiation, and could provide new photoresponsive drug-delivery vehicles...
 26. doi request reprint Micronization of atorvastatin calcium by antisolvent precipitation process
  Hai Xia Zhang
  Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, PR China
  Int J Pharm 374:106-13. 2009
  ..The XRD analyses indicated that the ultrafine AC was amorphous. In the dissolution tests, the amorphous AC ultrafine powder exhibited enhanced dissolution property when compared to the raw material...
 27. doi request reprint Poly(amidoamine) dendrimer-grafted porous hollow silica nanoparticles for enhanced intracellular photodynamic therapy
  Xia Tao
  State Key Laboratory of Organic Inorganic Composites, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, People s Republic of China
  Acta Biomater 9:6431-8. 2013
  ....
 28. doi request reprint Engineering drug ultrafine particles of beclomethasone dipropionate for dry powder inhalation
  Li Min Xu
  State Key Laboratory of Organic Inorganic Composites, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, PR China
  Int J Pharm 436:1-9. 2012
  ..After spray drying, the BDP spherical aggregates with a 2-3 μm size could be achieved. They have an excellent aerosol performance, 2.8 and 1.4 times as many as raw BDP and vacuum-dried BDP particles, respectively...
 29. doi request reprint Preparation of stable micron-sized crystalline irbesartan particles for the enhancement of dissolution rate
  Zhi Liang Zhang
  Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, PR China
  Drug Dev Ind Pharm 37:1357-64. 2011
  ..In this study, micron-sized crystalline drug particles of irbesartan (IBS) were prepared to improve its stability and dissolution rate...
 30. doi request reprint Characterizing the role of iodine doping in improving photovoltaic performance of dye-sensitized hierarchically structured ZnO solar cells
  Jia Xing Zhao
  State Key Laboratory of Organic Inorganic Composites, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China
  Chemphyschem 14:1977-84. 2013
  ....
 31. ncbi request reprint Microfluidic synthesis of monodisperse Cu nanoparticles in aqueous solution
  Te Ke
  Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China
  J Nanosci Nanotechnol 11:5154-8. 2011
  ..In addition, with the unique microchannel structure, the throughput capability of the TMR for the production of Cu nanoparticles is up to several liters per minute...
 32. ncbi request reprint Formulation and cytotoxicity of doxorubicin loaded in self-assembled bio-polyelectrolyte microshells
  Xia Tao
  Key Lab for Nanomaterials of the Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China
  Int J Pharm 336:376-81. 2007
  ..Colorimetric XTT cell viability assay results showed that the DOX-loaded microshells at high concentrations tested could kill cancer cells more efficiently than free-DOX alone...
 33. ncbi request reprint A functionally integrated device for effective and facile oil spill cleanup
  Mengjiao Cheng
  State Key Laboratory of Chemical Resource Engineering, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, PR China
  Langmuir 27:7371-5. 2011
  ....
 34. ncbi request reprint Dual-functional ZnO nanorod aggregates as scattering layer in the photoanode for dye-sensitized solar cells
  Yan Zhen Zheng
  State Key Laboratory of Organic Inorganic Composites, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China
  Chem Commun (Camb) 47:11519-21. 2011
  ....
 35. ncbi request reprint Toluidine red nanoparticles and their application in electrophoretic display
  Wu Wei An
  Key Lab for Nanomaterial, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China
  J Nanosci Nanotechnol 11:10926-9. 2011
  ..The prepared nanoparticles exhibit superior electrophoretic properties. Finally, the sedimentation of prepared particles dispersed into binary mixtures of tetrachloroethylene (C2Cl4) and cyclohexane is 4.76% for 2 months...
 36. ncbi request reprint Selective hydrogenation of acetylene over egg-shell palladium nano-catalyst
  Qiu Feng Zhu
  Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, PR China
  J Nanosci Nanotechnol 10:5641-7. 2010
  ....
 37. doi request reprint Antibacterial activities of amorphous cefuroxime axetil ultrafine particles prepared by high gravity antisolvent precipitation (HGAP)
  Hong Zhao
  Sin China Nano Technology Center, Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 10029, PR China
  Pharm Dev Technol 14:485-91. 2009
  ....
 38. doi request reprint Combining magnetic field induced locomotion and supramolecular interaction to micromanipulate glass fibers: toward assembly of complex structures at mesoscale
  Mengjiao Cheng
  State Key Laboratory of Chemical Resource Engineering, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, PR China
  Langmuir 27:6559-64. 2011
  ..Moreover, we have constructed a mesoscale structure, termed "CHEM", to demonstrate further the application of this method...
 39. doi request reprint Production of ultrafine sumatriptan succinate particles for pulmonary delivery
  Zong Yang Yang
  Sin China Nano Technology Center, Key Lab for Nanomaterials, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, 100029, People s Republic of China
  Pharm Res 25:2012-8. 2008
  ..Drug particle physical properties are critical for the efficiency of a drug delivered to the lung. The purpose of this study was to produce ultrafine sumatriptan succinate particles for inhalation...
 40. ncbi request reprint Preparation of inhalable salbutamol sulphate using reactive high gravity controlled precipitation
  Tingting Hu
  Faculty of Pharmacy A15, The University of Sydney, Sydney, NSW 2006, Australia
  J Pharm Sci 97:944-9. 2008
  ..In conclusion, reactive HGCP followed by spray drying is suitable to produce stable crystalline powders of salbutamol with enhanced inhalation properties...
 41. ncbi request reprint Production of salbutamol sulfate for inhalation by high-gravity controlled antisolvent precipitation
  Herbert Chiou
  Faculty of Pharmacy A15, The University of Sydney, Sydney, NSW 2006, Australia
  Int J Pharm 331:93-8. 2007
  ..5+/-4.9% and 71.3+/-10.0%, respectively. In conclusion, SS powder with suitable physical and aerosol properties can be obtained through antisolvent HGCP followed by spray drying...