Yuhang Ai

Summary

Country: China

Publications

 1. ncbi request reprint [Feasibility of focused transthoracic echocardiography in intensive care unit performed by intensivists]
  Li Na Zhang
  Department of Critical Care Medicine, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410008, Hunan, China Corresponding author Ai Yu hang, Email
  Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 24:739-41. 2012
 2. pmc Knowledge and attitudes of healthcare workers in Chinese intensive care units regarding 2009 H1N1 influenza pandemic
  Xiaochun Ma
  The First Affiliated Hospital of China Medical University, Shenyang, PR China
  BMC Infect Dis 11:24. 2011

Collaborators

 • Li Na Zhang
 • Xiaochun Ma
 • Ji Xiang Zhu
 • Zhi Yong Liu
 • Chun hui Tian
 • Yuan Xu
 • Fachun Zhou
 • Chuanyun Qian
 • Xijing Zhang
 • Li Jiang
 • Jiandong Lin
 • Bin Du
 • Rongqing Sun
 • Dawei Wu
 • Xiangyuan Cao
 • Tiehe Qin
 • Zhenyang He
 • Lihua Zhou
 • Zhenjie Hu
 • Yushan Wang
 • Erzhen Chen
 • Renhua Sun
 • Youzhong An

Detail Information

Publications2

 1. ncbi request reprint [Feasibility of focused transthoracic echocardiography in intensive care unit performed by intensivists]
  Li Na Zhang
  Department of Critical Care Medicine, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410008, Hunan, China Corresponding author Ai Yu hang, Email
  Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 24:739-41. 2012
  ..To assess the clinical applicability of focused transthoracic echocardiography (TTE) in intensive care unit (ICU) performed by intensivists and its impacts on clinical managements...
 2. pmc Knowledge and attitudes of healthcare workers in Chinese intensive care units regarding 2009 H1N1 influenza pandemic
  Xiaochun Ma
  The First Affiliated Hospital of China Medical University, Shenyang, PR China
  BMC Infect Dis 11:24. 2011
  ..To describe the knowledge and attitudes of critical care clinicians during the 2009 H1N1 influenza pandemic...